Embermentők

Embermentés a holokauszt idején

A Holokauszt Emlékközpont emlékhely, az áldozatokkal való együttérzés színhelye, ugyanakkor feladata az embermentők önzetlen és bátor tevékenységének állandó, méltó megjelenítése is. Hitvallásával az emberi jogok tiszteletének fontosságát, az emberélet védelmének mindenek feletti voltát is hivatott bizonyítani.

A második világháború idején az egyetemes erkölcsi értékek összeomlottak. Ezzel szemben abban, amit az embermentők tettek minden személyes és anyagi megfontoláson felülemelkedő humánum nyilvánult meg.  Az embermentők, akik titokban, ellenséges környezetben, a lebukás állandó veszélye mellett mentették a zsidókat, nem számíthattak a társadalom biztatására. Ezért tetteik a hősiesség legmagasabb fokát jelentik, hasonlóan a harctéren végrehajtott hőstettekéhez.

Az embermentők ünnepélyes köszöntése immár egy évtizede minden évben augusztus 4-én, Raoul Wallenberg svéd filantróp születésnapján,  a „Humánum napján” valósul meg.   A humanitás rangjának további növelésére szorgalmazni szükséges, hogy az emberszeretetre, toleranciára és szolidaritásra nevelés, a háborús embermentők erkölcsi példájának gondozása a kutatásban, az oktatásban is több figyelmet kapjon. Intézményünk feladata tehát az embermentés, a zsidó ellenállás és önmentés emlékhelyeinek felkutatása, regisztrálása, gondozásuk segítése, az embermentők kultuszának ébrentartása és növelése.

Az egyes személyekre vonatkozó adatokat az Embermentők bejelentése  űrlapon>> küldjék el. Az eseményekről, helyszínekről emlékeiket, információikat megoszthatják olvasóink a Ki tud róla? rovatunkban>> .

Várjuk segítségüket és köszönjük aktív részvételüket!

További információ:

Kádár Zsuzsanna
történész
E-mail: info@hdke.hu
Tel: 1-455-3320

Csatolmányok

Név Méret
Embermento_adatlap.pdf 170 KB