Kutatóink

Zima András
Igazgató

Dr. Zima András Budapesten született. Egyetemi tanulmányait Szegeden és Budapesten végezte. 1998-ban történelem szakos diplomát szerzett az ELTE BTK-n. Posztgraduális tanulmányait az OR-ZSE Zsidó Vallástudományi Doktori Iskolájában folytatta. 2013-ban szerzett PhD fokozatot. Fő érdeklődési területe a modernizálódó neológ és cionista középrétegek világa a dualizmus idején, a két világháború között, illetve soát közvetlenül követő években, valamint a sajtódiskurzusokban megjelenített csoportstratégiák, az új jelenségek kulturális adaptálásának mechanizmusai.

 

2022. július 1-től a HDKE igazgatója, 2019. februártól az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Történelemtudományi Tanszékének docense, augusztustól vezetője.

 

Publikációs listája: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10040426

Jakab Attila

PhD fokozatát 1998-ban a Strasbourgi Egyetem Katolikus Teológia Karán szerezte ókeresztény történelemből (Ecclesia alexandrina, P. Lang, Bern – Berlin stb., 2001, 20042). Oktatott és kutatott több egyetem. 2013. október-novemberben a Besançon-i Egyetem Ókortudományi intézetének volt vendégoktatója. Az ELTE BTK Történeti Intézet Kelet-, Közép -Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszékének megbízott előadója. 2012–2016 között a Civitas Europica Centralis Alapítvány „Egyházak és Holokauszt” időszakos kutatási projektjének kutatásvezetője.

 

2017 óta a Holokauszt Emlékközpont munkatársa. MTA köztestületi tag: Filozófiai és Történettudományok Osztálya. A Classica et Christiana. Periodico annuale del Centro di Studi Classici e Cristiani della Facoltà di Storia dell’Università “Alexandru I. Cuza” di Iaşi (2007-től) és a Dialogue d’histoire ancienne, ISTA, Université de Franche-Comté, Besançon (2015-től) folyóiratok tudományos bizottsági tagja.

 

Főbb kutatási területei: az egyházi antiszemitizmus és zsidóságkép a Horthy korszakban (lásd: „Az ország békéjét és nyugalmát és biztonságát szolgálja.” A magyarországi egyházi sajtó a zsidótörvények idején (1938‒1942), HDKE, Budapest, 2021; Magyar és keresztény ország. Keresztény felekezetek és antiszemitizmus a Horthy-korszakban. Válogatott Tanulmányok. (Szociológiai Dolgozatok, 13), WJLF, Budapest, 2021: https://mek.oszk.hu/22200/22299/22299.pdf), valamint a judaizmus és az ókereszténység viszonya. Jelen pillanatban a „Cigányságkép a két világháború közötti felekezeti és politikai országos és lokális sajtóban” kutatási projekten dolgozik.

 

Publikációs listája: https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=publishedYear,desc&cond=authors;eq;10040271 és https://independent.academia.edu/AttilaJakab

Lénárt András

Az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti doktori programján szerzett PhD fokozatot. Korábban az OSZK – 1956-os Intézetben dolgozott, 2019 óta a Holokauszt Emlékközpont tudományos munkatársa. A 20. századi magyar jelenkortörténet érdekli, a holokauszt eseménytörténetével és utóéletével kapcsolatos tanulmányokat 2013 óta publikál.

 

Legutóbb publikáció között van az általa szerkesztett Hogyan tovább? Zsidó családok Magyarországon a második világháború utáncímű tanulmánykötet, és két könyvfejezet az Egy világraszóló történet - Az 1956-os magyar menekültválság kézikönyve című kötetben. Az OSA Archívum szervezésében részt vett a Budapest100 http://budapest100.hu/en/ (2011), és a csillagoshazak.hu (2014) honlapok létrehozásában és közösségi programok megvalósításában.

 

Nemzetközi konferenciák rendszeres résztvevője, 2018-ban a washingtoni USHMM ösztöndíjasa volt. 2022-től tagja az EHRIHolokauszt Fotográfia Szakértő Csoportjának (Holocaust Photography Expert Group). Szerkesztője a holokausztfoto.hu and jphotoarchive.org civil kezdeményezésű tematikus honlapoknak.

