Embermentők

A Vészkorszak embermentő tevékenységéről készített adatbázisunk a mentők és a mentettek személyéről az alábbi információkat tartalmazza: név, foglalkozás, kitüntetés, esetenként a mentés története. Az információk a kutatás jelenlegi állapotát tükrözik, a tartalmat – az Önök bejelentéseinek köszönhetően is - folyamatosan bővítjük.

Elérhető funkciók:
- A mentések rövid története - amennyiben elérhető -, kék színnel jelöltük, a személy nevére kattintva jelenik meg.

Felhasznált források:
- Szita Szabolcs gyűjteménye
- Egyedi bejelentések
- Szakirodalom:
Magyarország 1944 Üldöztetés-embermentés,szerk.: Prof. Dr. Szita Szabolcs DSc, Budapest 1994
Lebovits Imre: Zsidótörvények - Zsidómentők, Budapest, 2007
Világ Igazai Magyarországon a második világháború alatt, szerk.: Frojimovics Kinga, Molnár Judit, Budapest-Jeruzsálem, 2009.
Yad Vashem által kitüntetettek listája

Embermentő neve Mentett neve Embermentő foglalkozása Yad Vashem kitüntetés éve
Ábel Júlia 2006
Ádám László Bíró Pálné, Molnár Péter és édesanyja, Balogh Éva szalézi szerzetes, Don Bosco Szalézi Társasága 1999
Adametz Józsefné Korányi-Grósz Irén 1993
Adorján György Stern Ferenc műszaki értelmiségi: bányaüzem polgári üzemvezetője
Agócs Gyuláné (Nóra) Alton Klára
Alapy Gábor katona: százados, Wallenberg munkatársa, Flüchtlings-protokoll osztály
Alapy Gáspár Komárom polgármestere
Alexander Imre tisztviselő: Jász-Nagykun-Szolnok megye alispánja
Almásy Sándor, Almásy Gyula, Almásy Sándor, ifj. Edinger Endre, Lőwinger család, Reisz Károly és családja, Schlesinger Gizella és fia, Péter kereskedő: villamossági cikkeket árusító üzlet tulajdonosa 1998
Almásy Tibor 360 zsidó munkaszolgálatos katona: hadnagy 1987
Altaras (Kecskés) Vera Altaras, Jakov pincérnő 1998
Ambrus; Clara (Bayer) Eisenberg Béla rabbi, Eva Klein (Fischer), a családja, Bíró Zsuzsa orvostanhallgató 2006
Anger Per Ernster, Lars és családja; Wohl, Hugo és családja diplomata 1981
Angyalosi Béla Avramovics Regina (Angyalosi Béláné), Kreismann Elza, Lebovics Hermann szabó 1995
Anker Mária Hollós Pál és családja, Kemény család, Kemény-Sterner Éva tanár: német, francia 1991
Anker Sándor Bajor László, Deutsch Dezső, Deutsch Ignác, Fischer Ernő, Kiss Béla, Kohn Károly, Rosenberg Ferenc, Szarvas József, Wilhelm Dezső katona: méneskari alezredes
Antal János (De Kerpely Terézia) Anhalt István, Gadó György, Schiller Róbert egyházi személy: a szaléziak magyarországi tartományfőnöke, Don Bosco Szalézi Társasága rákospalotai 1992
Antal Margit és Antal Juliska Ladányi Andorné (szül. Mike Ilona) tanítónő
Antal Rozália Freund Sámuel, Freund Zsigmond, Handler Izidor, Handler József 1973
Antall József, id. Magyarországra menekült lengyel és szlovák zsidók mentése tisztviselők: miniszteri tanácsos, menekültügy kormánymegbízottjaként 1939 és 1944 között a Belügyminisztérium 1989
Antalóczi Sándor, dr. Káldi Endre, Káldi Pál, Kreis László, dr., Irsai Ervin orvos
Antoni Józsefné (Örsi Katalin) Marosi Gyuláné (Laufer Éva)
Apatin István, dr. Weis Gizella (később Kasztor Miklósné) és anyja orvos
Apor Vilmos, dr.,báró egyházi személy: püspök
Appán Kálmán, Appán Kálmánné (Mária) Feldmesser család, Goldring család, Grossmann család, Rothbarth (szappangyáros) család, Scheiber család, Weisz Jichak Jákov rabbi és családja katona: tartalékos főhadnagy (szappangyári igazgató) 1987
Aradi Ferencné Dusenszky Jenő, Dusenszky Jenőné és Dusenszky Erika házvezetőnő
Aradi Vilmosné (Kresztián Róza, korábban Méhes Gézáné) Polgár András, Révész Blanka (Felcsútiné), Schreiber Margit, Schreiber Mária (dr. Moro Istvánné), Vészi Béla, dr. 2000
Arnóczky Jánosné (Deák Flóra) Donáth István, Donáth Mór, Neumann Erzsébet, Neumann Margit, Neumann Piroska, Neumann-né, Fábri Ágnes (Frank) kereskedő: tejcsarnok tulajdonos 1989
Asbóth Gyula Widder Lajos, Widder Ármin, Widder Lipót, Widder Lipótné ( Marika), Szűcs család, Fried Józsefné, Friedmann Lajosné, Salamon Hugó és Edit, Mezei Zsigmond, Berger Mór feleségével és lányával, Schwarcz Károly és Irén, Guttmann Jenő, Kohn Sándorné, Kohn Judit, Kohn Gerti, Szenes Kálmán és felesége tartalékos repülőhadnagy 2002
Asbóth István Friedmann Gizella (Gerő Lászlóné), Friedmann Magda munkás: fűtőház, mozdonyvezető
Atzél Elemér, dr. Nagy József, dr. tisztviselő: miniszteri osztályfőnök, orvos
Auer Ernőné (Tóthfalussy Erzsébet) Auer Ernő, Plan Jenő (hegedűművész, zeneiskolai igazgató) 1977
Bácskai Sándor Mátyás, Bácskai Sándorné (Dittrich Ilona) Szász Imre, dr. és felesége, lánya és fia István, Czukor Sándorné és lánya Panni (Szilasi dr.-né), Deutsch Béla, Deutsch Béláné, Deutsch Irén, Darvas (Deutsch) Sándor, Buchwald Józsefné, dr. Buchewald Jenőné, Schwartz Albertné, Angyal Zoltánné, Lőb Dezső, Lőb Dezsőné, Neuhaus Pál, Neuhaus Pálné, Neuhaus Ervin vendéglős
Bagyinka Mária tanárnő
Bakonyi Gáborné (Júlia), özv. Földes Miklós, Hajós Illés földműves 1986
Bakos Géza dr. Filip Freszné (Saar Éva), Lengyel Zsuzsanna (Hámori Miklósné), 41 zsidó gyerek a Hermina úti apácazárdából, 35-40 főböl álló zsidó munkaszolgálatos csoport katona: főhadnagy, városparancsnokság karhatalmi századának parancsnoka
Balázs Dezső, dr. ügyvéd (Budafokon)
Balázs Ferenc Soros és Sorger család, lakóház kezelő 2009
Balázs Gizella, Bányai Jenő
Balázs József Burger Magda (Szittya Ferencné), Sorger Adél (Balázs Józsefné) és szülei, Sorger Ödön és Sorger Ödönné antifasiszta ellenálló sejt tagja 1999
Balázs József, Balázs Józsefné (Szabó Margit) Fülöp László, Fülöp Zoltán, Simonyi Egon katona: határvadász főtörzsőrmester 1998
Balázs Juliska Schwarz Ágnes cseléd 1999
Balázs Lajos egyházi személy: belvárosi plébános
Balázs Vilmosné, dr. (Both Gizella), Bányai Jenő (Both Gizella nevelőapja) Reisz Katalin orvos/ földbirtokos
Balla Péter, Balla Péterné (Joó Vilma) Devényi Andor, Devényi Andorné, Devényi György, Görög Vera, Guttmann Éva, Hoffmann Mária művész: zenetudós 1995
Balogh Endre Balassa József, Glaser Ernő, Kéri Ernő, Urmacher Ábrahám, Urmacher Ervin, Kóbor Wolfgang, katona: 107/302. számú zsidó munkaszolgálatos század prancsnoka, hadnagy 1967
Balogh Jenő, Balogh Jenőné (Szalai Klára) Würtzbaum, Jakub és számos zsidó munkaszolgálatos munkás 2011
Bán Dezsőné (Szalmás Ilona) Hajdú Zsuzsa, Hajdúné 1995
Bánfi Györgyné (Szabó Rezsőné{Irén}) Weisz Imre, Szirmay Tibor, Szirmay Tiborné (Edit), Fried AlbertBánfi Györgyné (Szabó Rezsőné{Irén}) fatelep vezetője
Bánkúti (Pisch) Ferenc, Bánkúti Ferencné (Teréz), Schindele Cecília (Bánkúti anyja) Fränkel, Fränkelné (Hani) és fia kereskedő: férfiruhaüzlet tulajdonosa 1983
Bános László, Vanczák család Markovics György, dr., zsidó gyerekek a fasori zsidó árvaházból diák, Ludovika Akadémia
Baránszky (Baranski) Tibor Szekeres család, sok zsidó mentése a halálmenetekből, az óbudai téglagyárban és a Józsefvárosi pályaudvaron egyházi személy: papnövendék, Angelo Rotta, pápai nuncius munkatársa 1979
Baranyai Ferenc Jónás Károlyné (Baumfeld Mária), Baumfeld Árpádné (Grünfeld Irén), Baumfeld Bács István, dr. Brünfeld Gács Andor, Grünfeld Andorné és Bálint Gáborné asztalosmester 2012
Barcza András és felesége Márványi József, dr., Stand (később Ágai) Karola nyomdász
Barta Ignác, Barta Ignácné (Mária) dr. Bródyné Bella és fia Bródy Gábor ügyvéd 1997
Bartalis Anna, Engel Béláné (Gorenc Klára) és lánya, Engel Klára Sréter Magda nevelőnő 1997
Bartha György Ungár János, Balázs Györgyné (Ungár Anna), Balázs Péter, Ungár Béla, Ungár Béláné (Gizella), Ungár Zsuzsa, Győri Goldmann Elek 1995
Bartkó Hilda (Németh Gyuláné)
Bartos Pál
Bartuska Károly
Báthory Imre Fuks, Alexandr, Fuks, Bella, Wiesel, Martin (ElI), Wiesel, Saul) 1986
Batonay Márk
Bauer Gusztáv, Bauer Gusztávné (Szigeti Mária), Bauer Ferenc, Bauer Ilona, Bauer Jozefa Feit (Feledi) László, Feit Róbert, Feit Sándor, Feit Sándorné (Friedmann Margit) 2002
Bauman József, id. Herczog József, Komlós András, Vágó Antal katona: szakaszvezető 1998
Baumgarten Mihályné (Kopp Apolónia) 1995
Bay Zoltán Lakatos György, Sziget György, Winter Ernő műszaki értelmiségi 1998
Beck Katalin
Bécsy Lászlóné, özv. (Seres Mária Róza) Lengyel Gyuláné, Grünfeld Miklósné (Strasser Hedvig) 2001
Beér János
Behr József
Béki István
Bellák Pálné (Törzsök Julianna) Bellák Pál, Fehér Zoltán, Fehér? Tamás, Kohn Ilona, Kohn Magdolna, Salgó László 1994
Bena Rudolf, Bena Rudolfné (Horváth Erzsébet) Ambrus Simon, Ambrus Simonné, Ambrus Veronika, Klein Hugó 1994
Benkovics Gizella 2001
Bényei László Bernstein (Kert) Éva, Bernstein Mór, Bernstein Mórné (Berta), Bíró István (Haim Biran), Bíróné (Bernstein Teréz) 2002
Benyó János
Berczik Sára
Bereczky Albert Lichtmanné, gyermeke és anyja 1997
Berend Ferenc, Kékesi Zoltán Uhr Éva (Marton Tiborné), Uhr Sarolta (Szakácsi Istvánné) üzletember, katona 2004
Berkó Pál Béres Tiborné, Diamant Lili, Imre Mátyás, Káldor László, Káldor Lászlóné, Nádas Manci, Rusz Sándor, Vágvölgyi Tibor, Vértes (Weintraub) Márton Asztalos, nyomdász, a II. vh. idején katonatiszt. Baloldali antifasiszta, fegyveres ellenálló, a Magyar Partizán Emlékérem kitüntetettje. 2001
Berkovics Gizella Semjén Iván, Semjén Katalin, Semjén László, Semjén Lászlóné (Ilona), Semjén? Pál nevelőnő 2001
Bernhardt Alexander Sándor Matolay Veronika 1994
Bernovits Vilma 2003
Besenyő István, Besenyő Istvánné (Olajcsek Klára) Eisler Janka (Olajcsekné, majd Reichmanné), Reichmann Mária, Vértes Józsefné 2001
Bicsérdy Blanka
Bihary Sándor
Bilkei Gorzó Nándor, Bilkei Gorzó Nándorné (Buchwald Margit) Pártos Zsigmond és családja, Pártos Veronika Marianne 2005
Bíró Albertné (Szerencse Margit) Csillag család, Csillag András 1998
Bíró Gyula rendőrfelügyelő
Bitter Károly, Bitter Károlyné (később Tóth Mihályné, Karatky Magda) Klein Feige, Klein Jakob, Klein Jakobné (Einhorn Regina), Einhorn Eszter, Einhorn család, Klein család, Teitelbaum család 1995
Bittner Helmut, dr. Reich Zoltán (John Roman), Reich Zoltánné (Márta) és fia, Reichné jogi és igazgatási tanácsadó 1973
Blazsej István, Blazsej Istvánné Hoffmann Ágnes, Hoffmann Edvin, Hoffmann Tamás, Hoffmann-né (Lucia) 1994
Bobály György Rottenberg Gézáné, Storch Miksa, Storch Miksáné, Teichner Lipótné, özv. 2000
Bobula János, Bobula Jánosné (később Soltész Gáspárné, Kornay Margit) Székely Sándorné és fia, valamint két nőrokonuk 2001
Boda Józes egyházi személy: református lelkész
Bodoky Richárd, dr.
