Szolgáltatások

Online katalógus: a könyvtár elektronikus katalógusa a teljes könyvtári állományt tartalmazza. Beiratkozott olvasók számára az online katalógusba való belépés után számos személyre szabható e-szolgáltatás válik elérhetővé (pl. olvasói állapot megtekintése, online előjegyzés és hosszabbítás).

Online adatbázisok: a Holokauszt Emlékközpont által előfizetett online szakirodalmi adatbázisok révén sok ezer hazai és külföldi folyóiratcikkhez, tanulmányhoz, konferencia kiadványhoz, kézikönyvhöz, holokauszt túlélőkkel készített oral history életútinterjúhoz férhetnek hozzá a kutatók.

Szakirodalmi tájékoztatás: a könyvtárban fellelhető tájékoztatási apparátus (katalógusok, online adatbázisok, lexikonok, bibliográfiák, repertóriumok stb.) segítségével tájékoztatást nyújtunk az olvasó által igényelt téma szakirodalmáról; irodalomkutatást végzünk, bibliográfiát állítunk össze.

MTMT adminisztráció: a Magyar Tudományos Művek Tára a magyar szerzők tudományos publikációinak és az azokat idéző közleményeknek a hiteles bibliográfiai adatbázisa. A Holokauszt Emlékközpont tudományos munkatársai önállóan regisztrálnak a rendszerbe, azonban a publikációik adatainak feltöltéséhez és az ellenőrzéshez igénybe vehetik a könyvtáros segítségét.

Könyvtárközi kölcsönzés: könyvtárunk részt vesz a könyvtárközi kölcsönzés (Országos Dokumentum-ellátó Rendszer) szolgáltatásban. A könyvtárunkból hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel szerezzük be másik könyvtártól az igénylő olvasó számára eredetiben, fénymásolatban vagy elektronikus formában. Másfelől hozzáférhetővé tesszük a saját gyűjteményünket más intézmények részére.
Könyvtáraktól a könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó kérést az állományvédelmi szempontok figyelembevételével teljesítjük. 

NAVA-PONT: A Nemzeti Audiovizuális Archívum teljességre törekvően archiválja a magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorokat, és az így létrejövő adatbázisban keresési és megtekintési lehetőséget biztosít. Könyvtárunk egyike a NAVA-pontok hálózatának, ahol az archivált műsorok megtekinthetők.

Ingyenes internethasználat és számítógéphasználat: az internet használatához számítógépes munkaállomások állnak az olvasók rendelkezésére, melyeken szövegszerkesztő, táblázatkezelő programok használatára is lehetőség van. Ezenkívül engedélyezett a saját laptop, táblagép, okostelefon használata is, melyeken az interneteléréshez WIFI hotspotot biztosítunk.

Reprográfiai szolgáltatás: a könyvtár dokumentumairól fénymásolást, illetve szkennelést végzünk a szerzői jogi előírások, valamint állományvédelmi szempontok figyelembevételével. Saját eszközökkel (pl. okostelefon, fényképezőgép) digitális másolat készíthető a szerzői jogi előírások betartásával.

Rendezvények: intézményünk céljával és tevékenységével összefüggő témákban évente több alkalommal rendezvényeket szervezünk (könyvbemutatók, előadások, felolvasóestek stb.).