Könyvtár

Könyvtár 2

A Holokauszt Emlékközpont Könyvtára a holokauszttal kapcsolatos szakirodalmat gyűjti és szolgáltatja. A könyvtár gyűjtőkörébe tartozik a magyarországi holokauszt, az európai holokauszt, az etnikai és vallási kisebbségek üldözése, Magyarország 20. századi története, a zsidóság (elsősorban a Magyarországon élő zsidóság) története, a holokauszt szépirodalmi feldolgozása, a vészkorszak idején írt naplók és az erre a korszakra vonatkozó visszaemlékezések. A Könyvtár a Magyarországon megjelenő szakirodalmat teljes körűen, a külföldi szakirodalmat válogatva gyűjti, elsősorban az angol és német nyelven megjelenő műveket, de könyvtárunkban számos orosz, héber, francia, olasz vagy akár lengyel nyelvű könyv is megtalálható.

Könyvtárunk állománya mintegy 7000 kötet, többségében könyv. A gyarapítás, a vásárlás mellett, külföldi társintézményekkel bonyolított csere útján és magánadományokból történik. Az elmúlt években jelentős mennyiségű könyv érkezett adományként Bokor Péter, Dénes György, Randolph L. Braham professzor és Ilan Mor izraeli nagykövet jóvoltából. Ezen kívül a túlélők, vagy a túlélők hozzátartozói által írt visszaemlékezésekből is rendszeresen kap az Emlékközpont ajándékpéldányt.

Olvasóink rendelkezésére áll több magyar és külföldi folyóirat/évkönyv: a Múlt-kor és a Rubicon történelmi magazinok, magyar nyelvű folyóiratok közül a Múlt és Jövő és a Múltunk, valamint a nemzetközi holokauszt-kutatást reprezentáló The Holocaust in History and Memory (University of Essex, Egyesült Királyság), Yad Vashem Studies (Izrael), The Holocaust and Genocide Studies (United States Holocaust Memorial Museum, Washington), Freilegungen : Jahrbuch des International Tracing Service (Németország).

A könyvtár katalógusa itt érhető el (az Intézményen belül pedig innen nyisd meg).

A könyvtár keddtől péntekig 10-től 16 óráig tart nyitva.

Kérjük, a könyvtárral kapcsolatos kérdése esetén érdeklődjön a konyvtar@hdke.hu e-mail címen.

A könyvtár szolgáltatásai:

Helyben használat biztosított a könyvtár külső látogatói számára (más intézetek munkatársai, kutatók, doktoranduszok, felsőoktatási hallgatók, az emlékközpont látogatói stb.)

Kölcsönzés kizárólag az intézet munkatársai részére lehetséges

Másolatkészítés (reprográfiai szolgáltatások) A könyvtár dokumentumairól fénymásolást, illetve szkennelést végzünk a szerzői jogi előírások, valamint állományvédelmi szempontok figyelembevételével. Saját eszközökkel (pl. okostelefon, fényképezőgép) digitális másolat készíthető a szerzői jogi előírások betartásával.

Tájékoztatás, irodalomkutatás A könyvtáros a releváns szakirodalom összegyűjtésére kutatást végez katalógusok, adatbázisok, bibliográfiák igénybevételével, és irodalomjegyzékeket, bibliográfiákat állít össze az olvasó által igényelt témában.

Könyvtárközi kölcsönzés A könyvtárunkból hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel szerezzük be másik könyvtártól az igénylő olvasó számára eredetiben, fénymásolatban vagy elektronikus formában.

Könyvtárunk „küldő könyvtárként” is részt vesz a könyvtárközi kölcsönzés (ODR) szolgáltatásban. Könyvtáraktól a könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó kérést az állományvédelmi szempontok figyelembevételével teljesítjük.

NAVA-PONT

A Nemzeti Audiovizuális Archívum teljességre törekvően archiválja a magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorokat, és az így létrejövő adatbázisban keresési és megtekintési lehetőséget biztosít. Könyvtárunk egyike a NAVA-pontok hálózatának, ahol az archivált műsorok megtekinthetők.

Internethasználat és számítógéphasználat (WIFI hotspot):

Az internet használatához számítógépes munkaállomások állnak az olvasók rendelkezésére, melyeken szövegszerkesző, táblázatkezelő programok használatára is lehetőség van. Az elkészült dokumentum kinyomtatható, különböző hordozókra menthető az adatvédelmi, szerzői jogi és vírusvédelmi előírások betartásával. Ezenkívül engedélyezett a saját laptop, táblagép, okostelefon használatára is, melyeken az interneteléréshez WIFI hotspotot biztosítunk.