Bodry Viktor, Bodry Viktorné (Bartkó Matilda), Németh Gyuláné (Bartkó Hilda) Fisch Eszter (Miriam Heimlich) kereskedő: élelmiszerbolt tulajdonosok 1997
Bognár Margit 1999
Boharčík, Pavel egyházi személy: pap 1977
Böhm Ferenc, dr.
Bolehlav József, Bolehlav Józsefné (Kapás Sári), Fazekas József, Fazekas Józsefné (Kapás Irma) Klein Lajos, Klein Lajosné (Júlia), Klein Olga, Klein Szidi és fia, György, Klein Charlotte és lánya 2002
Bolza Ilona, gr.
Bondor Julianna
Bontos Ferenc, apja, Bontos György Gábor Éva, Gábor Imre, Gábor Imréné, Schwarz Olga 2002
Borbíró Iván
Born Friedrich Brand Hansi A Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi irodájának vezetője 1987
Bornemisza Félix
Borovi László
Bors Frigyes Marosi Endre, Marosi Endréné (Weisz Vilma), Marosi Emília, Marosi Éva villanyszerelő 2002
Borszéki József
Bosnjak, Nikola 2010
Bossányi Andor, dr.
Bősze József 1985
Bosznay Sándor, Bosznay Sándorné Oblath György, Oblath László, Sporer Sári 2000
Böszörményi Lajos, Böszörményi Lajosné Laufer (Schey) Vera és anyja 1992
Both Dezső
Botka Miklósné Györgyey János
Botskor Lóránt bözödújfalui szombatosok (60 fő) csendőr alezredes
Brandeisz Elza Baló Judit, Lajtai Béláné, Soros György, Soros Tivadarné (Erzsébet) tánctanár 1995
Branquinho, Alberto Carlos de Lis-Texeira diplomata, a Portugál Nagykövetség ügyvivője
Braun János Dicker Gábor, Fried Géza, Friedmann József, Weisz Févics, Lővy Gábor, Izrael Dezső
Breiner Dávidné (Einetter Paula) Breiner Dávid, Reinfeld Dávid, Reinfeld Dávidné 1990
Breitner Ferencné (Halek Ilona) Erdős Magda, Breitner Sándor, Breitner Ferenc, Funk Béláné, Funk Éva, Funk Zsuzsa 1996
Breuer Pál katona: ezredes
Bródy Margit
Brunnschweiler Eduard Benedikt 2009
Bücher Kornélia (Fekete Edéné)
Buchwald Margit
Bucs Tivadarné
Buday József, Buday Józsefné (Hololy Margit) Engel Ármin és lánya, Preisich Hugóné és lánya 2001
Bugárová, Juliana 2011
Bugyi István dr. Gárdos László dr., Hönig Vilmos dr. orvos: sebész (Csongrádmegyei Közkórház igazgató-főorvosa)
Burg Ete, dr.
Burza László Harmat Lajos (Eli Tal), Felsenburg Pál 1990
Buzi János, Buzi Zsuzsanna (Horváth Istvánné) Katz Károly, Leitner Mihály, Lőwy Sándor, Weisz Sándor 2005
Chiovini Ferenc Urszényi Mihály, Urszényi Krisztina Munkácsy díjas festőművész
Cicutti Lajos, id., Cicutti József, Cicutti, Luigi 2000
Cosma, Dimitru Lebovits (Cohen), Renne 1995
Csampár Tibor Kohn (Kormos) Dezső munkás: kerékpárjavító műhely 2001
Csasza Lászlóné
Csedrik József, Csedrik Józsefné (Gulovich Klementina) Mózes Ottó, Selmeczi Ervin egyházi személy: görög katolikus pap 1999
Csermák Lászlóné (Szabó Julianna) Baumann Ernő és felesége, Baumann (Samery) Éva, Brichta Manóné 1997
Csetényi Artúr, dr.
Csík Imre, Csík Imréné és Csík Imre ifj.
Csiktusnádi Kováts Lajosné dr. Révész Klára és gyermeke, Róna Mária
Csilik Ferenc, Csilik Ferencné (Pollák Anna) Pfeffer László (Larry Pfeffer) 2001
Csipkés Ernő katona: ezredes
Csizmadia Malvin, Fischer Károlyné (Csizmadia Olga), Csizmadiáné, özv. (Mária), Surányi Lászlóné (Cs Itay-Adler Viktor, Fischer Károly, Surányi László varrónő 1965
Csombó Imre, Csombó Imréné (Emília), Emília anyja, Benedek Emma 2007
Csongrádi Antal, Csongrádi Antal
Csonka Árpádné (Seregély Eleonóra), Seregély Béla, Reményi Gyuláné (Csonka Melinda) Lichtig Kornelné (Schwarz Manci), Sáros Istvánné 2000
Csósza Lászlóné
Csurka László, dr.
Czehe Xavéria egyházi személy: Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek: tartományfőnök
Czobor Miklós, dr. katona: zászlós
Dabi Györgyné (Sütkei Mária) Grünfeld Veronika (Tihanyi Jánosné), Lax Vilmos (William Bodor), Neumann Henrik (Tihanyi János) 1998
Daday Zoltán, id., Daday Zoltán, ifj.
Dakó István és Dakó Istvánné 2002
Dániel Sándor diák 1989
Danielsson, Carl-Ivan, Berg, Lars 1982
Darvassy Endréné (Sajti Ilona) Schwartz Vera 1995
Dávid Erzsébet, Varga István Fenyvesi Aladárné (Schwarz Anna), Fenyvesi Károly, Schwarz Elza, Schwarzné (Róza) 2001
Dávid Istvánné (Sárosi Julianna), Vágány Tamás Szekulesz Éva (Vándor Imréné) és nagyanyja, Vándor (Weiner) Imre 1997
Dávid százados katona: katonai parancsnok
Dégi János, Dégi Jánosné (Simanek Irén) Kádár László, Kádár Lászlóné és két ikergyermeke, Sándor Andor, Sándor Andorné, Sándor Erzsébet 1998
Della Martina M. Anna egyházi személy: rendfőnök asszony, Angolkisasszonyok
Demény Pál
Demény Vera Frojimovics Gábor, Péter, Frojimovics Sándorné (Kun Erzsébet), Gergely Ferenc (Efraim Gerry), Mayer (Megyeri) József (Joszef Meir) 1988
Demeter András, Demeter Andrásné (Kopács Mária), Szilvási Kálmánné (Demeter Rózsa), Lefler Andrásné Gyarmati Mihály, Gyarmati Mihályné (Fodor Katalin) 1998
Demeter János és Demeter Jánosné Brüll Mária malomtulajdonos 2020
Dencz Ákosné (Zsuzsanna), Dencz Ákos Halmos Györgyné és fia 2002
Dene István
Dénes atya
Dénes Sándor és felesége
Dessauer Pál, Dessauer Pálné (Manci), Hittrich József, Hittrich Józsefné (Elvira), Sági Kálmánné Fenyő Iván, Fenyő György, Fenyő Mário, Fenyő Miksa, Fenyő Miksáné, Fenyő Panni 1995
Dezső Lajos csendőr
Dienstl András katona: nyugalmazott alezredes
Ditroy Zsofia (Nendtvich Gáborné) Flaschnerné Bölcskei Olga, Bölcskeiné Köpeczi Edit, Meller Simon, Meller Zsuzsa 2015
Dobek Pálné (korábban özv. Gyöngyössyné, Borbála) Burger Éva, Burgerné (Róth Lívia), Fuchsné (Róth Márta) 1985
Dobi István
Dobos Károly, dr., Dobos Károlyné, dr. (Ágoston Ilona) Fenyves Andor és családja, Rákosi Zoltán egyházi személy: református lelkész 1994
Dobránné (Mikács Erzsébet) Reich Éva (Kleinné) rendőrségi fogalmazó 1997
Döbrössy Erzsébet Füredi János háztartási alkalmazott 1995
Dobrovics Mária Kondor Judit, Kondor Lipót, Kondor Lipótné 1968
Doby József, dr. orvos: tisztifőorvos
Dombiné (Etelka), Dombi Gabriella Júlia Tihanyiné (Vital Izabella) és két gyermeke 1993
Dombrádi Zoltánné (Gula Ilona) 2010
Dombrády Alajos
Dominek Erzsébet Dr. Szeiner Margit orvosnő és édesanyja
Domján Mihály, Domján Mihályné (Emma) Katz Eszter Ágnes, Katz Miklós, Ungár Mária 1996
Domokos Jenő, Tóth János, Metzgerné (Reszler Irén) Rosenfeld család, Rosenfeld Éva, Rosenfeld Miklós gépészmérnök 1994
Dr. Szlávik István Váll Éva radiológus főorvos
Draskovits Sándor
Drégely Béla, dr. csendőr százados
Dreisziger Kálmán, Dreisziger Kálmánné (Karolina) Weiner család, Weiner Slomó, Weiner Slomóné, Weiner testvérek, Weinerné Vendéglátós 1981
Dubay Miklós, dr. orvos: sebészfőorvos
Dzséry Zoltán katona: zászlós
Dzubakovszky Ferenc
Edelényi Imre rendőr főtörzsőrmester
Eisenberger Mihály, Eisenberger Mihályné (Kalocsai Krisztina) Deutsch Róza 1998
Elek Béla
Elias Benjaminné Elias Benjamin, Neuman Elemér 1976
Éliás Józef egyházi személy: lelkész
Endre István
Endre László csendőr főtörzsőrmester
Endre Lóránt Mózes Sándorné, dr. Mózes Zoltánné, Hercz Lili, Hajdú Elemér, Óherr Lea repülő hadnagy
Endrédy István, id. rendőr
Engel Béláné 2000
Eördögh Ernő nyugalmazott tanár
Eőry Kató (Mátyássy, sz. Simkó Erzsébet), lánya Ruby Ernőné (Mátyássy Erzsébet) 2009
Erdélyi György 2006
Érdi Eisenfeld Sándor
Erdődy János a Népszava volt munkatársa
Erdős Sándorné Raoul Wallenberg munkatársa
Érdy Béla, dr.
Erőss Kálmán, Erőss Kálmánné (Csiszár Rozália) Braun Zoltáné (Szilágyi [Shick] Veronika) és anyja, Braun Zsuzsa 1998
Erőss Tibor Jánosi Engel Clarisse, Jánosi Engel Pál, Jánosi Engel Pálné (Ornstein Kitty), Jánosi Engel Péter, Keszler Jenőné, Szabó Gusztáv, Wirtschafter Ernő textilimportőr 2001
Ervin Gábor, dr. egyházi személy: hittanár
Eskulits József
Esterházy János Wertheimer és Schlesinger család képviselő Szlovákiában
Eszlári László
Eszláry István, dr.
Ettig László
Eyssen Tibor, dr.
Fábri Vilmosné
Fábry Pál katona: honvéd zászlós
Faddy Othmár
Fájó Erzsébet Abonyi Iván, Abonyi László, Abonyi Lászlóné (Nagy Margit), Abonyi (Osváth Zsuzsa) családi alkalmazott 1986
Falaky József Schachter Sarolta (Falaky Józsefné) munkás: szerszámkészítő szakmunkás 2000
Farkas Béla Horányi Mihály gyári tisztviselő 1998
Farkas Éva
Farkas György 1992
Farkas Gyula
Farkas Imre, Farkas Imréné (Ozoray Piroska) Bonis János, Egri Oszkár, Katona, Kathy, Rácz Julianna tanársegéd 1996
Farkas István, Farkas Istvánné (Bognár Mária), Farkas Zsuzsanna, Abonyi Ivánné (Farkas Mária) Jakab Ernő, Jakab Ernőné, Jakab Zsuzsanna pénzügyőr 1987
Farkas István, Farkas Istvánné (Rozália) Barnea, Yehuda, Biro, Paul-Thomas, Blau Endre, Lustig, Gh. Szabó (Salzberger) Jenő napszámos 1992
Farkas János
Farkas Jánosné (Fekete Mária) Berkovitsné (Balázs Éva) és két gyermeke 1996
Farkas József Weiss Mór, Weiss Mórné és lánya 1999
Farkas Kálmán Fülöp Lászlóné (később Farkas Kálmánné, Bokor Éva), Grószné, Streger házaspár 1987
Farkas Károly
Farkas Miklós, Farkas Miklósné (Anna) Hecht István (Avram Hecht) cipészmester 1991
Farkas Olivér, dr. katona: főhadnagy
Farkas Zoltán
Fazekas József és felesége 2003
Fehér Béla katona: főtörzsőrmester
Fekete Edéné, dr. (Bucher Kornélia) Herczeg Marcel és családja, Rácz József, Rácz Józsefné (Félix Éva), Rácz Péter 1993
Fekete Ferenc
Fekete Józsefné
Fekete Pál
Fekete Rozália 1995
Fekete Sándor, Janovics Pál, Janovics Pálné (Júlia) Vadas (Weiss) György, dr. egyházi személy: Frangepán utcai református gyülekezet segédlelkésze 1995
Fellegi Jánosné
Feller, Harald Devecseri Gábor, Devecseri Gáborné (Huszár Klára) és szülei, Devecseri János a svájci követség első titkára 1999
Fellner János Kántor Géza
Fenyvesi György, Fenyvesi Györgyné (Éva),, Fenyvesi István, Fenyvesi Istvánné (Margit) 2007
Ferdinándy György, dr.
