16 aug

Judith Magyar Isaacson : Köszönet az Életért

Authors: Judith Magyar Isaacson Publication date: 2008-08-01 Publikálva: Novella Könyvkiadó, 2008. 16‐23.p. A Köszönet az Életért habkönnyű írás – miközben arról szól, hogy egy tizenkilenc éves kaposvári lány hogyan érett felnőtté, és élte túl a koncentrációs tábort. „Nevelődési regény” a pokolban – egy olyan életkorban, amikor a versszerető, önazonosságát kereső fiatal lány számára mi sem fontosabb,

16 aug

Aranka Siegal: A bűnbakok. Egy gyermekkor története az 1939-44 közötti Magyarországon

Authors: Aranka Siegal Publication date: 2010-08-05 Publikálva: Novella Kiadó, 2010. A kilencéves Aranka éppen a nagymamájánál nyaral Komjátiban, amikor kitör a II. világháború, így sokáig nem mehet haza, Beregszászra. Mikor egy év leteltével mégis hazatérhet, komoly változásoknak lesz tanúja: mostohaapját elvitték az orosz frontra, és egyre több olyan törvényt érvényesítenek, amely megnehezíti a zsidó családok

16 aug

Rácz András: Auschwitz-Birkenau bombázásának katonai lehetőségei

Authors: Rácz András Publication date: 2004-03-01 Publikálva: Hadtörténelmi Közlemények, 2004/3. szám 947-983. p. A második világháború idején az auschwitz-birkenaui német koncentrációs tábor működösét a nyugati szövetségesek lényegében semmilyen módon nem próbálták hátráltatni, illetve megakadályozni. Beleértve azt a − magától értetődőnek hangzó − lehetőséget is, hogy koncentrált légitámadással lerombolják a haláltábor gázkamráit, vagy elvágják az Auschwitzba

16 aug

Czettler Antal: Az első bécsi döntés – 70 év távlatából

Publication date: 2008-10-01 Publikálva: Valóság, 2008. október LI. évfolyam 10. szám A második világháború utáni publicisztika és történetírás is azzal vádolta a két háború közötti magyar kormányokat, hogy expanzionista, a trianoni szerződés területi módosítására törekvő külpolitikát folytattak, s ezáltal zavaró tényezőként léptek fel a közép-európai térségben. (…) Megalapozott-e vajon e nézet? A két háború közötti

16 aug

Karsai László: Horthy Miklós (1868–1957). Legendák, mítoszok és a valóság

Authors: Karsai László Publication date: 2007-03-01 Publikálva: Beszélő, 2007. március, 12. évfolyam, 3. sz. 72-91. o. „A Horthy-legendárium legfontosabb része a kormányzó 1944-es tevékenységével kapcsolatos. A legendagyártók főleg három dolgot hangsúlyoznak: 1.) Horthy március 19., a német megszállás után passzivitásba vonult (erőteljesebb megfogalmazásban: házi őrizetbe helyezték a nácik), 2.) amikor 1944. július 3-án István fia

10 aug

Csősz László: Földreform és fajvédelem: a negyedik zsidótörvény végrehajtása

Authors: Csősz László Publication date: 2005-04-21 A Holokauszt Emlékközpont megnyitása és a magyar holokauszt 60. évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. Publikálva: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában című kötetben Balassi Kiadó – 2005, ISBN 963 506 628 7 – Szerkesztő: Molnár Judit Csatolmányok Név Méret 11_CsoszLaszlo_Foldreform_es_Fajvedelem.pdf

10 aug

Gárdonyi Máté: Az antiszemitizmus funkciója Prohászka Ottokár és Bangha Béla társadalom- és egyházképében

Authors: Gárdonyi Máté Publication date: 2005-04-21 A Holokauszt Emlékközpont megnyitása és a magyar holokauszt 60. évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. Publikálva: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában című kötetben Balassi Kiadó – 2005, ISBN 963 506 628 7 – Szerkesztő: Molnár Judit Csatolmányok Név Méret 12_GardonyiMate_Azantiszemitizmus_Funkcioja_ProhaszkaOttokar.pdf 73

10 aug

Gergely Jenő: A keresztény pártok és a „zsidókérdés”, 1938–1944

Authors: Gergely Jenő Publication date: 2005-04-27 A Holokauszt Emlékközpont megnyitása és a magyar holokauszt 60. évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. Publikálva: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában című kötetben Balassi Kiadó – 2005, ISBN 963 506 628 7 – Szerkesztő: Molnár Judit Csatolmányok Név Méret 04_GergelyJeno_Akereszteny_partok_esazsidokerdes.pdf

10 aug

David Bankier: Eltérő és közös sors: zsidó menekültek és náciellenes emigránsok

Authors: David Bankier Publication date: 2005-04-30 A Holokauszt Emlékközpont megnyitása és a magyar holokauszt 60. évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. Publikálva: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában című kötetben Balassi Kiadó – 2005, ISBN 963 506 628 7 – Szerkesztő: Molnár Judit Csatolmányok Név Méret 01_David-Bankier_Eltero-es-kozos-sors.pdf 55

10 aug

Litván György: Jászi Oszkár és a zsidókérdés

Authors: Litván György Publication date: 2005-04-29 A Holokauszt Emlékközpont megnyitása és a magyar holokauszt 60. évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. Publikálva: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában című kötetben Balassi Kiadó – 2005, ISBN 963 506 628 7 – Szerkesztő: Molnár Judit Csatolmányok Név Méret 02_LitvanGyorgy_JasziOszkar_es_azsidokerdes.pdf