Könyvtár

Könyvtár 2

A Holokauszt Emlékközpont Könyvtára a holokauszttal kapcsolatos szakirodalmat gyűjti és szolgáltatja. A könyvtár gyűjtőkörébe tartozik a magyarországi és az európai holokauszt, Magyarország 20. századi története, az etnikai és vallási kisebbségek üldözése, a zsidóság (elsősorban a Magyarországon élő zsidóság) története, a holokauszt szépirodalmi feldolgozása, a vészkorszak idején írt naplók és az erre a korszakra vonatkozó visszaemlékezések. 
A Magyarországon megjelenő szakirodalmat teljeskörűen, a külföldi szakirodalmat válogatva gyűjtjük, elsősorban az angol és német nyelven megjelenő műveket, de számos orosz, héber, francia, olasz vagy akár lengyel nyelvű kiadvány is megtalálható. Kiemelt figyelmet fordítunk a budapesti és a vidéki zsidóság történetével és  holokausztjával foglalkozó helytörténeti munkák, levéltári és múzeumi forráskiadványok beszerzésére. 
A könyvtár 8000 dokumentummal rendelkezik (könyvek, doktori disszertációk, szakdolgozatok, gépiratos tanulmányok stb.). A gyűjteményt folyamatosan gyarapítjuk az újonnan megjelent szakirodalommal és antikvár vásárlásokkal, valamint értékes művekhez jutunk a hazai és külföldi társintézményekkel bonyolított csere útján, illetve magánadományok, hagyatékok révén. Az elmúlt években jelentős mennyiségű könyv érkezett adományként Bokor Péter, Dénes György, Randolph L. Braham  holokausztkutató professzor és Ilan Mor izraeli nagykövet jóvoltából. Ezenkívül a túlélők, vagy a túlélők hozzátartozói által írt visszaemlékezésekből is rendszeresen kapunk ajándékpéldányt.  Könyvtárunkban több különleges és ritka, a hazai könyvtárakban kevésbé fellelhető könyv található, a holokauszt és a zsidóság történetével foglalkozó múzeumok (pl. POLIN Museum of the History of Polish Jews,  United States Holocaust Memorial Museum, Yad Vashem) és az egykori  koncentrációs táborok helyén kialakított emlékhelyek (pl. Bergen-Belsen, Auschwitz, Dachau, Flossenbürg) kiadványai, kiállítási katalógusai, konferencia- és tanulmánykötetei.  

Olvasóink rendelkezésére áll több magyar és külföldi szakfolyóirat és évkönyv. Előfizetjük a nemzetközi holokauszt-kutatást reprezentáló legfontosabb külföldi folyóiratokat és egyéb időszaki kiadványokat: Holocaust and Genocide Studies (United States Holocaust Memorial Museum, Washington), Yad Vashem Studies (Izrael), Freilegungen – Jahrbuch des International Tracing Service (Németország), The Holocaust in History and Memory (University of Essex, Egyesült Királyság) stb. Rendszeresen megkapjuk a külföldi társmúzeumok, a holokauszttal foglalkozó kutatóintézetek, szervezetek évkönyveit, hírleveleit, magazinjait.