Ferenczfalvi Kálmán Trepper István, Wohl Regina (Trepperné) katona: hadapród őrmester 1987
Ferenczy Béni, Ferenczy Erzsi Litván Ferenc, Litván Gábor, Litván György, Litván nagynénik szobrász 1990
Fertitics Ferenc Grünfeld Malka diák 1981
Fiam Gáborné
Fischer Gyula, dr. ügyvéd
Fischer Olga 1988
Fiskovszky László
Fittler Ferenc, Fittler Ferencné (Mária), Fittler János, Fittler Jánosné (Bakó Julianna) Léderer Henrikné és lánya, Mairovitz Jakabné, Munkácsi Ernő, Munkácsi Ernőné, Munkácsi Éva, Munkácsi Mária, Pfeiffer Marcell, Pfeiffer Marcellné, Sós (Schwarz) Endre, Sós (Schwarz) Endrené (Székely Olga) 2001
Fluiger Jánosné
Fodor Géza, dr.
Fodor Imre
Fodor János, Fodor Jánosné (Etelka) özv. Schäferné, Schäfer Julianna és Schäfer Anna házfelügyelő 1997
Fodor Károly Lebovics Rudolf kereskedő: festék és illatszer nagykereskedő 2005
Fogolyán Miklós
Földes Miklós
Földesi Ica 2011
Földváry Boér Elemér
Forrás Endre
Forrás Károly, Forrás Károlyné (Víg Ilona), Forrás András Faludi György, Vajda Ágnes (Amira Walter), Nyíri József kereskedő: fűszerüzlet tulajdonos 1999
Frankó Dezső, Frankó Dezsőné (Franciska) Band család, Fuchs család 1980
Frankovics Ferenc
Frizzi Rudolf Baum Mór, Blau József, Ferencesi (Friedmann) Sándor, Gross Sándor, Grünfeld József, Guttmann Miklós, Kant Béla, Menczelesz Béla, Róth Andor, Wiesner Sámuel katona: századparancsnok
Fröhlich Mátyás és Ilonka Weisz Éva Marianna, valamint több, mint hatvan embert bújtattak 2006
Fülöp Emy Ligeti Magda, Markoviczné (Borbála) kereskedő: könyvesbolt tulajdonos 1984
Fülöp János Bíró Jenő és családja, Braun család, Kelen család, Löwinger Péter és apja, Szirtes calád, Szirtes Tamás, Szirtesné gépkocsivezető 1991
Fülöp Lajos György László, Hevesi Sándor, Popper Ervin, Sípos Lajos katona: 109/18. számú zsidó munkaszolgálatos század parancsnoka 1992
Füstös Árpád
Füzi István
Gábor Gergely és nagyanyja Berényi Józsefné 2011
Gábor József és Mária
Gabrowitz (Gabrovits) József Hofmann Ágnes, Hoffman Dezső, Hoffman Dezsőné (Erzsébet), Hoffman Ferenc (Efraim Kishon) 1989
Gál Gyuláné Schönberg Renata, Schönberg Szilvia 1992
Gál Lászlóné (Kajdácsy Júlia) Belgrader (Susset) Veronika, Belgrader Judit, Belgraderné, Gottfried (Gál) Mihály, Gottfried Bertalan ápolónő, szanatórium 1993
Galántai Mártonné (Nagy Mária Ilona), Nagy Béláné (Krizsán Zsuzsanna) Heimann László, Jelinek István, Klopfer Sándor, Klopfer Sándorné 1998
Gallasz Katalin (Szabó Antalné), Gallasz Rozália (Erdélyi Mihályné) András Sándor 2004
Garrido, Carlos de Almeida Afonseca Sampaio Tillemann Sebestyén, Tillemann Ágnes, Weiss Manfréd és caládjának huszonöt tagja, Gábor Zsazsa és egész családja diplomata, portugál nagykövet 2010
Gärtner Geraldine szociális testvér
Gaskó Miklós, dr. ügyvéd
Gáti Józsefné (Schultz Anna) Bergstreit László, Leitner Jenő, Pálfi Ibolya, Reich István 1991
Géczy József csendőr, főhadnagy
Gegő Dénes és felesége
Geiszler Mihály
Gere Kálmán csendőr főtörzsőrmester, Központi Nyomozó Parancsnokság
Gergelyffy András
Gervay Mihályné (Bangha Auguszta) és Brencsán Jánosné (Gervay Genovéva) Nopcsa Katalin, Róna Éva, Székely Iván és szülei, Wolf Olga és nagynénje, Wolfné (Edenburg Stefánia) 1987
Gidófalvy Lajos Grünfeld Dávid katona: XIII/1. KISKA (Kisegítő Karhatalmi Alakulat) parancsnoka 1996
Gímes András Farkas Zsuzsanna, Kassai Lajos, Kassai Stefánia (Tarjánné) vegyi üzem vezetője 1994
Girnt Sándor, Girnt Sándorné (Rösch Mária) Bauer Klára (Venesz Béláné), Bauer Rózsa Magda 1993
Glasenapp, Felix von Frey Zsuzsa diák: orvostanhallgató
Gobbi Ede katona: tartalékos százados
Gobbi Károlyné
Golopencza Illés Weisz (Vitray) Tamás légoltalmi parancsnok 1989
Gombay Jenő katona: főtörzsőrmester 2002
Görgey Erikné (De Thierry Frederika), Görgey Guidó Stricker Anna, Gyimesi Judit 1997
Gorup Györgyné (Grónay Sarolta) Kun István, Kun Jaffa, Kun Judit, Kunné, Molnár? 1996
Gosztonyi Tiborné (Jurisics Borbála) Goldgruber (Gosztonyi) Tibor, Goldgruber család 1995
Groszné (Rozália), Grosz András Schnabel Olga 1979
Gunda Zoltán, Gunda Zoltánné (Cziraki Etel)
Gutzwiller, Hildegard Weiss (Fischer) Éva, Eckstein (Fried) Ágota Sacré Coeur Sophianum rendház főnöknője 1995
Gyenes-Dienes András csendőrtiszt
Gyenge László, dr. Horváth Mihály, Horváth Mihályné (Ilona) és anyja ügyvéd 1997
Gyökér Zsigmond, Gyökér Zsigmondné
Győri Lajosné
Győry Lajos
Gyulai Béla Várkonyi (Wassermann) Ervin katona: főhadnagy
Gyulai Stefan (István) Feber ?, Feber Edit 1972
Gyurcsik Béla, Gyurcsik Béláné (Mikus Ilona) Frank Noémi 1997
Gyürk Árpád, Gyürk Árpádné (Damkó Margit), Gyürk Ottó Seidner Éva (Gyürk Ottóné), Wachtel Klára (Körmendi Istvánné) katona 1998
Gyűrősi Andrásné (Pacskó Rozália), lánya, Gyűrősi Rozália (Csala Sándorné) Paskesz Eljakim, Paskesz Ervin, Paskesz Fülöp, Paskesz Fülöpné (Hajnalka), Paskesz Hedvig (Babi), Paskesz Léze, Paskesz Tibor, Paskeszné 2005
Haász Rezső házfelügyelő
Haffner Kálmánné (Hódossy Anna) Hetényi Tibor, Hirsch ? 1998
Haggenmacher Ottó, id. Bleyer Zsuzsa (Koronczay Istvánné), Völgyesi Ferenc, ifj., Völgyesi Ferencné (Vera), Völgyesi Zsuzsanna 2003
Hahn Antal
Haining, Jane önkéntes, a budapesti Skót misszió munkatársa 1997
Hajdú Györgyi, szülei Hajdú György, Hajdú Györgyné (Igaz Camilla) Pogány Zsuzsa, Pogány Éva (Eva Benami) 2000
Hajdu János
Hajek Lászlóné
Haklik Lajos 2009
Halász Károly 2009
Haller Alfréd Balázs Anna és leánya író, költő, újságíró
Halmi Gyula, Halmi Gyuláné (Bánóczy Lujza) Székely (Heller) Ágnes 2002
Hamar László, Hamar Lászlóné (Holub Klementina) Hacker Edwin, Hacker Gladys, Hacker Sylvia, Hacker Heinrich, Hacker Heinrichné (Rosenbaum Lívia) erdőmérnök 1999
Hankó Mátyás, Hankó Mátyásné (Teréz), Farkas György Egyed (Eisler)?, Eislerék, Iczkovicsné, Moskovitz család, Rubicsek házaspár, Rubicsek Péter, Rubicsek Tamás 1991
Hannák Vilmos Gondkiewicz Ferencné (Ella), Gondkiewicz Gabriella, Gondkiewicz Mária, Grosz, Hanno 1998
Harjayné Képes Ilona
Harmath József
Harrer Rudolf tisztviselő: polgármester, Dobersberg
Hay Kornélné 2011
Haynal Imre, prof. Horváth Mihály, Horváth Mihályné (llona), Szenes ? orvos 1998
Hegedűs József, Hegedűs Józsefné (Zsuzsanna), Hegedűs Zoltán, Hegedűs Zoltánné (Erzsébet) Sternberg Miriam (Miriam Ben-David) 1978
Hegedűs Lajos
Hegyi Lajos, dr. tisztviselő: polgármester, Nagykanizsa (1944-ben)
Hegymegyi Ernő Gránát Endre, Gránát Józsefné (Flóra) és anyja 1992
Heinrich János katona: honvéd mérnök ezredes
Heintz Erzsébet, dr. Bihari Ferenc és családja, Blitz?, Hegedűs Katalin 1988
Hencsey Antal, id. Bergerné (Bors Zsuzsanna), Berger Gergely (Gregory Bors) 2003
Henger István
Herbeck József katona: vezérkari ezredes
Herczeg Géza, Herczeg Gézáné (Rozsnya Ágota) Fényes Ervin és anyja, Fényes Ervinné 1985
Hergét Józsefné (Lukácsi Boris) Szántó Piroska zöldségtermelő 1989
Hernádi Mihály zsidó foglyok kimenekítése a téglagyárból orvos főhadnagy
Hess Lajos, Hess Lajosné Flamme Istvánné és gyermeke, Póczy Erzsébet, Póczy Klára és anyja 1993
Hetényi Béla rendőr főhadnagy
Hevesy Dezső Müller házaspár, Szinetár Miklós, Tarján Imréné (Müller Valéria) 1989
Hévey Gyula dr. egyházi személy: pápai kamarás, apát-plébános
Hidas Ágoston 1998
Hidas Antal, Dákó István, Dákó Istvánné (Ivánka Rozália), Dákó Sándor Balázs Ádám, Balázs Dezső, Balázs Dezsőné, Balázs Pál, Balázs Péter tisztviselő 1998
Hircsu Anna Barber Éva, Barber Katalin, Erdős János, Erdős Mária szolgáló 1991
Hirn János
Hivert Dezső, dr. a Magyar Állami Kőszénbánya vezérigazgató helyettese
Hódos Ferencné, özv. (Knecht Irma), Hódós Aranka Strasszer Andorné, Strasszer Klára (Ahuva Hausner), Weingarten ? 1996
Holéczy Zoltán, dr. orvos hadnagy
Homonnay Tivadarné (Lehotzky Irén), Homonnay Mária Bollmann Györgyi, Előd Nóra, Káldor Panni 1997
Horváth Elek, Horváth Elekné Velwárt ?, Velwárt család, Velwártné (Hilda) 1965
Horváth Ferencné, özv.
