Sárközi György

Image source: Magyar Nemzeti Múzeum

First name: Sárközi

Last name: György

Birth date: 1899-01-22

Birth place:

Residence:

Death date: 1945-03-08

Death place:

Vasúti kistisztviselő fia. Iskoláit Vácott és Budapesten végezte. Rövid ideig a Zeneakadémia növendéke volt, majd filozófiai tanulmányokat folytatott. 1917-ben jelentkezett a Nyugatban, amelynek aztán állandó munkatársa lett. 1919-től 1938-ig az Athenaeum Könyvkiadónál, mint lektor dolgozott. 1927-ben részt vett a Pandora c. irodalmi folyóirat szerkesztésében. Első verskötete 1926-ban jelent meg Angyalok harca címmel. 1935 – 38 között a Válasz c. folyóiratot szerkesztette. Ő indította el a falukutató írók Magyarország felfedezése c. szociográfiai könyvsorozatát. 1936-ban feleségül vette Molnár Mártát, Molnár Ferenc leányát. A népi írók mozgalmának egyik vezetője volt. Jelentős szerepe volt a Márciusi Front szervezésében és vezetésében, antifasiszta jellegének kialakításában. Műveiben a városi kispolgárok és tisztviselők sivár életének finom tollú, egyszerű hangú ábrázolója. Művészi igényű műfordításai: Goethe Faustjának első része (1937), Th. Mann: Jákob, József, József Egyiptomban (1937).

1944 tavaszán a fasiszták elhurcolták és a balfi munkatáborban 1945. március 8-án éhen halt.

Előző bejegyzés

Sándor Gyula

Következő bejegyzés

Schillinger Emil