Szolgáltatások:
Helyben használat biztosított a könyvtár külső látogatói számára (más intézetek munkatársai, kutatók, doktoranduszok, felsőoktatási hallgatók, az elékközpont látogatói stb.). Kölcsönzés az intézet munkatársai részére lehetséges. 
Online katalógus: a könyvtár elektronikus katalógusa a teljes könyvtári állományt tartalmazza. Beiratkozott olvasók számára az online katalógusba való belépés után számos személyre szabható e-szolgáltatás válik elérhetővé (pl. olvasói állapot megtekintése, online előjegyzés és hosszabbítás).
Online adatbázisok: a Holokauszt Emlékközpont által előfizetett online szakirodalmi adatbázisok révén sokezer hazai és külföldi folyóiratcikkhez, tanulmányhoz, konferencia kiadványhoz, kézikönyvhöz, holokauszt túlélőkkel készített oral history életútinterjúhoz férhetnek hozzá a kutatók. (Az előfizetett adatbázisokról részletes ismertetés a lap alján található.)
Szakirodalmi tájékoztatás: a könyvtárban fellelhető tájékoztatási apparátus (katalógusok, online adatbázisok, lexikonok, bibliográfiák, repertóriumok stb.) segítségével tájékoztatást nyújtunk az olvasó által igényelt téma szakirodalmáról;
irodalomkutatást végzünk, bibliográfiát állítunk össze.
MTMT adminisztráció: a Magyar Tudományos Művek Tára a magyar szerzők tudományos publikációinak és az azokat idéző közleményeknek a hiteles bibliográfiai adatbázisa. A Holokauszt Emlékközpont tudományos munkatársai önállóan regisztrálnak a rendszerbe, azonban a publikációik adatainak feltöltéséhez és az ellenőrzéshez igénybe vehetik a könyvtáros segítségét.
Könyvtárközi kölcsönzés: könyvtárunk részt vesz a könyvtárközi kölcsönzés (Országos Dokumentum-ellátó Rendszer) szolgáltatásban. A könyvtárunkból hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel szerezzük be másik könyvtártól az igénylő olvasó számára eredetiben, fénymásolatban vagy elektronikus formában. Másfelől hozzáférhetővé tesszük a saját gyűjteményünket más intézmények részére.
Könyvtáraktól a könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó kérést az állományvédelmi szempontok figyelembevételével teljesítjük. 
NAVA-PONT: A Nemzeti Audiovizuális Archívum teljességre törekvően archiválja a magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorokat, és az így létrejövő adatbázisban keresési és megtekintési lehetőséget biztosít. Könyvtárunk egyike a NAVA-pontok hálózatának, ahol az archivált műsorok megtekinthetők.
Ingyenes internethasználat és számítógéphasználat: az internet használatához számítógépes munkaállomások állnak az olvasók rendelkezésére, melyeken szövegszerkesztő, táblázatkezelő programok használatára is lehetőség van. Ezenkívül engedélyezett a saját laptop, táblagép, okostelefon használata is, melyeken az interneteléréshez WIFI hotspotot biztosítunk.
Reprográfiai szolgáltatás: a könyvtár dokumentumairól fénymásolást, illetve szkennelést végzünk a szerzői jogi előírások, valamint állományvédelmi szempontok figyelembevételével. Saját eszközökkel (pl. okostelefon, fényképezőgép) digitális másolat készíthető a szerzői jogi előírások betartásával.
Rendezvények: intézményünk céljával és tevékenységével összefüggő témákban évente több alkalommal rendezvényeket szervezünk (könyvbemutatók, előadások, felolvasóestek stb.).

A könyvtárunkban elérhető online adatbázisok:

  • EBSCO Academic Search Complete 

Az EBSCO Academic Search Complete kifejezetten tudományos intézmények számára készült multidiszciplináris adatbázis, amelyben teljes szöveggel érhetjük el 6300 előfizetéses folyóirat  tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve. A felületen további open access folyóiratok és más források is hozzáférhetők. A teljes szövegeken kívül több mint 13600 folyóirat és egyéb kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások indexelését és referátumait foglalja magában. Az adatbázis PDF-tartalma 1887-ig nyúlik vissza, és a teljes szövegű anyagok többsége kereshető PDF formátumban van.
Az adatbázist az alábbi linken lehet elérni: http://search.ebscohost.com 

  • USC Shoah Foundation's Visual History Archive 

A Dél-Kaliforniai Egyetem Soá Alapítványának Vizuális Történelmi Archívuma több mint ötvennégyezer életút-interjút tartalmaz genocídiumok túlélőitől és szemtanúitól. Az életút-interjúk túlnyomó része a holokauszt túlélőivel és szemtanúival készült, az adatbázis azonban az elmúlt években kibővült a ruandai, a guatemalai, az örmény és a rohingya népirtás, valamint a kínai, nankingi mészárlás témájában készített anyagokkal. A Vizuális Történelmi Archívum több mint 1300 magyar nyelvű interjút, ezenkívül további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő felvételt tartalmaz.
Az adatbázist az alábbi linken lehet elérni:  http://vha.usc.edu/login

  • JSTOR Museum Collection
  • JSTOR Jewish Studies  

A JSTOR a tudományos tartalmak egyik legmegbízhatóbb szolgáltatója, az egyik legnagyobb elõfizetéses alapon működõ adatbázis többezer folyóirattal és egymilliónál több képpel, tanulmánnyal és más forrással. A teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főként archív tartalmakat szolgáltat, így a legfrissebb 2–5 évfolyam nem érhető el benne. Az adatbázist az alábbi linken lehet elérni: https://www.jstor.org/ 

A "Museum Collection" előfizetési csomagban az adatbázis nagy részéhez biztosítanak hozzáférést a múzeumok számára. A "Jewish Studies" elnevezésű tematikus gyűjteményrészben (kiegészítő csomagban) a zsidóság történetével, a zsidó vallással, műveltséggel, a héber nyelvvel és irodalommal kapcsolatos folyóiratcikkek találhatók (74 folyóirat). 

  • Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) 

A magyar tartalmakat nyújtó Arcanum Digitális Tudománytár adatbázisban többszáz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel. Az ADT a 19-20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. Az elektronikus gyűjtemény nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi anyagokat is.
Az adatbázist az alábbi linken lehet elérni: https://adtplus.arcanum.hu

  • Akadémiai Kiadó szótárai (Szótár.net) 

Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz, orosz, spanyol, kínai, szlovén, svéd, latin szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga is hozzáférhető az adatbázisban. Kereshetünk az összes nyelvben és szótárban egyszerre, vagy az általunk kiválasztott szótárban, illetve egyéni szótárcsoportokban. Különleges funkciók és nyelvspecifikus tartalmak: toldalékos szavak szótári alakjának automatikus felismerése, lapozás a szótár előző, következő szócikkeire, kedvenc szócikkek és előzmények mentése, igeragozási táblázat, orosz  címszavak latin betűs kereshetősége, hangosszótár (szavak kiejtése). A szótárakon kívül tartalmaz még a Rigó utcai nyelvvizsgára felkészítő teszteket is (angol, német, francia).
Az adatbázist az alábbi linken lehet elérni: https://www.szotar.net/


A könyvtárunkban elérhető online folyóirat:
 

  • Holocaust and Genocide Studies

Kiadó: Oxford University Press (közösen a United States Holocaust Memorial Museummal). Az egyik legelismertebb külföldi (nemzetközi) tudományos folyóirat, amely lektorált tanulmányokat, interpretatív esszéket, könyvismertetéseket tartalmaz a társadalomtudományok és a humán tudományok tárgyköréből a holokauszttal és az egyéb népirtásokkal kapcsolatban.
A folyóirat cikkeit 1996-tól kezdődően az alábbi linken lehet elérni: https://academic.oup.com/hgs


Nyitvatartási idő:
Hétfő: zárva
Kedd – péntek: 10-től 16 óráig
Szombat – vasárnap: zárva

Elérhetőségünk:
Holokauszt Emlékközpont Könyvtára
1094 Budapest, Páva u 39.
Tel.: + 36 (1) 455 3392 E-mail: konyvtar@hdke.hu

Online katalógus: http://www.hdke.hu     
A katalógus elérhetősége a Holokauszt Emlékközpont épületén belülről: http://10.0.0.60/

Honlap: http://hdke.hu/kutatas/gyujtemeny/konyvtar  


Kapcsolat

Holokauszt Emlékközpont
H-1094 Budapest
Páva u. 39.

+36 1 455-3333
+36 1 455-3399
info@hdke.hu

Nyitva tartás

Kedd-vasárnap: 10:00 - 18:00
A jegypénztár 17 órakor zár.

Virtuális kiállítások

Látogasson el Ön is a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontba, ahol különleges és egyedi építészeti környezet fogadja.

Időszaki kiállítás

Holokauszt és művészet

A Holokauszt Emlékközpont tisztelettel meghívja ÖntHolokauszt és művészet című kiállításának online megnyitójára.A kiállítás a Yad Vashem Intézet gyűjteményéből kiválasztott műalkotások reprodukcióin keresztül bepillantást nyújt a holokauszt időszaka alatt inspirált művészet világába. Program:Köszöntő: dr. Kovács Tamás, igazgató,...

Tovább

Kiállítás kezdete

2020. október 15.

Kiállítás vége

2021. október 15.

Ne maradjon le a legfrissebb kiállításokról, különleges alkalmakról.

Tudta-e?

Hányan haltak meg a holokauszt idején?

Az európai zsidó holokauszt áldozatainak számát a különféle becslések 5 és 6 millió közé teszik. Körülbelül minden tízedik, a holokauszt idején meggyilkolt áldozat magyarországi zsidó volt, számuk 500 és 600 ezer fő közöttire tehető.

Tovább a Gyakran Ismételt Kérdésekhez

Hírlevél

Adja meg az e-mail címét, így mindig időben tájékozódhat a legfrissebb kiállításokról, különleges alkalmakról.