Horváth István Véli György, dr., gyermekorvos és családja, Práger György, dr., fogorvos és családja erdész
Horváth Jenő és felesége
Horváth József és Horváth Józsefné
Horváth Kálmán munkaszolgálatos előadó 1994
Horváth Kálmán Havas Ibolya, Havas Lili, Havas Oszkár, Havas Oszkárné, Horváth Kálmánné (Zsoldos Klára) és anyja, Zsoldos György, Zsoldos Györgyné, Zsoldos Róbert 2000
Horváth Károly, Horváth Károlyné (Rozália) Budánszki Tibor, Kornis Emil, Kornis Emilné (Singer Sára), Singer Anna, Singer Ferenc, Weiss Gedeon 1968
Horváth Lajosné, özv. (Gigor Irén) Mautner Imréné, Mautner Mihály 1978
Horváth László katona: honvéd
Horváth Lujza, Schadl Irma Hamburger István, Hamburger Istvánné (Weiler Gyöngyi), Hamburger Klára 1995
Horváth Mária 2008
Horváth Sándor katona: keretlegény
Horváth Sándor Rozenfeld Lenke, Goldschmidt Gyula kőműves
Horváth Tivadar és Horváth Tivadarné (Pinczinger Mária) Pataki (Pinczinger) László minisztériumi osztályvezető
Horváthné (Grigor Irén) cseléd 1978
Horváthné (Mária) Galon József kéményseprő 1982
Hrabovszky Mihály Réti György és Réti Sándor bognár
Hranyó Antal Herbst Imre (Mimis), Schulhof Simon, Shelo József 1998
Hubay Sándor, Hubay Sándorné (Nádasy Katalin) Klein Péter, Kleinné 1985
Huber Imre
Hudák Mihály rendőr: detektív Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság
Huller István Schaffer Pál, Vladislav, Robert 1998
Hummel Kornél
Huszár Erzsébet Szidónia
Iharossi István Iharossi Istvánné (Kádár Magda), Iharossi Márta, Kádár család, Kádár Eli, Kuti Anna (Miriam ben Galit) 1998
Ikvay (Pfeiffer) László kassai rabbi egyházi személy: pap, a KIOE (Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesülete) főtitkára
Indig Andorné (Fialkovics Mária) Bán Judit, Fischer Noémi, Sárkány Jenő, Simonovits István és családja, Szöllősi Éva, Szöllősi György, Szöllősiné, Zsoldosné 2002
Irsay Imre, Irsay Imréné, Irsay György Pál Viktorné (Steiner Valéria) 1994
István Endre Goldhammerné, Heitlinterné, Hoffmanné, Rosenthalné, Steinerné vendéglátás: telefonközpontos 1979
Jakab János Tennenbaum Benjámin, ? Rebeka munkás: szikvízüzemi munkás 1979
Jakab Zoltán, Jakab Zoltánné (Andrásy Julianna) Nyíri Tiborné és két fia iparos: kovács 2002
Jámbor Árpád Megyeri Meir József
Jámbor Zoltánné (Samák Katalin) Weiss Ilona (Zsigmond Lászlóné) és 3 éves kislánya, Anna, Weissné (Róza) 1995
János Erzsébet Feldmann Ferenc, dr., Fülöp György kereskedő: élelmiszerbolti eladó 2000
Járay József Bársony Judit, Halmi Ágota (Agotha Casy), Wiener Marianna (Révész Lászlóné) művész: az Állami Operaház tenoristája 1998
Jármer Lajos, Jármer Lajosné (Tekes Júlia) Neumann József, Neumann Margit, Neumann Piroska, Neumann-né Margit, ? Miklós, Frank Ágnes, Frank Mór, Frank Mórné (Erzsébet), Ungár Imre, Ungár Imréné, Ungár István művész: zongoratanár / felesége gyógytornász 1989
Járosi Andor, Járosi Andorné (Laura) Kádár Anna, Kádár Imre, Kádár Imréné (Rozália) egyházi személy: evangélikus esperes 1999
Jaschik Álmos Dávid János, Vámos (Grósz) Lilla, Hámor Veronika, Leichter (Barlow) Marianne 1998
Jászai Béla, Jászai Béláné (Szestay Ilona) Kallós Pálné (Tauszig Erzsébet) műszaki értelmiségi: mérnök 1991
Jászai Jánosné (Oláh Erzsébet) Langerék, Szinaiék foglalkozás nélküli 2004
Jászay Ferenc rendőrségi detektiv
Jenei Tibor Sergio Failloni karmester, Járai József
Jeretzian, Ara polgári védelmi parancsnok 1981
Jobbágyi György, dr. Ángyán Károlyné, Ángyán Salamonné, Székely Béla, dr. sebész orvos, Székely Béláné, Székely Mária, Holzer László, dr. ügyvéd és családja, Jobbágyi Györgyné (Ángyán Éva), Szabados Pál orvos: főorvos 1998
Joó Sándor
Juhász Józsefné Vitéz Miksa, dr.
Juhász Margit Farkas Ábrahámné és gyermekei egyházi személy: református diakonissza 1985
Jurinkovits János Friedmann András, Friedmann Gyuláné (Rothschild Elza), Friedmann Ilona, Gál György, Grünfeld (Gábor) Miklós, Grünfeld Lászlóné (Rothschild Piroska), Jurinkovits Jánosné (Rothschild Rózsa), Rothschild Manyi, Sebestyén Aladár kereskedő: gyümölcskereskedő 2003
Jurisics Borbála 1995
Jurkovics György
Juszkó Mihály
Kaba Márton, dr. Kurzweil Lajos (Louis Korda) orvos 1982
Kablay Lajos katona: nyugalmazott alezredes
Kaiser Antal, Kaiser Antalné Antosné (Pallós Klára) tisztviselő: banktisztviselő 1992
Kajdácsy Mihályné 1993
Kajdócsy Gyula Findler Ottó, Hámoriné, Moldoványi József és anyja mozi üzemvezető 1995
Kalanics János
Kállay Kázmér kereskedő: áruház tulajdonos 1994
Kálló Ferenc Básti Lajos, Egri István, Karinthy Ferenc, Képes Géza, Latabár Kálmán, Weinstein Pál egyházi személy: tábori esperes 2004
Kálmán János Farkas Attila, Farkasné, Hauerné, Vajdáné tisztviselő: Népjóléti Minisztérium 1984
Kalocsay Emilné
Kamarás Artúrné (F. Tóth Ilona) Farkas Erzsébet 2000
Kamarás Géza
Kandó Gyula, Kandó Gyuláné (Görög Etelka, Kandó, Ata) Bíró Anna, Bíró Gáborné művész: festőművész 1998
Kanizsay József Forgács László 1990
Kántor Mária 2008
Kántor, Stefan, Kántor Julianna 2011
Kanyó István
Kaposi Miklós
Karády (Kanczler) Katalin Gömöri János, G. Dénes György művész: színész 2004
Karazsia György
Kardos István
Karig Sára Holló János, Radnóti Miklósné (Fanni) anyja és unokatestvére, Székely Magda 1985
Károlyi Bernát egyházi személy: ferencrendi apát
Karsai Lucia Hárs (Herczog) László középiskolai történelemtanár, műfordító, szinkrondramaturg 2023
Kasi Bálint, id.
Kasser, Alexander (Kasza Sándor) Mérő Tibor, Pfeifer család, Wolf Miklós 1997
Kasztner Rezső
Katona Justinián, dr. Kálmán Magda egyházi személy: ferences atya
Kaufmann Sándor Földiák István, Földiák Istvánné, Gábor Anna Mária, Gábor Klára, Holländer Jenőné és három családtagja, Káldi Tamás és két rokona, Kaszab Elemér, Kaszab Elemérné, Kaszab Zoltán és öt családtagja, Keleti Oszkár és hat családtagja, Kovács Mária és hét rokona, Lukács Lászlóné és lánya, Rónai Miklós, fivére és sógornője, Rónai Miklósné, Szántó Menyhért, Szántó Menyhértné és lánya, Zsolt Béla, Zsolt Béláné (Rácz Ágnes) vendéglátás: szobafőnök, Pannónia Szálló 2005
Keken András, dr. egyházi személy: evangélikus lelkész 1994
Kelecsényi Elek és lánya, Éva katona: alezredes
Kelemen Ferenc Krizosztom Balázs Endre, Geréb György egyházi személy: főapát, Pannonhalma 1998
Kelemen Géza 2006
Kelenhegyi Emil Bán Zsigmond, Farkas Ernő katona: százados, híradós hadtest 1995
Kelényi László diákok: orvosnövendék
Keller Ágostonné Urián Ilona
Kellner Imre halász
Kenéz Ferenc egyházi személy: református lelkész
Kennedyné (Baber Mária) Grünfeld Fülöp, Grünfeld Fülöpné, Grünfeld Judit, Hecht ?, Hechtné (Grünfeld Elza), Kabáné, Landeszné (Kaba Mária) házvezetőnő 1994
Kenyeres Károly
Képes-Harjay András, Képes-Harjay Andrásné (Szegedi Ilonka) Grün László, Schwarcz György katona: százados, légvédelmi zászlóalj parancsnoka 1991
Keresztes Károly András és Litkei Móricz Erzsébet
Keresztúri Margit (Kirino) 2011
Kerpely (de) Theresa
Kertész Dezső Adler Erzsébet, Adler József, Adler Józsefné (Katalin), Barát Andor, Lévai Ágnes (Kertész Dezsőné) és apja, Redlick Dávid, Redlick Tibor, Salamon Sándor ipar: igazgató, fafeldolgozó vállalat (OFA) 1981
Király Béla Bálint Andor, Farkas Sándor, Fodor János katona: a 201. hadosztály parancsnoka 1993
Király Vince, Király Vincéné (Krisztina), Király Vince, ifj. Goldmann Tibor katona: tizedes 1997
Kis Józsefné, özv.
Kisházi (Kühtreiber) Ödön, Popik Ervin Telkes Gábor, Vámos Endre, Tauber Péter és szülei, Frankl Jánosné és lánya, Frankl Judit, Klein Bernát, Mandel Miklós és anyja, Márkusz György, Reisz Péter és családja, Reisz (Rátonyi) Róbert, Stern Jenő, Tauber Péter, Telkes Gábor és családja, Vámos Endre és szülei, Weisz Sámuelné és 130 gyerek vendéglátás: kávéház tulajdonos: Jókai u. 20. 2003
Kisházi Mihály tanító
Kiss Barna Kiss Barnáné katona: őrmester / írógépüzlet tulajdonos 1968
Kiss Géza, dr. Münster Lipót jogtanácsos 1989
Kiss Józsefné, dr.
Kiss Pál Deutsch Béla, dr., Goldmann István, dr., Heller István, dr. tisztviselő: polgármester, Hódmezővásárhely, 1944-1947
Kiss Sándor, Kiss Sándorné (Eszter) Herczfeld Péter, Herczfeld Péterné vendéglátás: főpincér, Gundel Étterem 1981
Klement Károlyné Kassai Lajos és lánya, Kassai Stefánia (később Tarjánné), Rezső Margit és Gáspár Erzsébet (Polgár Róza névre kiállított hamis iratokat használt). iparos: vegyi üzem tulajdonosa (Mogyoródi út 78.) 1989
Klinda Pál atya Dános (Langley) Éva, Kepes Ágnes egyházi személy: római katolikus pap, igazgató: Ranolder Intézet Klára Nőipari és Háztartási Felső I 1995
Kóbor Ferenc, Kóbor Ferencné (Teréz) Rotschild Imre és családja, Róth András, Róth Antal és anyja, Róth Antalné munkás: Márkus és fiai Fémipari üzem 1996
Kocsis Gábor, Kocsis Gáborné (Mária) Friedländer (Szepesi) György házfelügyelő 1995
Kohári György Gáspár (Gärtner) Erzsébet, Kohn Alíz, Kohn Éva, Kohn Katalin, Kohn Magda (Kohári Györgyné) légóparancsnok 1998
Kőhegyi Antal tűzoltó
Köhler Ferenc atya egyházi személy: Szent Vince rend 2003
Kola Mária
Koleszár Aladár Rosenberg Miklósné iparos: bádogos és vízvezeték-szerelő
Koller Gusztáv, dr.
