König Dénes

First name: König

Last name: Dénes

Birth date: 1884-09-21

Birth place:

Residence:

Death date: 1944-10-19

Death place:

Matematikus.

König Gyula matematikus fia. 1902-től a budapesti és göttingeni egyetemen végezte matematikai tanulmányait. 1907-ben geometriai tárgyú értekezésével bölcsészdoktorátust szerzett. Ez évtől kezdve a műegyetemen gyakornok, 1908-tól tanársegéd, 1910-től adjunktus. 1911-ben a nomographia, analysis situs és halmazelmélet magántanára, 1913-tól meghívott előadó, 1932-ben rk. tanári címet kapott, 1935-ben intézeti tanárrá nevezték ki. A gráfelmélet körében elért igen jelentős eredményein kívül főleg halmazelméleti, geometriai és kombinatorikus topológiai témákkal foglalkozott.

1944. október 19-én halt meg Budapesten, öngyilkos lett.

Előző bejegyzés

Komoly Ottó

Következő bejegyzés

Kosály Ödön