Online szakirodalmi adatbázisok (Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program keretében):

EBSCO Academic Search Complete
Az EBSCO Academic Search Complete kifejezetten tudományos intézmények számára készült multidiszciplináris adatbázis, melyben teljes szöveggel érhetjük el 8800 folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve. A teljes szövegeken kívül több mint 13600 folyóirat és egyéb kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások indexelését és referátumait foglalja magában. Az adatbázis PDF-tartalma 1887-ig nyúlik vissza, és a teljes szövegű anyagok többsége kereshető PDF formátumban van.
Az adatbázist az alábbi linken lehet elérni: http://search.ebscohost.com

USC Shoah Foundation's Visual History Archive
A Dél-Kaliforniai Egyetem Soá Alapítványának Vizuális Történelmi Archívuma több mint ötvennégyezer életút-interjút tartalmaz genocídiumok túlélőitől és szemtanúitól. Az életút-interjúk túlnyomó része a holokauszt túlélőivel és szemtanúival készült, az adatbázis azonban az elmúlt években kibővült a ruandai, a guatemalai, az örmény és a rohingya népirtás, valamint a kínai, nankingi mészárlás témájában készített anyagokkal. A Vizuális Történelmi Archívum több mint 1300 magyar nyelvű interjút, ezenkívül további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő felvételt tartalmaz.
Az adatbázist az alábbi linken lehet elérni: http://vha.usc.edu/login

National Socialism, Holocaust, Resistance and Exile 1933-1945 Online (De Gruyter)
A De Gruyter kiadó adatbázisában a témával kapcsolatos levéltári anyagokat, kézikönyveket, forrásgyűjteményeket lehet elérni (elsősorban osztrák és német levéltárak, valamint más európai levéltárak, könyvtárak, kutatóintézetek anyagai). A közel félmillió oldalnyi szkennelt dokumentumot tartalmazó adatbázis az alábbi kutatási területeken nyújt teljes szövegű forrásanyagokat és szakirodalmat: Németország története 1933-1945; nemzetiszocializmus – politika, ideológia, propaganda, igazságszolgáltatás, törvényhozás; Nemzetiszocialista Német Munkáspárt; zsidóság története 1933-1945 – holokauszt, jogfosztás, üldöztetés, deportálás, ellenállás; zsidó menekültek; politikai menekültek.
Az adatbázist az alábbi linken lehet elérni: https://www.degruyter.com/view/db/dghfo

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)
A magyar tartalmakat nyújtó Arcanum Digitális Tudománytár adatbázisban többszáz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel. Az ADT a 19-20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. Az elektronikus gyűjtemény nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi anyagokat is.
Az adatbázist az alábbi linken lehet elérni: https://adtplus.arcanum.huKapcsolat

Holokauszt Emlékközpont
H-1094 Budapest
Páva u. 39.

+36 1 455-3333
+36 1 455-3399
info@hdke.hu

Nyitva tartás

Kedd-vasárnap: 10:00 - 18:00
A jegypénztár 17 órakor zár.

Virtuális kiállítások

Látogasson el Ön is a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontba, ahol különleges és egyedi építészeti környezet fogadja.

Időszaki kiállítás

The Holocaust: Annihilation, Liberation, Rescue

In 2020, the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz, the emblematic extermination camp of the Nazi Germany, a unique symbol of cruelty and inhumanity is observed. At this occasion, the Holocaust Memorial Center in Budapest stages a chamber exhibition jointly with the Russian Holocaust Research and Education Center and the Russian Jewish Congress. The...

Tovább

Kiállítás kezdete

2020. január 27.

Kiállítás vége

2020. április 16.

Ne maradjon le a legfrissebb kiállításokról, különleges alkalmakról.

Tudta-e?

Hogyan lehet adományozni az alapítványnak?

Adományozni a Holokauszt Emlékközpont honlapján található adományozó levél kitöltésével és beküldésével lehetséges. A honlapon olvashatók az aktuálisan támogatható konkrét projektek és leírásaik is. A közalapítvány részére juttatott adomány összege a társasági adótörvény, illetve a személyi jövedelemadó törvény szerint elszámolható. Az erre szolgáló igazolásokat az adományozó levél beérkezését követően juttatjuk el az adományozóknak.

A Holocaust Közalapítvány, mint közcélú non-profit szervezet jogosult a személyi jövedelemadó 1%-ra. Ezt a felajánlást az éves adóbevallásának elkészítésekor, az arra rendszeresített nyomtatványon lehet megtenni a kedvezményezett szervezet neve és adószáma feltüntetésével.
Név: Holocaust Közalapítvány
Adószám: 18245938-2-43

Tovább a Gyakran Ismételt Kérdésekhez

Hírlevél

Adja meg az e-mail címét, így mindig időben tájékozódhat a legfrissebb kiállításokról, különleges alkalmakról.