 

Publikációs listája: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10051706

Glässer Norbert

Glässer Norbert a HDKE tudományos munkatársa, az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, habilitált egyetemi docense. 1979-ben Óbecsén (Jugoszláviában) született. Egyetemi tanulmányait Szegeden és Budapesten végezte. 2005-ben néprajz szakos bölcsész diplomát szerzett, vallási néprajzi speciális képzéssel kiegészítve a Szegedi Egyetemen, valamint liturgiatörténet-előadói képesítést az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen. Posztgraduális tanulmányait az OR-ZSE Zsidó Vallástudományi Doktori Iskolájában folytatta, emellett az ELTE-n áthallgatott Voigt Vilmos folklorisztikai doktori iskolájába. 2013 és 2015 között az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport posztdoktori ösztöndíjas munkatársa. 2008-tól az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének egyetemi tanársegéde, 2014 szeptemberétől adjunktusa, 2021 szeptemberétől habilitált egyetemi docense. Tudományos fokozatot summa cum laude minősítéssel 2012-ben szerzett az OR-ZSE Zsidó Vallástudományi Doktori Iskolájában, 2018-ben pedig habilitált.

 

Kutatási területe a Magyarországi zsidóság és a modernitás. Kiemelt témák: izraelita sajtó, intézményesülő orthodoxia modern kihívásai, izraelita szimbolikus politika, mindennapok története. 2012-2018 között a Kaufmann Dávid Zsidó Vallási Kultúrakutató Csoport (OR-ZSE) tagja, 2013-2015 között az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport (03 217) posztdoktori kutatója, majd 2015-2019 között külső munkatársa. 2017-2019 között A csoport-, nemzeti, európai és vallási identitás összefüggéseinek szerepe a politikai és vallási radikalizálódásban, illetve a társadalmi innováció és integráció sikerességében c. EFOP 3.6.2-16-2017-00007 SZTE BTK pályázat kutatója (Identitás és kultúra kutatócsoport SZTE / BTK IK_VKCS [2017-]). 2022-től a Targum – Interpretáció/Kommentár/ Diskurzus című folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

 

Tudományos tevékenységét az OTDT 2005-ben Pro Scientia Aranyérem adományozásával ismerte el. Ezzel párhuzamosan az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék kiemelkedő hallgatói alapkutatásért járó Bálint Sándor érmét is elnyerte. 2015-ben Scheiber Sándor díjjal (EMMI), 2019-ben Löw Lipót emlékplakett (SZSZH) által, ismerték el a magyarországi zsidósággal foglalkozó kutatásait.

 

Publikációs listája: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10027800

Ádám István Pál

A Közép-Európai Egyetemen szerzett mesterdiplomát történelemből, majd az angliai Bristol egyetemén folytatta tanulmányait, ahol doktori címet kapott 2015-ben. Két éven át a CEFRES francia kutatóintézet és a prágai Károly Egyetem alkalmazottja, mint kutatót és tanárt, de hosszabb posztdoktori ösztöndíjakat kapott a lipcsei Dubnow Intézetben, és a bécsi Wiesenthal Intézetben is. Ezt követően a Közép-Európai Egyetem Institute for Advanced Study szervében kutathatott egy éven át. Angol nyelvű könyve mellett tanulmányai jelentek meg francia és osztrák folyóiratokban, lengyel tanulmánykötetben. Magyarul legismertebb munkája a házmesterek történetéről szóló írása, mely a Századok folyóiratban jelent meg, 2019-ben.

 

Társadalomtörtészként elsősorban városi foglalkozási csoportok történetét kutatja, és azt, hogy miképp viselkedtek, milyen döntéseket hoztak az azonos foglalkozásúak olyan történelmi krízishelyzetekben, mint a holokauszt. Hogyan alakult át egy-egy foglalkozási ágon belüli hierarchia, hogyan változott a csoportidentitás? Mennyiben igyekeztek a csoporttagok a zsidóellenes intézkedésekből előnyt faragni? Tudtak-e, akartak-e segítséget nyújtani közvetlen környezetüknek? Hogyan zajlott az adott foglalkozási csoporton belül a nácítlanítás, a múlttal való szembenézés a háború után? Ezen kérdések mellett foglalkozik továbbá a kisegítő munkaszolgálat történetével is, valamint az antiszemitizmus helyi és regionális megnyilvánulásaival.

