Programok

A holokauszt a magyar történelem egyik legnagyobb nemzeti tragédiája. E történelmi tény, közel 80 év után sem vált a nemzeti tudat szerves részévé. Ennek az ellentmondásnak a feloldása a Holokauszt Emlékközpont tevékenységének kulcs kérdése.

A Holokauszt 80. évfordulójához kapcsolódó koncepció gerincét az emlékezetpolitika, az oktatás és a kultúra szerepének erősítése adja. Ezek a területek a magyar történelem és a művelődéstörténet hagyományaihoz szervesen kötődnek, s hozzájárulnak a magyar nép, a nemzet identitásának erősödéséhez. Szorosan kapcsolódnak ahhoz a célhoz, amely a feladatokat differenciált körben, más intézmények, társadalmi szervezetek és személyes aktivitások szoros egységében kívánja megvalósítani.

A sztereotip vélekedések lebontásának hatásos eszköze a találkozás, a hasonlóság és a közös vonások meglátása, az előítéletek újragondolásához pedig a szembesülés járulhat hozzá. Az emlékév során alulnézetből, az emberek közötti lényegi hasonlóságok felmutatásával világítunk rá a holokauszt tragédiájára a zsidóellenes, cigányellenes és más gyűlöletkeltő attitűd következményeire és súlyára. Programjaink azt a közép-európai életvilágot hozzák közelebb a látogatókhoz, amelynek a történelmi Magyarország szerves része volt. Ezt a célt a hagyományos történeti megközelítések mellett a vizualitás, a szövegalkotás, a rutinok és a lokális eltérésekben is megmutatkozó hasonlóság kiemelése révén érjük el.

Az Emlékév során számos tudományos, múzeumpedagógiai és kulturális programot valósítunk meg. Kiállításaink között megtalálható lesz két – mindezidáig – hiánypótlónak számító időszaki kiállítás, és számos – közoktatási intézmény számára készített – kölcsönözhető kiállítás is. Programjaink mellett nagy hangsúlyt fektetünk a kutatásokra, melyek által hét kötet kiadására kerül sor a Holocaust Közalapítvány gondozásában.