Kohlbach Bertalan

23 okt

Image source: Magyar Zsidó Levéltár

First name: Kohlbach

Last name: Bertalan

Birth date: 1866-08-11

Birth place:

Residence:

Death date: 2016-02-03

Death place:

Rabbi, tanár, néprajztudós.

Budapesten 1888-ban bölcsészdoktorátust, majd 1890-ben rabbidiplomát szerzett. 1890 és 1896 között a temesvári hitközség rabbija volt, de reformnézetei miatt összeütközésbe került a hitközség konzervatív vezetőivel. Ezért tanári pályára lépett. Folklorista munkássága jelentős volt. Tanulmányait a Magyar Zsidó Szemle, az Izraelita Magyar Irodalmi Társaság (IMIT) évkönyvei, a külföldi német és héber nyelvű folyóiratok közölték. Írt a magyarországi múzeumok zsidó vonatkozású anyagáról, köztük a MNM makkabeus-érmeiről, melyeket ő fedezett fel, valamint nevelésügyi kérdésekről.

1944-ben halt meg Budapesten.

Előző bejegyzés

Kner Imre

Következő bejegyzés

Komor András