 

Publikációs listája: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10084433

Olosz Levente

1989-ben született Csíkszeredán. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán, valamint a budapesti Közép Európai Egyetemen végezte nemzetközi kapcsolatok, történelem és zsidó tanulmányok szakirányokon. Kutatási területe: a magyarországi cionizmus, az izraeli magyar ajkú zsidóság története és a holokauszt alatti zsidó mentések története.

 

Elsősorban a magyarországi cionista mozgalom és ehhez szorososan kapcsolódó Budapesti Segély és Mentőbizottság mentési tevékenységét, illetve annak emlékezetét vizsgálja. Többek között egy olyan forráskiadvány készít, amelybe a Kasztner-akciót „alulnézetből”, a Mentőbizottság megmentettjeinek szemszögéből világítja meg. Emellett külön tanulmányokban foglalkozik majd a magyarországi cionista fegyveres ellenállás és cionista mentések emlékezete, illetve azzal a problémával, hogy mit és hogyan kommunikáltak a cionista vezetők az európai zsidóüldözésről 1940 és 1944 között?

 

Publikációs listája: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10049437

Beke Zsolt

Az ELTE Társadalomtudományi Karán végzett szociológusként. Jelenleg az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Vallástudományi Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója.

 

Kutatásaiban elsősorban a magyarországi, hagyománykövető, orthodox zsidóság mindennapi életével foglalkozik, elsősorban azzal, hogy az 1945 utáni radikálisan megváltozott demográfiai-társadalmi-politikai helyzetben hogyan tudta e vallásos közösség fenntartani önmagát, hiszen a hagyományörző orthodox zsidóság hatványozottan veszélyeztetett rétege volt ezeknek a változásoknak, s vallásos közösségként is idegen volt tőle az új rend világképe. Magyarország második világháború utáni gazdasági-, társadalmi átalakulását próbálja meg láttatni a vallásos, orthodox zsidóság perspektívájából.

   

Publikációs listája: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10074661

Nagy Adél

2016-ban végzett az ELTE BTK történelem-muzeológia alapszakán, majd 2020-ban a történelem mesterszak Modernkori magyar történelem szakirányán. Jelenleg az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója.

 

2016 óta a Holokauszt Emlékközpont munkatársa, rész vesz az áldozati nevek kutatásával foglalkozó nevek csoport, és a gyűjtemény munkájában. A Córesz és Mázel Tov a Páva utcában és a Vidéki gettók – „… nem marad itt közülük hírmondó sem.” című időszaki kiállítások kurátora. Fő kutatási területe a magyar nők és a holokauszt, amely célja, hogy a magyar nők tapasztalattörténetét tárja fel a holokauszt során, a deportálástól a hazatérésig, a túlélés aspektusaira koncentrálva.

 

Publikációs listája: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10080774&view=simpleList

Hörcher Eszter

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett esztétika-művészettörténet szakpáron. 2015 óta a Holokauszt Emlékközpont áldozati névkutatással foglalkozó csoportjának a munkatársa. 2019 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának abszolvált hallgatója. Rendszeresen publikál recenziókat, tanulmányokat hazai folyóiratokban, valamint ad elő hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon.

 

Alapvető kutatási területe a Holokauszt Emlékközpont intézményén belül a holokauszt magyarországi áldozatainak névkutatása, az áldozatokkal kapcsolatos adat- illetve információgyűjtés. Ez általános tájékoztatási és segítségnyújtási kört is lefed, mely az érdeklődőkkel, hozzátartozókkal és a különböző helytörténeti kutatásokat végző magászemélyekkel egyeztetett. Általános szakmai kutatási területe a két világháború közötti magyar képzőművészet, a szentendrei művésztelep művészeinek, illetve a Holokauszt Emlékközpont tevékenységével összefüggésben a holokauszt képzőművészeti reprezentációja. Másik nagy kutatási területe a kortárs, főként magyar és egyetemes irodalom, azon belül a szépirodalmi művek irodalomtudományi, irodalomtörténeti és irodalomesztétikai összefüggéseinek a vizsgálata, interpretációja, összehasonlító elemzése. Utóbbi kettő témájában a Holokauszt Emlékközpontban is szervez és tart beszélgetéseket, előadásokat.

 

Publikációs listája: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10069577