Koller György
Kolosi József
Kolozs Irén Hárs (Herczog) László író 2023
Komjáthy Aladár
Komjáthy Istvánné (Julianna), Komjáthy István, Komjáthy Endre Bloch Erzsébet (Szigeti Emilné), Groszmann Lívia 1998
Konarik József Seremet Erzsébet, Szántó Károlyné (Kösztembaum Klára) munkás: gépész és vasmunkás: MÁVAG repülőműhelye 1992
Koncz Árpád és felesége
Koncz Géza, Koncz Gézáné (Sári Irén) Kertész József, Brüllné, Reinfeldné, Fischer Erzsébet, Schwarcz Lili iparos: lakatosüzem tulajdonosa 1997
Konrády László, dr. Latabár Kálmán, Básti Lajos orvos, belgyógyász 1989
Köntös Józsefné
Kontsek József, Kontsek Józsefné (Limpek Erzsébet) Katz Rachel, Richter Gizella, Farkas Imre, dr. 1981
Koór Jánosné (később Reich Aladárné, Józan Vilma) Burg Kitty, Burg Miklósné, Burg Róbert, Reich Aladár, Reich Aladárné (Lizi), Reich Bella, Reich Jenő 1994
Kopácsi József, Kopácsi Józsefné (Ilona), Kopácsi Sándor Fodor Katalin (Gyarmati Mihályné), Fodor Pál, Fried Ibolya, Gyarmati Mihály, Neumann László, Világ Miklós rendőrtiszt (háború után) 1987
Kopházy Erzsébet, dr., Schuck Katalin Devényiné, Devényi Pál, Déri Károly, Egri-Deutsch család, Vincze Lászlóné diák 1985
Koppány Béla, dr. katona: számvivő törzsőrmester (1. honvéd Hadtest Hadbizottság)
Korecz Béláné (Török Rozália), Török József Mann Miklósné, Róna Zoltán, dr., Simonfai (Schick) Péter, anyja és nagyanyja, Freimann Magda, Freimann Vera, Fellnerné, Recht család, Váradi család házfelügyelő 1998
Koren Emil, dr., Koren Emilné dr. (Podhradszky Margit Magda) Bollmann Györgyi, Előd Nóra, Előd Katalin egyházi személy: evangélikus lekész 1987
Koreny-Scheck Vilmos, Koreny-Scheck Vilmosné (Findeisen Ilona) 2010
Koric, Anton, Koricová, Pavla Cikk ?, Cikk, Rivka, Cikkné (Eszter) vasútállomás főnök 1994
Körmendi Dezső Körmendi Dezsőné, Kellner Lászlóné, Kellner Zsuzsa, Spitzer Sámuelné (Klára, Izraelben Eszter) és fia szerelő: Fővárosi Gázművek 2004
Körmendi Lajos ügyvéd
Kórody Katona János katona: hadnagy
Koroknai Sándor Péteri Lipót, Ziffer Imre, Szántó István, Schwartz Samu, Vértes Béla, Elek Sándor, Szmuk Jakab, Tausz János, valamint további zsidó munkaszolgálatosok kántortanító, tanár
Kőrösi Antal Farkas Hédi katona: hadnagy 1966
Kosák Flórián, Kosák Flóriánné (Takács Katalin), Kosák József Köves Kohn Pál családja 2010
Kosaras Ferenc, Kosaras Ferencné (Pozsonyi Erzsébet) Langer Tamás, ? Károly és Anna házmester 2003
Kossuth Lajos Gábor, dr. és felesége
Kosün Erzsébet
Koszoru Imre tanító
Koszorús Ferenc katona: vezérkari ezredes
Köteles János, Köteles Jánosné (Margit) ? Baba, ? Irma, Gellért család, Hantos család, Sarkadi család, rendőr: őrmester 1998
Kotrás Antal és felesége
Kovács Ede és felesége
Kovács Gizella
Kovács Gyula Loschitz István, Loschitz Istvánné (Mária) házmester 1997
Kovács Gyula és felesége (Tóth Ilona) Kaiser Róbert, Kaiser Tamás, Schlesinger Gyula földműves 1991
Kovács Imre
Kovács István
Kovács János és felesége
Kovács József Csillag József (Jozef Kochavi) katona: hadnagy 1986
Kovács József, ifj., Kovács Józsefné (Katalin), Kovács Anna Mária (Hauptmann Istvánné) Mezei József, Silberger Artúr, Teichmann Izsák (Avraham), Szabó Béla hivatalnok 1986
Kovács László
Kovács Margit, Kovács Erzsébet Farkas Judit, Farkas Vera 1999
Kovács Sándor, dr.
Kovács Szilárd
Kővári Ferenc Landeszmann Piroska (Kővári Ferencné) kereskedő: ruházati és kötöttáruzüzlet vezető 1993
Kövér Sándor Tildy Zoltán, Jehl Frigyes, Lőrinc Istvánné házfelügyelő 2010
Kövesi Jenő Perl István, Braun Mihály, Braun Mihályné, Braun család festő és mázoló 1992
Kozlik Margit
Kozma Györgyné
Kraici Kálmán, dr. Kraici Kálmánné (Spielmann Rózsa), Kraici Márton, Spielmann család, Spielmann Vilmos, Meir József, Somogyi Károly, Mose Klein katona: ezredes 1990
Kránicz Árpád művész: arcképfestő
Krautheim-Kárpáti Károly, Krautheim-Kárpáti Károlyné (Terézia) Götzl Lipót, Götzl Lipótné (Gizella), Götzl Rózsi és férje, valamint gyermekeik: György, Tamás és Éva, Götzl Tini, Flora Singer, Tamás Anna, Tamás Elemér, Tamás Elemérné (Korvin Ilona), Tamás Ferenc művezető és anyagbeszerző: Zsolnay porcelángyár 2001
Krebsz János katona: szakaszvezető
Krenzács Gyuláné (Szanyi Rózsa) Grün Károly, Grün Magda (Kornhauserné), Grünné 1998
Kriszten Rafael
Krompaszky Attila, dr. Zsoldos Imre katona: főhadnagy
Kubinyi Zoltán Eisik Lippe, Friedmann Andor, Fuchs, Morton (Miksa) katona: alhadnagy, 108/52. számú munkaszolgálatos század parancsnoka 1990
Kudar Lajos, dr. csendőr: alezredes
Kudela Júlia
Kukella Sándor
Kulcsár János Cipész
Kulifay Imre egyházi személy: református lelkész
Kun Miklós, dr. egyetemi tanár
Kuntich Etelka Tarsitia Klór Márta egyházi személy: Isteni Szeretet Leányai Kongregációja (Svábhegy) 1998
Kurunczy Józsefné (Gulyás Mária), Kurunczy Irma, Kurunczy Mária Weisz Márta (Mirjam Zemel) és nagynénje, Weisz Ervin cseléd 1991
Kutrucz Gizella
Kvasznyik Józsfené, dr.
Laaber Mátyás, Laaber Mátyás (Lakatos Anna) Gróf József, Weiss Miklós 1994
Ladányi Endréné 1994
Lajos Péter Neumann Jenő, Neumann Pál cipészmester 1989
Lakatos Géza
Lakó András csendőr
Lakos Józef brit légierő tisztje tisztviselő: városkapitány, Szentes
Láng István, Pisch Ferenc Steiner Andor
Láng József és Láng Józsefné
Láng Józsefné (Széll Mária) Benedek Edit 1982
Langer Károly Schnitzer Pál (Eli Netzer), Schnitzer Sándor, Schnitzer Sándorné kereskedő: kávéház tulajdonos 1995
Langfelder Vilmos műszaki értelmiségi: mérnök
Langlet, Valdemar, Langlet, Nina diplomata 1965
Lefler Andrásné (Vandrák Zsuzsanna) és Geszti Lefler László 1998
Légrády Flórián rendőrnyomozó, törzsőrmester, később hadnagy
Lehr Frigyes Szabados (Ganz) György, Mahrer asszony és lánya
Leitner Ferenc, dr. orvos ezredes
Lengyel Balázs, Nemes-Nagy Ágnes Messer Magda, dr., Wohlberg Ilona művész: író 1998
Lengyel Pál Vida Ernő, Grauer Istvánné és fia, Lőrincz Pál apósa, anyósa rendőrségi gépkocsivezető 1994
Lengyel Piroska, Lengyel Sándor Méhes Vera és gyermeke, Messer Magda, dr., műszaki értelmiségi: vegyészmérnök: Egger gyógyszertár alkalmazottai 1991
Lengyel Sándorné (Gonda Irén) Wohlberg Ilona, Ulmann István, Ulmann Istvánné, Kardos István, Kardos Istvánné 1997
Lenkei László katona: hadnagy: a 101/332. század parancsnoka, tartalékos hadnagy (a pénzügyigazgatóság IX. B. kerü
Lenkei Lászlóné hivatalnok: titkárnő, alispáni hivatal
Leszkovszky György és felesége Leszkovszky Györgyné, szül. Galyas Margit Bartha István, Boros Pálné (Klára), Boros Péter, Rusznyák András, Rusznyák Endre, Rusznyák Magda, Schőnwald Péter, Schőnwald Rudolf, Bokor Erzsébet festőművész, a Nemzetközi vöröskereszt egyik otthonának vezetője
Lévay György svéd követség életmentő osztálya
Lexmann, Jozef – Mikuláš atya Szenes Edmund mérnök, fia Szenes János, id. Rácz Olivér domonkos rendi szerzetes
Libál Antal katona: főhadnagy, tartalékos huszár
Libik György
Liedermann Edit, Liedermann Margit Kardos Ibolya, Glück Adél, Glück Erzsébet, Holländer Éva, Sas Anna hivatalnok: Fuchs és Schlichter rézgyár irodája 1997
Litkei Ádám csendőr
Lőrincz Balázs és Mária (Mizerak) 2005
Losonczi Istvánné (korábban Berkó Pálné, Németh Magda) Berliner Szerén, Izsák Mária (Miriam Ziman), Sós Frigyes, Sós Ibolya, Szepesi Péter, Szepesiné és anyja 1998
Löwenberg István svéd követség
Löwenberg Lajosné (Gusek Celesztin) Schőnberger Zsigmond, Schőnberger Alfréd, Rados Oszkár, Rados Oszkárné, Frank Arthur, Frank Arthurné, Frank Terézia, Loránt család, Deutsch család 1968
Lueff Dezső katona: százados
Lukács Anna, Lukács Kálmán, Lukács Kálmánné (Kiss Anna) Katona Istvánné (Renner Irén), Katona Margit, Katona Péter 2001
Lukács Antal, dr. Hegyesi (Spitz) Imre, Deutsch Géza és családja, Both Ferencné, Beck Edit Vöröskereszt: Valdemar Langlet asszisztense a Svéd Vöröskeresztnél 1992
Lukács István Ickovics Sarolta (Lukács Istvánné), kötőnő a Goldberger textilgyárban iparos: cipészmester 2001
Lukács Sarolta
Lukácsi Ilona 2010
Lutz, Carl, Lutz, Gertrud alkonzul, svájci követség 1964
Madarász István egyházi személy: püspök
Magyar Dezső Steiner Sándor rendőrőrmester
Magyar Iván, Magyar Ivánné (Mária), Magyar Vaszili Kassirer Cvia, Kassirer Jakov, Kassirer Mose, Kassirer Mosené (Hanna), Kassirer Naftali 1994
Magyar Pál katona: vezérőrnagy
Mahler Gyula
Majba Vilmos egyházi személy: evangélikus lelkész
Majoros Gyuláné (Pesa Erzsébet) Benedek Ilona, Reiner Ágnes, Reiner Miklós, Reiner Miklósné, Simsovits Hermann két gyermeke 1980
Makai Mária (Galóczi Istvánné) Fedrid Ágnes, Fedrid Katalin cseléd 1998
Makai Ödönné, dr., özv. (József Etelka)
Makuszi Dezső házmester
Mallasz Margit Eugénia grafikus, iparművész 2012
Marcsinák Károlyné
Mariássy Lajos, dr. ügyvéd
Maricsek Ágostonné (Erzsébet), Maricsek Ágoston Berger Ilona és fia György, Strengel József 2001
Marik Miklós, dr. Mentzel Judit (Jehudit Dror), Mentzelné (Edit) és apja orvos 1994
Markó Anna
Márkus Rudolf
Maros (Marosch) Tivadar katona: őrnagy
Maros József Benkőné, Kátai István, Lantosné (Benkő Vera) művész: karmester 2003
Marossy Margit Kammer Erzsébet, Kammer Éva, Kammer Vilmosné, Kardos Éva Zsuzsanna, Molnár Ágnes, Takács Etel munkás: gyárgondozónő: Siemens Művek 2001
Martinka Istvánné
Martis Béláné Pikkel Lenke, Cilcel János, Lőrintz Éva, Lebovitz Béla, Abeles Béla, Lővinger Vilmos, Herman Lipót
Márton Áron egyházi személy: erdélyi római katolikus püspök 1999
Marton István Fuchs Ibolya (Márton Istvánné), Silverné fia kereskedő: a Hattyú nevű mosoda vezetője 1982
Mátai Ede, Mátai Edéné (Simon Erzsébet), Mátai László Deutsch (Dévai) Tibor, Pásztor György és anyja, Tordai Aladár 1996
Máté Kálmán és felesége
Máthé Elek, dr. és felesége, Klára Saborsky Éva, Saborsky Stella, Saborsky Veronika, Saborskyné (Sidonia) egyházi személy: református lekész 1985
Matisz Jenőné Klein Sosa és Mandi ?
Matusek Etelka és lánya Kontos Szilvia 2008
Mátyás Miklós Kálmán Ödön iparos: borbély 1998
Matyasovitz István, Matyasovitz Istvánné (Miklósi Anna) Matyasovitz (Kohn) Péter nyomdász 1987
Matyasovszky, dr.
Max Lászlóné
Medgyesi Dezső, P. egyházi személy: tartományfőnök, a Szent Erzsébet-szerzet igazgatója
Megyeri Károly Burger (Bácskai) Vera, Burger Dezső, Burger Dezsőné rendőrnyomozó 1989
Megyery Lajos
Meixner Mihály Löwinger Ignác (Jichak), Röder, Michael, Weisz Ernő (Joshua Ben-Ami) katona: százados, kereskedő: a Royal Szálló tulajdonosa 1998
Mere Etela egyházi személy: Ferences Mária Misszionárius anya
Mester Ferenc
Mester Miklós, dr.
