Vida Jenő

23 okt

Image source: Magyar Nemzeti Múzeum

First name: Vida

Last name: Jenő

Birth date: 1872-08-30

Birth place:

Residence:

Death date: 2016-02-03

Death place:

A budapesti kereskedelmi akadémia elvégzése után 1889-ben a Leipziger-féle szeszgyár alkalmazottja. 1897-től cégvezető, majd igazgató, 1914-től vezérigazgató a Magyar Általános Kőszénbánya Rt.-nál (MÁK). A századfordulón felszámolás előtt álló MÁK-ot átszervezte és hatalmas iparvállalattá fejlesztette, meghonosítva a karbid, a robbanóanyagok és más iparcikkek gyártását. Az I. világháború alatt megépíttette a felsőgallai cementgyárat. 1918-ban a vállalat érdekkörébe vonta az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Rt.-ot. Jelentős tőkét fordított az I. világháború utáni években felfedezett dunántúli bauxittelepek feltárására és a bauxit hazai feldolgozására. Felsőgallán alumíniumkohót helyeztetett üzembe. Szoros kapcsolatok fűzték a Magyar Általános Hitelbankhoz, az Alumíniumérc Bánya és Ipar Rt.-hoz és sok más iparvállalathoz. 1927-től a felsőház tagja.

Magyarország német megszállása után a németek elhurcolták és Auschwitzba deportálták, ott halt meg 1945 márciusában.

Előző bejegyzés

Várnai Marianna

Következő bejegyzés

Wachs Andor