Kategóriák Ki kicsoda

23 okt

Zsolt Béla

Zsolt Béla (Komárom, 1895. január 8.–Bp., 1949. február 6.) költő, publicista, író. Radikális, liberális szellemiségű cikkeiben támadja Horthy Miklós és rendszere antiszemita, antidemokratikus politikáját. 1944-ben a nagyváradi gettóba kerül, ahonnan feleségével együtt Kasztner Rezső és társai szabadítják ki és juttatják ki Svájcba. 1945 után visszatér Magyarországra, a Haladás című polgári radikális hetilap munkatársa.

23 okt

Zuckerman, Yitzhak

Zuckerman, Yitzhak (Vilna, 1915–1981) cionista, a varsói gettófelkelés egyik vezetője. 1936-tól a Hehaluc Hacair baloldali cionista mozgalom varsói központi irodájának irányítója. 1939 szeptemberében a német csapatok elől szovjet területre menekül, majd 1940 tavaszán a haluc mozgalom vezetőinek döntése alapján visszatér Varsóba, ahol a földalatti ellenállási mozgalom egyik vezetője lesz. Illegális szemináriumokat vezet, részt vesz a

23 okt

Wodianer Andor

Wodianer Andor (Bp., 1890. május 3.–Argentína, 1964) diplomata, 1939 és 1944 között a lisszaboni magyar követség vezetője. Magyarország német megszállása után lemond és csatlakozik a Követi Bizottsághoz.

23 okt

Weissmandel, Michael Dov

Weissmandel, Michael Dov (Debrecen, 1903–Egyesült Államok, 1956) rabbi, a II. világháború idején Pozsonyban közreműködik a zsidók mentésében. A Pracovna Skupinának (Munkacsoport), a Budapesti Mentőbizottság pozsonyi testvérszervének egyik vezetője. 1942 nyarán mintegy 40-50 000 dollárt fizetnek Dieter Wislicenynek; ~ék meg vannak győződve róla, hogy ezért állítják le a zsidók deportálását. Egy ideig megpróbál jelentős összegeket gyűjteni,

23 okt

Woermann, Ernst

Woermann, Ernst német diplomata, a Külügyminisztérium Politikai ügyosztályának vezetője, Nürnbergben az ún. miniszterek perében hét évre ítélik.

23 okt

Weizmann, Chaim

Weizmann, Chaim (Motol, Oroszország, 1874–1952) tudós, cionista vezető. A Freiburgi Egyetemen szerez vegyészdiplomát; 1907-ben jár először Palesztinában. 1910-ben brit állampolgárságot kap, 1916 és 1919 között a brit haditengerészet laboratóriumainak vezetője; 1917-ben a zsidóknak Palesztinában hazát ígérő Balfour-deklaráció egyik előkészítője, 1920 és 1931, majd 1935 és 1946 között a World Zionist Organization vezetője, Izrael Állam első

23 okt

Wolff, Karl

Wolff, Karl (Darmstadt, 1900. május 13.–?) SS-Obergruppenführer (1942), Heinrich Himmler személyi stábjának főnöke, a világháború végén az olaszországi SS és rendőri erők parancsnoka. Az I. világháború után hivatalnok egy kereskedelmi cégnél, 1931-től az NSDAP tagja, 1933-tól az SS egyik vezetője, júliustól Himmler adjutánsa. 1936-tól Hessen tartomány Reichstag-képviselője. Reinhard Heydrich cseh-morva protektori kinevezése után, 1942-től ténylegesen

23 okt

Weizsäcker, Ernst Freiherr von

Weizsäcker, Ernst Freiherr von (Stuttgart, 1882. május 12.–Lindau, 1951. augusztus 4.) német diplomata, államtitkár. 1920-tól dolgozik a német Külügyminisztériumban, különféle konzuli és más diplomáciai posztokon. 1931–1933 folyamán oslói német követ, 1933 és 1936 között svájci német ügyvivő, 1936-tól a német Külügyminisztérium politikai ügyosztályának vezetője, 1938-tól Joachim von Ribbentrop külügyminiszteri kinevezése után államtitkár. Konzervatív nacionalista, bizonyos

23 okt

Zöldi Márton

Zöldi Márton (Arad, 1912. augusztus 14.–Újvidék, 1946. november 5.) hivatásos csendőrtiszt, 1941–1942 folyamán a szekszárdi gyalog tanalosztály oktatója, 1943–1944-ben az I. csendőrkerület jászberényi szárnyparancsnoka; 1943 végén az újvidéki vérengzésben játszott szerepe miatt hadbírósági eljárás indul ellene, 1944 januárjában Németországba szökik. A megszálló csapatokkal tér vissza SS századosként, tevékeny szerepet játszik az ország zsidótlanításában. A világháború

23 okt

Weltsch, Robert

Weltsch, Robert (Prága, 1891–1982) cionista író, kiadó, újságíró. 1920-tól 1938-ig a német cionisták lapja, a Jüdische Rundschau kiadója. 1938-ban Palesztinába megy, a II. világháború után a nürnbergi nemzetközi katonai törvényszék munkájáról tudósítja a Haarec című izraeli napilapot; a Leo Baeckről elnevezett Intézet egyik alapítója, 1980-ig az Intézet húsz évkönyvének szerkesztője.