Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

halucok

Fogalom

Baloldali cionista fiatalok, egyik legfontosabb és legaktívabb szervezetük a Hasomer Hacair (jelentése ’ifjú őrök’) volt.

halálmenet

Fogalom

Kényszermunkások vagy deportáltak hosszú, akár hetekig tartó gyalogmenetben történő továbbítása egy másik munkahelyre vagy koncentrációs táborba, amelynek során a foglyok megfelelő élelmezés és szállás híján tömegével pusztultak el.

Horthy-korszak/rendszer

Fogalom

Az 1919 novembere és 1944 október 15-e között fennálló politikai rendszer Magyarországon, névadója Horthy Miklós altengernagy , aki ebben az időszakban kormányzóként az ország államfője volt.

Horthy Miklós

Ki kicsoda

Horthy Miklós, ifj. (Pola, 1907. február 14.–Lisszabon, 1993. március 28.) Horthy Miklós kormányzó kisebbik fia, 1940 és 1942 között brazíliai magyar követ.

Horthy Miklós

Ki kicsoda

Horthy Miklós (Kenderes, 1886. június 18.–Estoril, Portugália, 1957. február 9.) altengernagy, Magyarország kormányzója (1920–1944). Az első világháborúban az Adriai-tengeren szolgál, az 1919-es ellenforradalom egyik vezetője, 1920. március 1-jétől Magyarország kormányzója. Konzervatív, antikommunista politikus. Külpolitikájának fő célja a trianoni békeszerződés revíziója, az elvesztett területek visszaszerzése. Adolf Hitler és Benito Mussolini segítségével 1938 és 1940 között sikerrel

horogkereszt

Fogalom

A hinduizmus egyik kedvelt vallási jelképe (szvasztika). Balra irányulva az építés, jobbra irányulva a pusztítás (Káli) szimbóluma. A nácik tudatosan választották az utóbbit mozgalmuk jelképének.

Homlok Sándor

Ki kicsoda

Homlok Sándor, vitéz (Késmárk, 1892. május 3.–New York, 1963. április 5.) altábornagy, 1940. május 1-jétől berlini katonai és légügyi attasé, 1944. június 3-án Horthy Miklós berlini követté nevezi ki, posztját október 15-ig tölti be, 1944 novemberében a németek internálják.

Hóman Bálint

Ki kicsoda

Hóman Bálint (Bp., 1885. december 29.–Vác, 1951. június 2.) történész, politikus, egyetemi tanár. Fő műve a Szekfű Gyulával közösen írt, hétkötetes Magyar történet. 1918-tól 1945-ig az MTA tagja, 1932-től országgyűlési képviselő (11. Székesfehérvári egyéni kerület), a németbarát politika híve, 1942. július 3-ig, lemondásáig vallás- és közoktatásügyi miniszter. A népbíróság életfogytiglani börtönre ítéli, a váci börtönben

holokauszt

Fogalom

A görög eredetű szó eredetileg Istennek ajánlott, teljesen elégő tűzáldozatot jelent; az 1960-as évek óta az európai zsidóság kétharmadának 1939 és 1945 közötti kiirtását értjük alatta. Európában 1933 és 1945 között a nácik és csatlósaik a zsidókon kívül több millió lengyelt, oroszt és más nemzetiségűt, cigányokat, homoszexuálisokat, elmebetegeket, Jehova Tanúit, politikai és vallási ellenfeleik sokaságát

Holczinger Kornél

Ki kicsoda

Holczinger Kornél (Újvidék, 1912. szeptember 16.–) építési vállalkozó, a nyilas Nemzeti Számonkérő Szék tagjai (Radó Endre és társai) elleni per negyedrendű vádlottja; a népbíróság felmenti.