Enciklopédia

Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Kasztner Rezső

Ki kicsoda

Kasztner Rezső (Kolozsvár, 1906–Tel Aviv, 1957) újságíró, jogász, cionista vezető. 1925 és 1940 között a Kolozsváron megjelenő magyar nyelvű cionista lap, az Új Kelet újságírója, bukaresti parlamenti tudósítója. Aktív cionista, a közép-baloldalt képviselő Ichud mozgalom egyik erdélyi vezéregyénisége. 1940-től Budapesten él, a cionista Mentőbizottság (Vaada) elnökhelyettese, Komoly Ottó munkatársa. Szoros kapcsolatban áll a szlovák cionistákkal

Kassai (Schallmayer) Ferenc

Ki kicsoda

Kassai (Schallmayer) Ferenc (Kassa, 1903–Bp., 1946) nyomdász, lakatos, fiatal korában baloldali forradalmár, 1934-ben az Új Szó kommunista havilap kiadója. 1935-ben Csoór Lajos jobboldali politikus, majd 1937-től Szálasi Ferenc követője. 1938 után több ízben internálják, börtönbüntetésre ítélik. A Szálasi-kormányban propaganda-miniszter. A népbíróság halálra ítéli, kivégzik.

Kasche, Siegfried

Ki kicsoda

Kasche, Siegfried (1903–1947) SA-Obergruppenführer, horvátországi német követ, 1947-ben Jugoszláviában halálra ítélik és kivégzik.

Karácsony Sándor

Ki kicsoda

Karácsony Sándor (1892–Bp., 1944. december) vasesztergályos, szociáldemokrata párt- és szakszervezeti vezető, 1935-től a Magyar Szociáldemokrata Párt vezetőségének póttagja. A nyilasok elfogják, meggyilkolják.

Kappler, Herbert

Ki kicsoda

Kappler, Herbert (1907–1978) SS-Obersturmbannführer, Róma rendőrfőparancsnoka; fontosabb szerephez 1943 őszén, az olasz fegyverszünet után jut: október 16-án személyesen irányítja a római zsidók letartóztatását és deportálását. 1944-ben átveszi a római Gestapo parancsnokságát is. Március 24-én Szent Callixtus katakombáiban ~ parancsára 335 olasz túszt, köztük nőket és két 14 éves fiút lőnek agyon megtorlásul a kommunista ellenállók

kápó

Fogalom

Az olasz capo jelentése szó szerint ’vezető’. A náci koncentrációs táborokban a foglyok közül az őrök által kiválasztott, kijelölt foglyot jelenti, aki a többi rab egy-egy csoportját irányítja. Elvárás volt vele szemben az őrök által adott utasítások maradéktalan teljesítése, amiért cserébe kiváltságokkal bírt (például több élelem, külön szállás).

Kaplan, Chaim A.

Ki kicsoda

Kaplan, Chaim A. (Horodiszcze, ma Gorodiscse, Belorusszia, 1880–Treblinka, 1942 december/1943. január?) 1902-ben Varsóban az első héber elemi iskola megalapítója. Több héber iskoláskönyvet, nyelvtankönyvet ír. A varsói gettóban írott naplója fontos történelmi forrás.

Keitel, Wilhelm

Ki kicsoda

Keitel, Wilhelm (Helmscherode, Braunschweig, 1882. szeptember 22.–Nürnberg, 1946. október 16.) német marsall, 1938-tól 1945-ig a német véderő főparancsnokságának főnöke. 1901-től katona. Az I. világháború idején vezérkari tiszt, 1938-ban vezérezredes. Aláírja a fogságba esett szovjet politikai tisztek kivégzéséről szóló parancsot (ún. komisszárparancs), hűségesen, ellenvetések nélkül szolgálja Führerét a háború végéig. 1941. július 27-én aláírja azt a

Komoly Ottó

Ki kicsoda

Komoly Ottó (Bp., 1892. március 26.–Bp., 1945. január 1?) Mérnök, cionista vezető. 1940-től a Magyar Cionista Szövetség elnöke, 1943-tól a Budapesti Mentőbizottság elnöke. Magyarországra menekült szlovák és lengyel zsidók százainak segít bujkálni, illetve továbbszökni. Magyarország német megszállása után szorosan együttműködik Kasztner Rezsővel, és az SS-szel folytatott tárgyalások eredményeként Svájcba induló „Kasztner-vonat” utaslistájának összeállításában is részt

Kocsárd Emánuel

Ki kicsoda

Kocsárd Emánuel (Kopfensteiner Manó) építészmérnök, a nyilas párt bőkezű támogatója, 1944. október 29-től Veszprém vármegye főispánja, a III. hadtest területén országmozgósítási és hadműveleti kormánybiztos.