Halász Gábor

23 okt

Image source: Magyar Nemzeti Múzeum

First name: Halász

Last name: Gábor

Birth date: 1901-07-04

Birth place:

Residence:

Death date: 2016-02-03

Death place:

Baumgarten díjas (1932). A budapesti egyetemen 1925-ben bölcsészdoktorátust szerzett. 1925–26-ban állami ösztöndíjjal Párizsban és Olaszországban tartózkodott. 1927-ben díjtalan gyakornok, majd könyvtáros az Országos Széchenyi Könyvtárban. Tanulmányai, cikkei és kritikái a Nyugatban és más folyóiratokban jelentek meg. A két világháború közötti korszak egyik jelentős esszéistája; munkáit nagy tudás, műgond és humanista szemlélet jellemzi, és mindenekelőtt az értelem tisztelete. Az ész, az értelem törvényeinek nevében fordult szembe mind határozottabban a kor irracionális szellemi és politikai áramlataival. Így jutott el esztétikájában a realizmus vállalásáig, politikai magatartásában pedig kezdeti arisztokratikus konzervativizmusait mind inkább feladva a 19. századi demokratikus liberalizmus lett az eszménye. Az 1940-es évek elsõ felében határozott állásfoglalást jelentett ez mindenfajta fasiszta diktatúrával szemben. Jelentős tanulmányokkal kísérve kiadta Justh Zsigmond naplóját (Bp., 1941), sajtó alá rendezte Madách összes műveit (Bp., I–II. 1942) és szerkesztette Az angol irodalom kincsesháza c. antológiát (Bp., 1942).

1945 márciusában halt meg Balfon.

Előző bejegyzés

Haasz László

Következő bejegyzés

Hamburger Sándor