Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Wagner, Horst

Ki kicsoda

Wagner, Horst (Posen, ma Poznań, Lengyelország, 1906–1977) a német Külügyminisztérium Innland (Belföld) II. osztályán alosztályvezető; 1936-ban csatlakozik az SS-hez, 1937-ben az NSDAP-be is belép. 1938-tól a Külügyminisztériumban szolgál, először a Protokoll osztályon, majd Joachim von Ribbentrop stábjában. 1943 áprilisában, Martin Luther bukása után az Abteilung Deutschland utódaként megszervezett Innland II. osztály vezetője. A II. világháború

Wagner, Gerhardt

Ki kicsoda

Wagner, Gerhardt, dr. (Neu-Heiduk, Poroszország, 1888. augusztus 18.–München, 1939. március 25.) német orvos. Az NSDAP teljhatalmú egészségügyi megbízottja, a náci Orvosi Kamara vezetője. A náci Német Orvosszövetség egyik alapítója, 1933-tól parlamenti képviselő, 1934-től Birodalmi Orvosi Führer, Adolf Hitler környezetében az egyik legvadabb antiszemita; 1935-ben a fajvédelmi törvények támogatója, a zsidók mellett a súlyos, fertőző, örökletes

Weiss Manfréd

Ki kicsoda

Weiss Manfréd, báró (Pest, 1857. április 11.–Bp., 1922. december 25.) nagyiparos. 1877-ben bátyjával, Bertholddal megalapítja az első magyar konzervgyárat, 1892-ben Csepelen az első magyar tölténygyárat. A csepeli gyár az I. világháború idején a Monarchia egyik legnagyobb hadianyag-szállítója, 30 000 munkás dolgozik üzemeiben. A Gyáriparosok Országos Szövetsége egyik alapítója és alelnöke, 1915-től főrendiházi tag, 1918-tól báró.

Weininger, Otto

Ki kicsoda

Weininger, Otto (1880–1903) zsidó származású osztrák pszichológus, filozófus. 1902-ben, a bécsi egyetem elvégzése után áttér a katolikus hitre. Ebben az évben írja meg Geschlecht und Character [Nem és jellem] című antiszemita, antifeminista, a férfiak felsőbbrendűségét hirdető könyvét, amely óriási siker lett, németül harminc kiadást ér meg. ~ könyve megjelenése után depressziós lesz, műve logikáját követve

Weichs, Maximilien Freiherr von

Ki kicsoda

Weichs, Maximilien Freiherr von (Dessau, 1881. november 12.–Bornheim-Rösberg bei Bonn, 1954. szeptember 27.) német tábornagy, 1942. július 15-től a Heeresgruppe B parancsnoka, augusztustól a Délkeleti hadsereg főparancsnoka, a szerbiai német erők parancsnoka. 1944-ben a Magyarországot megszálló német erők parancsnoka; 1945 és 1948 között hadifogságban van.

Wehrmacht

Fogalom

Német szó, jelentése ’véderő’: a német hadsereg elnevezése Hitler Németországában, 1935 és 1945 között.

Wasser, Hersch

Ki kicsoda

Wasser, Hersch (Suwatki, 1912–Izrael, 1981) a varsói Kereskedelmi Akadémia elvégzése után a Po’alei Cion nevű baloldali szervezet tagja. Varsóban 1941. január 12-től a Központi Menekültügyi Bizottság titkára, szervezete több mint százezer nincstelent próbált ellátni. ~ volt az Emmanuel Ringelblum alapította, Oneg Shabbat nevű titkos gettóarchívum egyik legfontosabb munkatársa. 1950-ben Tel-Avivban telepedik le, élete utolsó éveiben

Wallenberg, Raoul

Ki kicsoda

Wallenberg, Raoul (Stockholm, 1912. augusztus 4.–Moszkva?, 1947. július 17.?) svéd építészmérnök, diplomata. A II. világháború idején a Közép-Európai Kereskedelmi társaság alkalmazottja. 1944. július 9-én érkezik Budapestre mint a svéd követséghez beosztott titkár. A hivatalos svéd zsidómentő akciók szervezője. Az ún. „nemzetközi” gettóban számos házat svéd védelem alá helyez, ezrével ad ki svéd állampolgárságot igazoló védleveleket;

Wagner, Richard Wilhelm

Ki kicsoda

Wagner, Richard Wilhelm (Lipcse, 1813. május 22.–Velence, 1883. február 13.) német zeneszerző. Operái, különösen a teuton és germán mitológiai történeteket feldolgozó művei nagy hatással vannak Adolf Hitlerre. Prózai munkáiban is szélsőséges nacionalizmusról tesz tanúbizonyságot, több írásában pedig nyíltan rasszista és antiszemita nézeteket vall.

Wolff, Karl

Ki kicsoda

Wolff, Karl (Darmstadt, 1900. május 13.–?) SS-Obergruppenführer (1942), Heinrich Himmler személyi stábjának főnöke, a világháború végén az olaszországi SS és rendőri erők parancsnoka. Az I. világháború után hivatalnok egy kereskedelmi cégnél, 1931-től az NSDAP tagja, 1933-tól az SS egyik vezetője, júliustól Himmler adjutánsa. 1936-tól Hessen tartomány Reichstag-képviselője. Reinhard Heydrich cseh-morva protektori kinevezése után, 1942-től ténylegesen