Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Aymé, Marcel

Ki kicsoda

Aymé, Marcel (1902–1967) francia antiszemita író, gyerekmeséket, valamint a fantáziát és a realizmust ötvöző novellákat, kisregényeket, színdarabokat ír. Novellái Magyarországon a Faljáró című gyűjteményes kötetben jelentek meg.

Auschwitz-jegyzőkönyv

Fogalom

A zsidók tömeges lemészárlásáról tudósító jegyzőkönyv, amelyet két szökött auschwitzi fogoly, a szlovákiai Rudolf Vrba és Alfred Wetzler beszámolója nyomán cionisták állítottak össze Zsolnán, 1944. április végén.

Auschwitz Album

Fogalom

Az auschwitzi megsemmisítő táborban SS-tisztek által készített, mintegy kétszáz felvételt tartalmazó fotógyűjtemény a táborba érkezett magyar zsidó transzportokról. Az albumot a felszabadulás után egy túlélő, a bilkei Jákob Lili találta meg, aki a képek egy részén saját családtagjait és rokonait is felismerte. Jákob Lili 1980. augusztus 26-án adományozta az albumot a jeruzsálemi Yad Vashem intézetnek.

Auerswald, Heinz

Ki kicsoda

Auerswald, Heinz (1908–1970. február 5.) jogász, náci hivatalnok. 1933-ban belép az SS-be, de csak az 1930-as évek végén lesz az NSDAP tagja. 1939 telén egy rendőrzászlóaljjal kerül Varsóba, majd áthelyezik a polgári adminisztrációhoz. Eleinte a népi németekkel (Volksdeutsche) kapcsolatos ügyeket intézi, 1941. május 15-től 1942 novemberéig a varsói gettó komisszárja. 1942 novemberében Ostrów körzetvezetője (Kreishauptmann),

asszimiláció

Fogalom

Valamely kisebbség vagy egyes tagjainak fokozatos beolvadása a befogadó társadalomba, ami az eredeti anyanyelv, kultúra és vallás feladásával jár együtt.

Asscher, Abraham

Ki kicsoda

Asscher, Abraham (1880–1950) dúsgazdag amszterdami gyémántkereskedő, a városi Kereskedelmi Kamara tagja, a Liberális Párt egyik vezetője, cionista. 1932-ben az Askenázi Hitközségek Szövetségének elnöke, 1933 után barátjával, David Cohennel a Németországból menekülni kényszerülő zsidók segélyezését irányítja. 1940 májusában Hermann Göring meglátogatja ~ gyémántüzemét, és 1,4 millió gulden értékben vásárol gyémántokat. Cohennel együtt megszervezi a Joodse Raadot

árjatörvény

Fogalom

Az ún. nürnbergi törvények (a birodalmi polgárságról 1935 szeptemberében hozott törvény és kiegészítő rendeletei), amelyek megfosztották Németország „nem árja”, azaz zsidó lakóit állampolgári és egyén jogaik jelentős részétől.

árjásítás

Fogalom

Zsidók vagyonának, vállalkozásainak, állásainak elkobozása és nem zsidóknak juttatása erőszakos úton, állami beavatkozással.

árja-párja

Fogalom

Olyan zsidó elnevezése a második világháború alatt Magyarországon, akinek házastársa (nem zsidó származású) keresztény volt.

árja

Fogalom

Szanszkrit szó, eredetileg egy indoiráni népcsoport neve. A nemzetiszocialista ideológia a németek árja eredetét és felsőbbrendűségét hirdette a „nem árja” népekkel, elsősorban a zsidókkal szemben. A hétköznapi szóhasználatban az árja egyszerűen a nem zsidó polgárok megjelölésére szolgált.