Ozoray Imre, Ozoray Imre, ifj., Ozoray Mária

  • Home
  • Ozoray Imre, Ozoray Imre, ifj., Ozoray Mária

Occupation: katona: ezredes, Ludovika Akadémia matematika professzora

Next Post

Dominek Erzsébet