védett ház

Fogalom

A semleges államok képviseleteinek védelme alatt álló zsidók (lásd védőútlevél) részére 1944 novemberében lakóhelyül kijelölt ház. A ~ak zöme az Újlipótvárosban, az újpesti rakpart (Szent István park)–Szent István körút–Csáky (ma Hegedűs Gyula) utca–Wahrmann (ma Victor Hugo) utca által határolt területen volt. A védett házakban lakni elvileg kedvezőbb helyzetet jelentett, a gyakorlatban az itt lakók közül is sokan áldozatul estek a nyilas fegyveresek akcióinak. Lásd még gettók Budapesten.