Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Hitler, Adolf

Ki kicsoda

Hitler, Adolf (Braunau am Inn, Ausztria, 1889. április 20.–Berlin, 1945. április 30.) a Nagynémet (1939-ig Harmadik) Birodalom vezére (Führer), az NSDAP fő ideológusa, megszervezője. Négy évet tölt a linzi reáliskolában, majd tizenhat éves korában otthagyja a gimnáziumot. Festőnek készül, 1907-ben Bécsbe megy, 1913-ig itt tengeti életét. Az I. világháborúban a császári német hadseregben őrmester, többször

Hódossy Pál

Ki kicsoda

Hódossy Pál (Lajoskomárom, 1895. július 27.–Oakland, Egyesült Államok, 1976. november 13.) hivatásos katona, majd csendőrtiszt, vezérőrnagy 1944. november 1-jétől, egyben a rendőrség országos felügyelője.

Hlinka, Andrej

Ki kicsoda

Hlinka, Andrej (Csernova, ma Černová, Szlovákia, 1864. szeptember 29.–Rózsahegy, ma Ružomberok, Szlovákia, 1938. augusztus 16.) szlovák katolikus pap, politikai vezető. A magyar hatóságok nacionalista tevékenységéért többször bebörtönzik. 1918-ban ünnepli Csehszlovákia megalakulását, de az állam és az egyház szétválasztása, az oktatás szekularizációja felháborítja. Újjászervezi Szlovák Néppártját (amelyet eredetileg 1905-ben alapított), és küzdelmet indít Szlovákia autonómiájáért a

Helm, Rudolf

Ki kicsoda

Helm, Rudolf Horvátországban a német követségen rendőr-attasé, SS-Obersturmbannführer.

Henderson, Neville Meyrick

Ki kicsoda

Henderson, Neville Meyrick, Sir (1882–1942) 1905-től a brit Külügyminisztérium tisztviselője, 1929-től 1935-ig belgrádi, majd 1935-től 1937-ig Buenos Aires-i követ; 1937-től 1939-ig berlini követ, a megbékélési politika meggyőződéses híve.

Hennyey Gusztáv

Ki kicsoda

Hennyey Gusztáv (Kolozsvár, 1888. szeptember 25.–München, 1977. június 14.) katonatiszt, 1928-tól 1933-ig belgrádi és athéni katonai attasé, Belgrád székhellyel, 1933. május 1-jétől 1937. augusztus 1-jéig a Honvédelmi Minisztérium VI-2. (2. vezérkari osztály vezetője), majd különböző parancsnoki beosztásokban szolgál. 1941. április 1-jétől altábornagy, 1943. november 1-jétől 1944. augusztus 29-ig a Honvédelmi Minisztérium munkaügyi főcsoportfőnöke, a honvédelmi

Hertelendy Andor

Ki kicsoda

Hertelendy Andor (Szepesmindszent, 1894. szeptember 1.–?) diplomata, 1937–1939 között a bécsi követségen, illetve főkonzulátuson, majd 1939. augusztus 1-jétől a párizsi, majd a vichyi követségen szolgál. 1943. augusztus 26-tól 1944. március 19-ig a bukaresti követség vezetője. Az ország német megszállása után állásáról lemond.

Heydrich, Reinhard

Ki kicsoda

Heydrich, Reinhard (Halle, 1904. március 7.–Prága, 1942. június 4.) az RSHA vezetője, 1931-től az SS tagja, Heinrich Himmler közvetlen munkatársa. 1932 júliusától az SD, 1936. június 17-től az SD és a Sicherheitspolizei (SIPO) parancsnoka, 1939 szeptemberétől az RSHA vezetője. 1941. szeptember 23-tól a Cseh-Morva Protektorátus helyettes protektora, a zsidó holokauszt tervének egyik kidolgozója. 1942. május

Himmler, Heinrich

Ki kicsoda

Himmler, Heinrich (München, 1900. október 7.–Lüneburg, 1945. május 23.) náci politikus, az SS birodalmi vezetője (Reichsführer der SS). 1922-től Adolf Hitler híve, a müncheni „sörpuccs” egyik résztvevője. Megszállott fajvédő, a „föld és vér” mítoszának rabja, az SS megszervezője. 1929-től Hitler testőrségének parancsnoka, 1930-tól parlamenti képviselő. Irányítása alatt 1933-ban az SS taglétszáma eléri az 52 000

Hindenburg, Paul von

Ki kicsoda

Hindenburg, Paul von (Posen, ma Poznań, Lengyelország, 1847. október 2.–Neudeck, Nyugat-Poroszország, 1934. augusztus 2.) német tábornagy, államelnök. Hivatásos katonatisztként részt vesz a porosz–osztrák (1866), majd a francia–német háborúban (1870–1871). 1911-ben nyugállományba vonul, az I. világháború idején reaktiválják, a keleti front főparancsnoka, 1914 augusztusában jelentős győzelmeket arat Tannenbergnél, majd a Mazuri-tavaknál a létszámfölényben lévő orosz erők