Az Enciklopédia rovatban a holokauszt európai és magyarországi történetéhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak, személyek és helyszínek rövid ismertetője olvasható valamint elérhető a magyarországi zsidóság történetével, elsősorban a magyar holokauszttal kapcsolatos korabeli jogszabályok teljes szövege. Az itt található tartalmakat és hivatkozásokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Perényi Zsigmond

Ki kicsoda

Perényi Zsigmond, báró (Pest, 1870. november 25.–Bp., 1946. március 18.) koronaőr, 1933-ig képviselő, majd a Felsőház tagja, 1939–1940 folyamán Kárpátalja kormányzói biztosa. 1943 októberétől 1944. november 3-ig a Felsőház elnöke.

Purjesz Béla

Ki kicsoda

Purjesz Béla, dr. (Mindszent, 1884–Szeged, 1959. szeptember 14.) belgyógyász, a gyulai állami kórház főorvosa, 1931-től a szegedi belgyógyászati klinika vezetője, nyilvános, rendes tanár. 1944-ben deportálják, később a népbíróság előtt többen – így Jaross Andor, Baky László és mások – azt állítják, nekik köszönhető, hogy túlélte a holokausztot. 1945–1946 folyamán a szegedi egyetem rektora, 1949-ben vonul

Prónay Pál

Ki kicsoda

Prónay Pál (Romhány, 1874. november 2.–1944/1945?) a Tanácsköztársaság idején Szegeden leszerelt tisztekből, altisztekből különítményt szervez, a fehérterror egyik irányítója. 1921-ben IV. Károly második királypuccsa alkalmával megtagadja a legitimista katonai egységek megtámadását, Bethlen István és Gömbös Gyula félreállítja. A Horthy-rendszer szélsőjobboldali bírálója. A világháború utolsó hónapjaiban eltűnik.

Prohászka Ottokár

Ki kicsoda

Prohászka Ottokár (Nyitra, 1858. október 10.–Bp., 1927. április 2.) katolikus pap, hitszónok, székesfehérvári püspök, antiszemita politikus. 1905-től székesfehérvári püspök, a Főrendiház tagja. 1903-ban az első keresztényszocialista szervezetek megalapítója. a numerus clausus törvény (1920. XXV. tc.) egyik szellemi atyja.

Preziosi, Giovanni

Ki kicsoda

Preziosi, Giovanni már 1914 előtt az olasz antiszemitizmus legmarkánsabb képviselője; a Duce soha nem kedvelte, 1936/1937-ig semmilyen jelentős posztot nem tölt be.

Porrajmos

Fogalom

lásd Pharrajimos

Popovic, Milan

Ki kicsoda

Popovic, Milan, dr. (18?–1945) bácskai szerb jogász, politikus, 1918 előtt magyar országgyűlési képviselő. Önkéntes haditudósító az első Balkán-háborúban (1912), 1914-ben a Monarchiában bebörtönzik. A királyi Jugoszláviában 1932-től szenátor. A Délvidék 1941-es visszacsatolása után a bácskai szerbek egyetlen kinevezett országgyűlési képviselője. 1945. november 1-jén a 3. jugoszláv hadsereg Katonai Bírósága Újvidéken háborús bűnösként halálra ítéli, nyilvánosan

Pohl, Oswald

Ki kicsoda

Pohl, Oswald (Duisburg, 1892. június 30.–Lech, 1951. június 8.) SS-Obergruppenführer (1942. április 21.), 1929-től az SS tagja. Heinrich Himmler 1934 februárjában az SS vezérkari főnöke adminisztrációjának élére állítja. SS-Standartenführerként a fegyveres SS egységekért és a koncentrációs táborokért felelős, kiépíti az SS gazdasági birodalmát, melynek irányító szerve 1942 decemberétől az SS Gazdasági Adminisztrációs Főhivatala. 1944 augusztusában

pogrom

Fogalom

Orosz szó, eredeti jelentése ’pusztítás’: spontán, szervezetlen, de gyakran tudatosan gerjesztett, államilag támogatott erőszakos akció a társadalom egyes csoportjai (elsősorban a zsidóság) sérelmére.

Piusz, XII.

Ki kicsoda

Piusz, XII. (Pacelli, Eugenio) (Róma, 1876. március 2.–Castel Gandolfo, 1958. október 9.) egyházjogász, vatikáni diplomata, római pápa (1939–1958). 1917-től Szardínia tiszteletbeli érseke, 1920-tól 1929-ig németországi pápai nuncius. XI. Piusz konkordátum-politikájának hűséges végrehajtója, Bajorországgal (1924), Poroszországgal (1929), Badennel (1932), Németországgal és Ausztriával (1933) kötött konkordátumok kidolgozója, aláírója. 1930-tól vatikáni államtitkár. Amikor kiderül, hogy Adolf Hitler következetes