Mészáros Erzsébet Groszné (Ágnes) és lánya Grosz Judit (Judit Jaron) 1987
Mészáros Hugo
Mészáros Istvánné (Czifra Elvira), Ladányi Endréné (Czifra Mária) Ladányi Albinné, Werner Éva, Wernerné (később Korányi Györgyné) dajka (Ladányi Endréné) 1994
Mészáros Mihályné
Mészáros Vendel
Metszőssy Károly, Metszőssy Károlyné (Borbála) Kárpáti József és lánya, Kárpáti Judit (Jónás Pálné) iparos: vésnök 1997
Metzger Irén 1994
Metzger, Frederick W. (Metzger Frigyes Vilmos) Berg József, Gecsei, Jan, Gecseiné (Erdős Korinna), Kemény Ilona (Somogyiné) és családja, Vida Zsuzsanna és anyja, Weisz Ármin, Weisz Árminné egyházi személy: református diakónus 2005
Mező Ferenc, Mező Ferencné (Kurucz Anna) Philip Epstein, Resiner Imre iparos: szűcsmester 2007
Michnai László Dimant Béla, Dimant Béláné, Peterdi Andor, Román Vilmos, Román Vilmosné (Teréz), Vámosi (Karmeli) Judit, Vámosi család, Várnai Zseni egyházi személy: adventista lelkész 1964
Mikó Zoltán
Mikulay Gusztáv, prof. Bruck házaspár, Darvas?, Darvasné (Gabriella), Farkasné (Mária) és unokája, Halászné, Laubné (Julianna), Somogyi László, Somogyi Lászlóné művész: hegedűművész, zeneműbolt tulajdonosa 1981
Miltényi Dénes, dr. igazságszolgáltatás: hadbíró
Minier Lajos
Mohácsi János, Mohácsi Jánosné (Bánovszky Gizella), Mohácsi János, ifj., Mohácsi Gizella Siklósi (Singer) Arthur, Siklósi (Singer) Arthurné (Kuttner Etel), Siklósi Norbert, Siklósi Glédys mozdonyvezető 2001
Moll János, dr.
Molnár Ferenc
Molnár Gyuláné
Molnár Ilona 2006
Molnár István, Molnár Istvánné (Markó Lídia) és fiuk, Molnár Sándor Grausz Simon, Schönberg 1992
Molnár János, vitéz rendőr-főfelügyelő
Monostori László
Móri János katona: főhadnagy
Móricz Béla Rosenberg Anna (Móricz Béláné), Móricz Györgyné (Balassa Erzsébet) és két gyermeke munkás 1998
Móricz Erzsébet, Keresztes Károly ? Lívia, Kallós Béla, Grosz Dávid (David Gur), Vázsonyiné, Vezérné kereskedő: antikvárium és könyvkiadó vezetője 1996
Mosonyi Sándor, Mosonyi Sándorné két gyermek örökbefogadása, 1944. május 16.
Moszer Antalné Pfeiffer László, Pollák Ferenc
Mózer István Kovács Károly, Neumann István és családja, Schwarcz család, Schwarcz Katalin (Mózer Istvánné), Stern Emil pék 1998
Mózešová, Katarína, Mózeš, Štefan, Považská-Mózešová, Erna Balla Alexander, Cohen, Norbert (Považský), Rankov, Robert, Reif, Kurt 1995
Mravik József Rőmer Ágnes, Rőmer Aladárné (Elvira), Rőmer (Rónai) András házfelügyelő, főtörzsőrmester, budapesti parancsnokság 1994
Müller Gyula
Murányi Rózsa Schwimmer Anna és lánya Eszter, Schwimmer Károly, Seidenfeld Naftali, Sik Israel, Steinmetz József, Szabó Anna, Szabó Nahum 1969
Nagy András, Nagy Andrásné (Baranyai Magdolna), Nagy Erzsébet Benjamin Éva, Benjamin Zoltánné, Heiss Emilné (Edit), Rab Györgyné, Stern Sándorné, Szender Béláné 1998
Nagy Árpád, Nagy Árpádné Atlasz Miklós, Atlasz Miklósné 1998
Nagy Barna, dr. katona: hadnagy, 706/1. zsidó munkaszolgálatos század parancsnoka
Nagy Endre, Szathmáry Béláné (Beck Judit) Lichtblau Hedvig, Lichtblauné, Quint Éva, Quintné 2001
Nagy György, dr. orvos
Nagy Jánosné
Nagy Jenő, dr.
Nagy László Goldring Sándor, Weinberger Béla, Engländer Salamon rendőr
Nagy László Tofalviné polgári védelmi parancsnok, VI. ker. kórházi titkár, illegális kórház a Zichy utcában 1992
Nagy Miklós egyházi személy: evangélikus lekész
Nagy Miklós, dr. Kertész Jenő egyházi személy: az Actio Catholica titkára
Nagy Sándor
Nagy Sándor és Nagy Marika (Rózsa Miklósné) Czumpf család
Nagy Tibor egyházi személy: katolikus lelkész
Nagybaczoni Nagy Lajos Faragó Marianna, Gyarmaty Tamás, Tamás Anna, Tamás Ferenc egyházi személy: protestáns lelkész 1996
Nagybaczoni Nagy Vilmos katona: hadügyminiszter 1942-1943 1965
Nagykovácsi Ilona művész: énekesnő
Nagymányoki (Guth) Gilbert egyházi személy: ferences rendi atya 2004
Natália nővér Heltai Jenő, Juhász Vilmos egyházi személy: Szürke Nővérek
Neiger István egyetemi hallgató
Neményi Lili művész: opera énekesnő
Nemes Ilona (Vasko) 2011
Nemes Katalin ? Edit, Schnitzer Pál (Eli Netzer), Schnitzer Sándor, Schnitzer Sándorné házfelügylő 2000
Nemes-Takách Lajos, Nemes-Takách Lajosné (Gizella), Nemes-Takách Magdolna, Máthé Elek, Máthé Elekné Saborsky Éva, Saborsky Stella, Saborsky Veronika, Saborskyné (Sidonia) 1985
Németh István katona: törzsőrmester
Németh Károlyné
Németi Lászlóné (Renner, Elsie) Bokor Annamária 1993
Nievel János
Nikodém Pálné
Nikulin Alexander Kozma Ferenc, Kozma Frencné (Herzog Irma), Kozma Jichak munkás: bőrdíszműüzem 1999
Nits Gyula, Nits Gyuláné (Alíz) Kellner Pál, Kellner Sándor, Kohn Jenő, Steuermann György gyógyszerész: patikus 2001
Nizałowski Ernő hadipilóta
Novák István Bálint Dénes, Bar Dov (Singer), Alexander, Braham, Randolph L., Deutsch, Arthur, Lázár András földműves 1985
Nyáguly János, Nyáguly Jánosné villamos kocsivezető
Nyakó József
Nyerges Pál, dr.
Nyeste József, Nyeste Józsefné (Erzsébet) Fellner Rozália, Kendi Miklós, Kendi Miklósné (Ilona), Kendi Péter házfelügyelő 1990
Nyitra Róza Margit 1998
Nyul János rendőr: alhadnagy
Ocskay László katona: százados, a 101/359. ruhagyűjtő kisegítő munkás század parancsnoka 2002
Odescalchi-Elba, Alexander (Elba Odescalchi Sándor) herceg Steiner Béla ügyvéd 1999
Oláh György és anyja, Oláh Györgyné (Kondor Mária) Kovács József, Kovács Józsefné, Ranschburg Károly, Ranschburg (Steiner) Margit vendéglátás: Berlin Szálló vezetője (hoteligazgató) 1989
Olt Istvánné (Láng Mária) és apja, Láng József Kuti László és anyja, Kuti Lászlóné (Rózsa Mária, később Miriam Nevo), Kuti Anna (Tréfásné), Rózsa házaspár 1979
Ónódy Lajos Berényi család, Ungár Miksa, Ungár Miksáné (Lenke) tisztviselő (műszaki): villanyszerelő, Ganz-gyár 1994
Oravecz Mátyás
Orosz Jánosné (Fórizs Anna) Szántó Ilona (Ilona Haendel), Szántóné, Szenes Imre házvezetőnő 1992
Ottlik Géza, Ottlik Gézáné (Debreczeni Gyöngyi) Vas István költő és író művész: író 1989
Ozoray Imre, Ozoray Imre, ifj., Ozoray Mária Izsák Vera, Kovács István, Müller Lea, Székely Éva, Krausz Magda, Krausz Imre, Márkus Éva, Reich György, Beck András és egyéves lánya katona: ezredes, Ludovika Akadémia matematika professzora 1986
Paduch Béla Bán Ferencné, Faludi Jenőné, Schalman Gizella (Paduch Béláné), anyja és húga, Strauber Sándorné igazgató: Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) 2003
Pagács Pál Feld Mátyás, a városi színház volt igazgatója
Páhi Gáspár Schwartzné (Rózsa, Rachel Schwartz), édesanyja és lánya vendéglátás: szobakiadás 1991
Pál Jenőné (Kudor Anna ), Pál Jenő Rózsa Edit kisfia 1996
Pálffy Dénes, Pálffy Dénesné (Pap Mária) Devecseri Emil, Devecseri Emilné (Guthi Erzsébet), Devecseri Gábor iparos: könyvkötészet 1995
Palotai-Plesche Ottó, Palotai-Plesche Ottóné (Kovács Mária) Klein (Klánsky) József 1993
Pántz Dezső, Pántz Dezsőné nyomdász
Pápai Károlyné (Vancsura Júlia) Weiss Dezső, Winter Mária (Vámos Lászlóné) 1990
Papp Dezsőné
Papp Viktor Győző Kárpáti Károly, Kárpáti Károlyné (Grossmann Lívia) és lánya, Grossmanné, Ráber Iván és nevelőnője, Varga György katona 1990
Parádi István katona: százados
Pásztor Lajos és Pásztor Lajosné 1991
Pásztor Pál
Pásztory Pál
Pataki Mihály
Patrovits Károly katona: tartalékos főhadnagy
Pattantyús Ábrahám Imre Winkler Dezsőné és lánya, Lengyel József és lánya műszaki értelmiségi: kohómérnök (Magyar Vagon- és Gépgyár igazgatója) 2000
Pátzay Pál, Pátzay Pálné (Fuchs Herta) Liebermann Lukrécia, Fenyő Ágnes, Forgách Hann Erzsébet, Beck Ö. Fülöp, Beck Ö. Fülöpné művész: szobrászművész 1998
Payrich Sándor, dr.
Peiperné (Júlia) Dubov Viola (a beregszászi gettóbol szökött meg) 1979
Peitl Róza-Katalin Székely Zoltán, dr., Sperák Józsefné, Sándor Pálné, Bársony Gyula, Székely Ottó, dr., Lukin Lászlóné (Horváth Eszter), több mint 90 személy egyházi személy: apáca 2003
Péntek István, Péntek István (Nagy Jolán) Blau Jenő, Gratzer Károly, Ratler György, Ratler Lászlóné munkás: Weiss Manfréd Acél- és Fémművek 1994
Peredi István
Peresa Vendel
Perjési Ferenc rendőr
Perlaki Géza, dr.
Perlasca, Giorgio 1988
Petényi Géza, dr. Berendorfer Alfréd, Deményi Lili, Gordon házaspár, Godron Mária, Gordon Ottó, Kenedy Ágnes, Makai dr. és felesége, Pető Magda, Urbach Pál orvos: gyermekorvos professzor, a gyermekgyógyászati osztály vezetője, Fehér Kereszt Gyermekkórház ( 1983
Petneházy Zoltán
Petőházi Emil, Petőházi Emilné
Petrássy Miklós, dr. orvos
Petrássy Miklós, dr. Schey Lipót (101/341 sz. munkásszázad), Grünstein Károly (101/205), Grossmann Péter (101/205), Grossmann Béla (107/322), Reisz Ernő (101/205), Róth Salamon (107/321), Swartz Izidor (107/321), Friedmann Károly (107/321), Bauer Miklós (107/321), Fejér Kázmér (107/301), Takács László (107/321), Spitz Endre (107/325), Deutsch Pál (107/321), Weiszberg Béla (108/75) orvos, alezredes
Petrovics László, dr. és felesége Diner Bözsi, Ofner Aranka, Reiser Erzsébet, Reiser Sándorné (Anna) orvos: belgyógyász szakorvos Szent István Kórház 1985
Piacsek Gézáné
Pilisi Istvánné
Pillér Jenő katona: tartalékos főhadnagy, a 107/11. számú munkaszolgálatos század parancsnoka 1992
Pobozsny Andrásné (Gampe Hedwig) Gábor József, Ungerleider Zsuzsanna (Gábor Józsefné) 1995
Pohl Ferenc katona: honvéd tisztehelyettes iskola növendék
Polgár Mihályné
Pollák Pataki Mihály
Polnay Jenő
Pöltz István Pöltz Istvánné (Hamburger Irma), Hamburger Imre, Litman Rózsi, Oppenheim Anna, Oppenheim Hugóné (Erzsébet) és lánya, Oppenheim László iparos: szabómester 2003
Poór Miklós, Poór Miklósné, Poór Miklós, ifj., Pásztor Lajos, Pásztor Lajosné Dick Jenő, Goldberger Láslóné, Kaufmann Gyula, Lengyel Jenő, Lengyel Lili, Trebits Tamás, Weiss György, Weiss Sándorné (Kaufmann Klára) és családja kereskedő: textiláruüzlet tulajdonos 1991
Pór Bauer József Braun Olga egyházi személy: apátplébános
Porgesz Izsó egyházi személy: hitközségi elöljáró
Porocai Veronika Groszmann György és nagynénje Groszmann Lenke 1986
Pötl János, Pötl Márton, Lagler Pál Révész Kurt
Pretsch Ernő, Pretsch Ernőné
Prucser Lajos Gabriel (igazgató), Fischer Ferdinánd Victor, Hegedűs Sándor Felicien, Angyal Ferenc S egyházi személy: szerzetesek 1981
Prugberger József, dr. Görög Sándor (Görög Gábor, patológus fia) orvos 2004
Prukner Béla házfelügyelő
Puppi Ignácz Fenyvesi (Fleischer ) Ferenc katona: ezredes 2003
Purgát János, Purgát Jánosné (Piroska), Purgát Piroska Révész Györgyné és lánya, Révész (Gránát) Gabriella munkás: vasmunkás / varrónő 1988
Puskás Lajos Korányi György és mások katona: munkatábor parancsnoka 2006
Pusztai Imre Wely Katalin
Pusztai Lajosné, Pusztai Lajos Práger Gyula, Szendrői Mátyás, Grünberger Ignácné, özv. házfelügyelő, Falk Miksa utca 6.
