Kategóriák Fogalom

06 júl

Világ Igaza – kérelem benyújtása

Az izraeli Yad Vashem holokauszt emlékközpont Világ Igaza kitüntetését azoknak a nem zsidó személyeknek adja, akik zsidókat mentettek a holokauszt idején. A Világ Igaza cím adományozására akkor kerülhet sor, ha a rendelkezésre álló adatok (túlélők vallomása vagy egyéb dokumentumok alapján) egyértelműen bizonyított, hogy egy nem zsidó személy életét, szabadságát és biztonságát kockáztatta annak érdekében, hogy

06 júl

Világ Igaza elismerés

Az izraeli parlament (Knesszet) 1953-ban hozott törvényt arról, hogy létrehozzák a Jad Vasem (Yad Vashem) Intézetet azzal a céllal, hogy összegyűjtsék a holokauszttal, a hatmillió zsidó elpusztításával összefüggő dokumentumokat, és felvegyék a kapcsolatot azokkal a keresztény emberekkel, akik segítettek üldözött zsidó társaikon. A Világ Igaza elismerés története 1963-ig nyúlik vissza, ekkor indult útjára Izraelből az

23 okt

Zsidó Tanács

A Magyar Zsidók Központi Tanácsa Magyarország német megszállása után német utasításra felállított testület, amelynek feladata a németek és a zsidó közösségek közötti közvetítés, a megszállók információkkal való ellátása és utasításaik végrehajtása volt. Elnöke Stern Samu volt. A magyar kormány által április 22-én kiadott rendelet a már létező Zsidó Tanács működésére adott utasítást, és nevét Magyarországi

23 okt

zsidómentés

A holokauszt idején zsidó származásuk miatt üldözött emberek életének, javainak megmentésére tett erőfeszítések, mentési akciók.

23 okt

zsidótörvények

A náci, fajvédő politika által zsidónak tekintett állampolgárok jogait, életlehetőségeit korlátozó törvények a II. világháború előtt és alatt Németországban és más, német befolyás alatt álló európai országokban.

23 okt

Zyklon B

Ciánvegyületet (hidrogén-cianid) tartalmazó rovarirtó szer, amelyet 1941-től a náci megsemmisítőtáborokban, elsősorban Auschwitz-Birkenauban a százezerszámra odahurcolt áldozatok, túlnyomórészt zsidók tömeges megsemmisítésére használtak. A gázkamrák nyílásaiba szórt kristályokból az emberek testmelegének hatására gáz keletkezett, amely néhány percen belül halált okozott.

23 okt

Yad Vashem Intézet

Izrael Állam által 1953-ban, Jeruzsálemben alapított, a holokauszt kutatásával, oktatásával, forrásainak gyűjtésével és bemutatásával foglalkozó tudományos intézet. A holokauszt idején zsidókat önzetlenül mentő keresztények részére a Világ Igaza elismerést adományozza.

23 okt

vérvád

Középkori eredetű zsidóellenes népi hiedelem, amely a 20. századig számos alkalommal szolgált a zsidóellenes erőszak igazolására. Lényege, hogy Peszach előtt a zsidók rituálisan keresztény szüzeket vagy gyermekeket ölnek le, és vérüket belesütik az ünnepre készített kovásztalan kenyérbe (pászkába), vagy más szertartáshoz használják fel. Az egyik leghírhedtebb magyarországi vérvád 1882-ben Tiszaeszláron robbant ki.

23 okt

vészkorszak

Lásd  holokauszt

23 okt

Vitézi Rend

A külsőségeiben a középkori lovagrendekre emlékeztető rendet 1920-ban Horthy Miklós kormányzó alapította, fő célja a rendszerhez hű háborús veteránok jutalmazása és támogatásuk biztosítása volt. A címet és a vele járó földbirtokot a legidősebb fiúgyermek örökölhette.