5. Holokauszt a filmvásznon

Holokauszt a filmvásznon [felelős: Németh Edit Linda]
Munkacím: A vészkorszak ábrázolása a magyar játékfilmekben

 

Összefoglaló:

A kutatás fókuszában azok a magyar játékfilmek állnak, amelyek a Holokausztot és azok utóhatásait temitizálják. Célja elsősorban a filmekre, mint elsődleges forrásokra és a szakirodalomra támaszkodva több, egymással összefüggő kérdéskör megválaszolása. Egyrészt a Holokauszt, mint történelmi trauma és ezeknek a bemutatására szolgáló művészeti eszköz, vagyis a film közötti kapcsolat. Milyen ábrázolásai jelennek meg a vészkorszaknak a magyar filmművészetben? A helyszínválasztástól, a képi világon át, milyen hasonlóságok és különbségek fedezhetőek fel az egyes filmeknél, mi a jelentésük? Visszaköszönnek-e a kollektív Holokausztemlékezet különböző korszakai a magyar filmekben?

Egy második nagyobb kérdéscsoport annak a vizsgálata, hogy a filmek elkészítésének hátterében milyen különböző rendezői motivációk, esetleges politikai meggyőződések álltak, milyen eltérő társadalmi-politikai környezetben születtek, milyen elvárásoknak próbáltak megfelelni. Tekintve, hogy a Holokauszt ma már a globális filmipar része, a kutatás a nemzetközi összehasonlítások tükrében is vizsgálná a felsorolt magyar játékfilmeket. Miként lehet beilleszteni a magyar Holokauszt megfilmesítéseket a külföldi repertoárba? Milyen egyediségei vannak a Holokauszt magyar filmes reprezentációjának, és melyek azok, amiket átvesz a külföldi példákból?