Rabl Dezső, Rabl Dezsőné (Nagy Ida) 2009
Rácz Valéria Gabriella Erzsébet Herzog Olga, Herzogné, Mandel Jenő, Mandel Jenőné (Szerén) művész: énekesnő, színésznő 1991
Ráczkevey-Eötvös Sándorné (Bicsérdy Blanka), Ráczkevey-Eötvös Sándor Frenkel Andor, Frenkel Márta polgári védelmi parancsnok 1998
Rádai Lászlóné (Nánai Erzsébet) Gellért Gábor, Gellért Tiborné (Rosenfeld Rozália) munkás: Egyesült Izzó 2001
Radási Ferenc Hazsi Manó, Polák Sándor, Adler Jenő
Radics Józsefné (Preiczer Margit), Radics József és fiuk, Radics József, ifj. Adler Gyula, Adler Katalin (Barát Tiborné), Adler Márta, Adler Zsigomond, Adler Zsigmondné (Weisz Eugénia), Barát Tibor, Beck Jenőné 1994
Radocsay Jenő, dr. Szilasi Istvánné (Ausländer Margit) rendőrfőtanácsos
Raduly István egyházi személy: unitárius lelkész és plébános
Ráduly László bözödújfalui szombatosok (60 fő) római katolikus plébános
Raffel Iván
Raile Jakab Gyárfás András, 150 zsidó menekült egyházi személy: jezsuita atya, jezsuita rendház vezetője 1991
Rajcsányi Lóránd, dr.
Rajnai Józsefné, Jáki Vilmosné (Rajnai Rozália) Földes Alíz és anyja 1995
Rajtényi Károly, Rajtényi Károlyné (Etelka) és fiuk, Rajtényi József 2008
Ráth Klára irgalmas nővér 2010
Rátonyi Lajos Stern Sándor, dr. és mások katona: a 110/58. számú munkaszolgálatos század parancsnoka
Regényi Ferencné
Reichné Józan Vilma és Reich Aladár 1994
Remete Einzig László egyházi személy: evangélikus lelkész
Reszeli Zsuzsanna és lánya, Karolina 2009
Révész Györgyné Hannák Péter
Révész Kálmán, dr.
Reviczky Imre Ludwig Carl katona: alezredes 1965
Richgardis Etela egyházi személy: nővér, hitoktató
Ringhoffer Ferenc katona: honvéd, vasútépítő
Ritzky Antalné, özv. (Rápolti Nagy Sarolta), Ritzky Katalin Barabás Tiborné, dr. kisfia, szülei és húga tisztviselő: fővárosi elöljáróság munkatársa 1998
Rocáné (Nyitrai Béláné, Kovács Margit) Goldberger Irén (Irene Garett) 1998
Rőder Jenő katona: vezérőrnagy
Röhringer Károly, Röhringer Károlyné (Tamassa Sára) Szántó Endre, Szántó Mátyás, Szántóné Anna, Szántóné Éva műszaki értelmiségi: vegyészmérnök 1978
Rokob János
Rónai Zoltán rendőr: nyomozó főhadnagy
Ronchetty László Weiss Manfréd egyik unokája
Rosenspitz Kornélia Berta (Pogány Gyuláné, özv.) szerzetesnő 2011
Rotta, Angelo apostoli nuncius 1997
Rozimant Jolán Braun Olga
Rubchich Györgyné
Rupert Dezső, dr.
Ruzsicskay György és felesége Révész Imre, Barát-Bihari Klára, Szőllősi György, Beder fivérek, Hoffman család, Deák házaspár művész: festőművész 1978
Saád Ferenc, dr. orvos: háziorvos
Sági Kálmánné 2000
Salamon Rácz Tamás
Salkaházi Sára Groszné (Shlomi) Miriam és fia Szociális Testvérek Társasága tagja / a Katolikus Dolgozó Nők és Lányok Szövetsége leányotthon vezet 1969
Sámson József, dr. katona: vezérőrnagy
Sándor Dániel, Sándor Dánielné (Irma), Sándor József Sámuel Zsuzsa (Szabó Béláné) és anyja és unokatestvére, Rózsa 1994
Sándor Miklós
Sándorfy Ferencné (Ruzsicska Ilona) 2009
Sanz Briz, Angel Vandor Anny, Vandor Enrique, Vandor Jaime diplomata 1966
Sátori József, Sátori Józsefné, Sátori Sándor Appel (Zeev) Ferenc, Appel Ferencné (Gabriella), Surányi László, Surányi Lászlóné (Franciska) 1995
Sátori Pálné Mária Vermes ?, Vermesné, Vermes Gábor 1992
Schäffer Ferenc, Schäffer Ferencné (Vékony Julianna) Kuti Fülöpné, Kuti György, Keleti Tamás, Rozsnyai Ervin, Sós Iván, Szántó Tibor, Szőllősi György munkás: Egyesült Izzók 1990
Schäffer László katona: főhadnagy, tartalékos
Schanda Ferencné (Kiss Judit) ? Bözsi, Szenes Béláné (Katalin) 1992
Schell báró és társai katona: parancsnok
Scherich Irén
Schlégl Mihály
Schwarz Ervin pénzügyi igazgató
Schwederné (Júlia) Malmed Edit, Malmed Lívia (Rachel Peleg), Schwarcz Vica iparos : óraszíjkészítő műhely 1989
Sebestyén Sándor Gerő György történelem tanár, Levente csoportvezető 2008
Sédey (Schréder) Gyula, dr. rendőr, főkapitány, Budapest
Sedivi László 700 személy (lista) egyházi személy: lelkész
Sekstyén Sándor 2007
Séthy Béla, dr. Róna Ilona, dr.
Siklósi István, Kutnyánszky Gyula
Simon Balázs orvos ezredes, Honvédelmi Csapatkórház igazgatója 1991
Simon György Halda Antal, dr. ügyvéd erdész
Simon Lukács
Simonyi János, dr.
Simoray Sarolta Erdős István
Sípos Eleonóra Steinmetz Hermanné (Dóra), Steinmetz Jehudit, Steinmetz Tirza, Federné, Grifein család (Szlovákiából), Reiman család (Szlovákiából), Steinmetz Eszter 1977
Slachta Margit, dr. Groszné (Shlomi) Miriam és fia a Szociális Testvérek Társasága alapítója 1977
Sławik, Henryk lengyel újságíró, diplomata 1977
Soltész Gáspárné, dr. 1997
Solymár György egyházi személy: lelkész, Pécsi Egyházmegye
Sólyom Ernő Endre
Somogyi Károly Káldori Endre és Káldori Endréné, Kasznár Magdolna, Moskovits Iván, Moskovits Ivánné, Sugár József, Sugár Józsefné (Erzsébet), Somogyi Károlyné (Tepli Éva) és anyja műszaki értelmiségi: építész 1990
Somogyi Károly Ligeti István, Lőwinger Imre, Ringwald Ede katona: tizedes, tartalékos
Somos Jakab
Soós Géza
Soós Lajos
Spáczel István, dr. egyházi személy: római katolikus lelkész
Spárger János
Spirnyák Miklós Óvári Gyula és Kis Kálmán
Sponták Zoltán Edelmann Adolf 1994
Stanczel Árpádné Takács Margit házmester
Stefanik Pál
Stephany, Elisabeth Friedrich (Bergida) Marianne 1999
Stern Sándor
Sterneder Margit Szekeres Lászlóné (Spitzer Hedvig) munkás: Chinoin Gyógyszergyár 1979
Stevens, Andrew (Steinberger Endre)
Stógli Mihály, Stógli Mihályné (Mariska) Perényi család kapus, sofőr / szakácsnő 2006
Stolcz Eta 1997
Stolcz Károly, Stolcz Károlyné (Eta), Stolcz Ferenc, Maráczy Józsefné (Stolcz Eta), Csík Imre, Csík Abelesz Benjámin, Faragó Andor, Lebovits Henrik, Weisz (Zsigmond) László gazdálkodó 1994
Stolcz Zsigmond, dr., Stolcz Zsigmondné, dr. (Kármán Katalin) Balázs Dezső, Benedek István, Binét Ágnes, Egger Lola, Holló Klára, Pollner György, Pollner Györgyné, (Steinhardt Klára), Szerző Anna, Szerző Károly, Szerző Károlyné (Nikelszburger Ilona), Szerző Krisztina (Benedek Istvánné), Szondi Lipót, Törzs Kálmánné, Weiler Ottóné rendőrkapitány Pestszenterzsébeten 2003
Stollár Béla, dr. Deák Éva, Deák István, Deák István, ifj., Deák Istvánné, Deák Péter újságíró: sportújságíró, őrmester (HM Vezérkari Főnökség) 2003
Strausz József, Strausz Józsefné (Dobay Margit) Rubin Ámosz hivatalnok 1964
Stroe Magda Hamburg (Kende) Anna diák 2003
Sugár Péter újságíró: a Pester Lloyd munkatársa
Süle József katona: zászlós, tartalékos
Sűrű János Bakács Tamás, Bakács Tamásné (Polgár Erzsébet), Klein György vegyészmérnök 1999
Suta János (Ioan), ifj. Boros György, Dávidovits Sándor, Izsák Zoltán, Lazar, Ernest, Moskovits Ervin, Schwartz István, Sugár László, Weisz Miklós 1980
Swider, Franciszek, Waskowska-Tomanek, Maria, Sławik, Henrik katonatiszt, tanárnő, az emigráns lengyel kormány magyarországi képviselője 1977
Szabados János, Szabados Jánosné
Szabó Árpád, dr. Lichting Alex, Lichtingné (Eszter) 1970
Szabó György, Herédi Teréz
Szabó Gyula Fodor István, Fodor László, Klein Ernő, Schwarz Béla, Schwarz József, Schwarz Károly, Schwarz Zoltán, Trepper Endre, Trepper Iván, Trepper Pál katona: őrmester, tartalékos 2004
Szabó Gyuláné (Pál Ilona) Adler Oszkár, Oblatt Zoltán, Víg Sándor molnár 2002
Szabó Imre egyházi személy: krisztinavárosi plébános
Szabó Imre Diamant Lajos, Diamant Lajosné, Fleischmann Samuné, Kovács Éva katona: őrnagy (1. sz. Magyar Helyőrségi Kórház) 1967
Szabó Imre Guttmann László diák 2005
Szabó Imre, Szabó Imréné (Tamás Éva), Szabó Éva Frenkel Arnold, Frenkel Márta egyházi személy: esperes, református lelkipásztor, (fasori református templom, Vilma királynő út 5-7 2003
Szabó József, Zsombok Imréné (Beck Katalin) Zoltán Eszter, Zoltán Ibolya, Zoltán Rózsi, Zoltán Tibor 1998
Szabó Károly Stöckler Lajos és családja; Löw, Eva; Klaber Anna; Steiner, Jacob; Jakobovits, Elisabeth; Jakobovits, Jenő; Korányi Ervin, Forgács Gábor svéd követség
Szabó László, Szabó Lászlóné (Erzsébet) Klein Ábrahám iparos: pék, vegyesbolt 1969
Szabó Lászlóné (Kuron Katalin) Brief család 2007
Szabó Mária Egri István és rokonai, Egri János 1995
Szabó Mária
Szabó Sándorné (Rátkai Julianna) Szabó Sándor, Szabó Sándorné (Izabella), fia Szabó István 1986
Szafcsur Sándor, Szafcsur Sándorné és lánya, Borbély Frigyesné Kubik Gizella
Szakács István iparos: orgonakészítő mester
Szakács Józsefné
Szakadáti János, Szakadáti Jánosné (Julianna) Grünsberger Andrej kereskedő: illatszerbolt tulajdonos 1980
Szakál Géza Pudler Katalin, Koczor Andorné, Hermel Zoltánné munkás: csepeli gépgyár 2006
Szalai Pál 2008
Szalay Miklós
Szalkay István Kende Ernőné (Lili) és gyermekei, Kende Éva és Kende Pál, Weiner Pál, Mahler Sándor, Mahler Sándorné (Klára) és anyja 1985
Szamosfalvi Sándorné
Szapáry Erzsébet grófnő Tisch (Efrati) Hannah, dr., Tisch Miriam, Zimmerman Cvi (Lengyelországból) Magyar-Lengyel Menekültügyi Bizottság egyik vezetője 1998
Szarka Gyula, dr. tisztviselő: Tiszai Középjárás főszolgabírója
Szász Károlyné (Machula Mária) és lánya, Szász Ilona (Lelkes Lászlóné) Bernstein Lajos, Bernstein Lajosné, Glück Éva, Grósz Árpád, Grósz Árpádné, Kaufmann Gyula, Kaufmann Gyuláné (Bernstein Jolán) iparosok: szűcsipar 2000
Szatmári József, Szatmári Józsefné (Klára), Fekete Rozália Orbán család, Révész család postai alkalmazott 1995
Szécsény Andor, Szabó Ferenc Lajos Fodor Erzsébet, Fodor Katalin orvos, katona 1995
Szederkényi Henrik Fonó László, Koppány György, Zimányi István katona: tartalékos alhadnagy
Szegő Györgyné
Székely Gyula, Székely Gyuláné (Farcady Ágnes) Reisz Mária Katalin 2005
Székely Mária
Szelecky Mária Schlesinger (Sipos) András család 1986
Szelei Jánosné (Török Margit) Dembik Márta, Dembik nagymama, Dembik Veronika (Chaja Neumann) 1984
Szeles-Ross, Elisabeth (Szeles Erzsébet) Lichtig Elek, Lichtig Elekné (Ilma), Lichtig (Petrook) Adrienne 2003
Szemere Istvánné (Kaszás Éva), Szemere Éva Gellért Ilona és anyja, Ungár Jenő, Ungár Jenőné (Komáromi Klára) és gyermeke, unokaöccsei 1990
Szendrődi Ernőné (Magdaléna, később Horváthné) Schwarcz (Szendrődi) Ernő, Schwarcz Ignácné (Malvin), Schwarcz Judit, Schwarcz (Saunders) László, Schwarcz Sándor (Alexander Saunders), Schwarcz Sándorné 1993
Szent-Iványi Sándor
Szentes Géza Almási Tibor, Jeremiás Zsófia 1985
Szentes József, dr.
Szentesi Mária Rajk (Baudon) Mirjam 1985
Szentgyörgyi András
Szentjóby Szabó Zoltán egyházi személy: református lelkész (Monor)
Szentpály-Juhász Egon katona: alezredes
Szenttamási János
Széplaky Seifert Károly
Szerb Zsigmond dr.
Szerencsés Erzsébet
Szervánszky Endre Major Tamás, Bíró (Lott) Éva, Elek Zsuzsa, Prágerné, később Szervánszky Endréné (Erzsébet) és fia György művész: zeneszerző 1998
Szibenliszt Nándor Darvas Dániel katona: nyugalmazott alezredes
Szíj Mártonné
Szíjj László, Szíjj Lászlóné (Róka Lenke), Nagymányoki Gilbert (Guth Péter) Bartha István, Boros Pálné (Klára), Boros Péter, Grauer Péter, Köves Istvánné, Köves Péter és nagyanyja, Lax Mária Andrea, Münz Zsuzsanna, Rusznyák András, Rusznyák Endre, Rusznyák Magda, Schőnwald Péter, Schőnwald Rudolf 2004
Szilágyi András
Szilágyi Tibor
Szob Zsigmond, dr.
Szőke Rozália 2011
Szölgyény József egyházi személy: pap, karitászvezető
Szombathy Attila
Szondy Viktor, dr.
Szontágh Béláné (Roden Ilona), Szontágh Béla Rosenblum Artúrné (Katalin), Rosenblum Emanuel, Rosenblum Emanuelné, Rosenblum József asztalosmester 1999
Szőnyi István, Szőnyi Istvánné (Melinda), Szőnyi Péter, Komáromyné (Szőnyi Jolán), Triznya Mátyásné Bíró Zsuzsa, Markowitz, Moshe, Rejtő Magda, Rosenberg (Róbert) Miklós művész: festő és grafikus művész 1984
Sztehlo Gábor Fóti Pál, Peleg Dávid, Rác András egyházi személy: evangélikus lelkész, Nemzetközi Vöröskereszt B osztálya 1972
Szunyog Szabolcs nyugalmazott vezérigazgató, Pénzintézeti Központ igazgatósága
Tajták, Ladislav Büchler (Vogel), Ružena, Ehrenfreund Tibor, Figuš, Tibor, Haas (Jedličková), Nora, Haas, Ladislav, Haas, Viola diák 1993
Takács hovéd Weisz Kamilia, Lenkei Rudolfné
Takaró Géza. dr. egyházi személy: református lelkész
Talán Ákos Szilágyi Katalin (Lindner Lászlóné), Szliágyi Mária 1987
Tálosi Teréz Túri Marianne (Faragó Miriam) 2000
Tamás Ferencné (Anna), Tamás Ferenc Kelen (Klein) Erwin, Kelenné 2001
Tanító Béla katona: vezérőrnagy
Tantassy Kálmán tanító
Tartsay Vilmos, dr. Baller József, Gárdos István katona: vezérkari százados
Tasnádi Erzsébet Grossmann Ibi, Márkus (Marcus) Judit, Márkusné 1994
Tátrai Anna Fisch Róbert, Fisch Zoltánné (Manheim Irén) nevelőnő 2001
Tátrai Jánosné
Telbisz Albert, dr. katona: alezredes, orvos
Telbisz Róbertné Jordán Tamás
Telkes Aurél
Tellery Mária (Mayer) 2011
Tellmann József Czich Dezső, Hirsch ?, Klein Ferenc katona: tartalékos főhadnagy 1999
Termeczky Alfréd Sándor Lang György és felesége
Termes József katona: légoltalmi körzeti parancsnok
Thassy Jenő Karinthy Ferenc, Kaufman-Magyari Márta katona: katonatiszt 1993
Thury Lajos
Tibolt Zoltán Közel húsz zsidó származású személy kereskedő, könyvelő
Tihanyi Istvánné
Tihanyi Kálmán
Tirelli, Francesco Chana Hedwig Heilbrun, Mayer család olasz vívómester, fagylaltárus 2008
Tiszolczy Lajos, dr. orvos 2011
Tolnai Klári művész: színművésznő
Tomek Vince egyházi személy: piarista páter
Tomka Gusztáv egyházi személy: evangélikus hitoktató
Tomori János Székely Mihály 1999
Tonelli Sándor Friedmann Adolf, Vermes Miklós, Vértes László katona: honvéd hadnagy 1998
Torda Lajos Geréb György személyi komornyik (a pannonhalmi főapátnál) 1998
Tordai Sándor, dr. gyermekotthon vezetője, Thököly út
Török Éva művész: festőművész
Török György Farkas Jenő (Yaacov Ze'ev Farkas), Lévay Miklós, Miklós László, Tauber Edit (Török Györgyné) 1993
Török Sándor
Törzs Éva
Tóth Endre, dr. és felesége Grünfeld egyházi személy: református lelkész
Tóth János Mayer ?, Mayer Erzsébet, Mayer Imre, Mayer Naomi, Mayerné (Lea), Weinstock Arnold tisztviselő, hajdúdorogi községháza 1999
Tóth János református lelkész
Tóth János, Tóth Jánosné (Polgár Julianna) Bárdy és Demény család
Tóth József ? Etelka, Hegedűs András, Hegedűs Péter, Weissberger András, Weissberger Klára Lujza, Weissberger Lajos, Weissberger Lajosné (Hermina) 1994
Tóth László, Tóth Lászlóné (Péter Ilona), Tóth László, ifj. Polacsek, János, Polacsek Jenő, Polacsek Jenőné (Klein Aliz) 1995
Tóth Pál, dr.
Tourné, Gaston Perlasca segítőtársa
Trom Aladár Szegő Pál, Manheim Anikó, Manheim Judit, Manheim Mórné (Bokor Klára), Szegő Árpád, Szegő Árpádné (Kaupy Aranka), Trom Aladárné, Trom András 2003
Tschöll, Leo 1968
Tukka Ilona Böszörményi Miklós, dr., Böszörményi Miklósné, dr., Vida (Klein) Ágnes, Vida Gyula igazgató: Keresztyén Leányegyesület leányotthona 1997
Turbucz Ilona Berend Éva, Berend Ottó, Berend Ottóné házvezetőnő a Berend családnál 2001
Tury Istvánné, özv., Tury József Oravszky Walter és apja, Fábián Erich (Uri), Fábián Egon (Michael), Fábiánné (Ella), Fried István, Fried Károly, Spira József, Vadász Ferenc 1991
Ugor Uhl Antal egyházi személy: katolikus pap
Ugróczky Gyuláné Stahler Imréné
Ujváry Sándor, dr. művész: író 1985
Urányi István és Irma 2009
Urbán Gáspár tisztviselő: főispán, Jász-Nagykun-Szolnok 1939-1944
Urr Ida, dr. Klein Ferencné, Murányi Beatrix, Árvai Irén és lánya Beáta, Farkas Erzséber és anyja, Lukács Imre orvos 1989
Vadon József
Vágány Tamás
Valcsics Andor Krammer ?, Molnár József, Weisz ?, Erdős ?, Herskovics Ödön, Landler Aladár, Hauzner ?, Surányi ?, dr., Rejtő Sándor, Krausz Jenő, Szilberman ? katona: hadnagy, tartalékos
Valik, Ján, Valiková, Alžbeta Scharf Steinberg Zsuzsanna 1982
Valu Gizella Bauer házaspár, Bauer Jenő, Bauer (Shelley) Ágnes 1999
Vámos József Fellner Ferencné, sz. Vajda Anna, Mezradt Károlyné, sz. Fellner Georgette 2008
Ván Zsuzsanna Bencze János, Füzéki Bálint, öccse és anyjuk egyházi személy: szerzetesnővér 1991
Vanczák Béla, Vanczák Béláné (Einczig Margit), lányuk, Vanczák Zsuzsanna Bános László (Leslie), Eichler Klára (Bános Lászlóné), Markovits György fémbútor üzem tulajdonos 1998
Váradi Dezsőné (később Hedley Margit), Várady Dezső Balicki-Sang, Alexander, Balicki-Sang, Lucy, Tatár Jánosné (Helén), Tatár János, Tatár Mauzi, Tatár Tibor 1994
Varga Béla egyházi személy: plébános
Varga Erzsébet 1994
Varga Ferenc, dr.
Varga Irén 2009
Varga János, Varga Jánosné (Klein Mária) Szilágyi István hegesztőkészülékeket gyártó üzem tulajdonosa 2003
Varga József, Varga Józsefné (Czienner Amália) Erdély Aurél, Erdély Aurélné (Lonkai Julianna), Erdély Zsigmond Gábor, Kelemen Pál, Kelemen Pálné házmester 2003
Varga Lajos, Varga Lajosné (Margit), Varga Klára Fried István, Lefkovits András, Vadász Ferenc 1994
Varga Mária 2009
Varga Tamás matematikus 2012
Várkonyi Gyula, Várkonyi Gyuláné (Guderna Elvira), Várkonyi Richárd, Várkonyi Géza (Várkonyi Gyula öccse) Bánki Irén, Berkovits (Bánki) Iván, Berkovits család, Fuchs család, Lovas család, Löffler család, Perlmutter család, Polacsek család, Rudas család, Tömpe István kereskedő: sportruházati cikkeket és ballonkabátokat gyártó üzem tulajdonosa 1994
Várkonyi Zoltán művész: a Művész Színház igazgatója 1945 után (Madách Színház tagja 1941-1944)
Varlamné (Boros Mária), Varlam Elena Blüttner Benjamin, Grossman Ödön, Silber József, Weiss Sándor 1999
Varsányi István műfordító, nyelvtanár
Varvasovszky Jánosné
Vas Károly és felesége, Aranka
Vascsik Győzőné (Juhász Veronika), Piacsek Antalné (Vascsik Gabriella) Rózsa Péter, Székely Gábor, Székely Sándorné (Kertész Ilona) 1997
Vasdényei István Bródy Sándor, Friedmann ?, dr., Klár Zoltán, dr., Kupstein Magda, Somogyi Károly katona: a kistarcsai internáló tábor parancsnoka 1969
Vass Gábor Gerson Bandi, Gersonné (Herskovits Éva), Jordán Lajos diák 1981
Vass Imre és felesége, Kardos Erzsébet, Fekete Edit rendőrfőtörzsőrmester
Vass Imréné szül. Bozsik Mária
Vass Károly, Vass Károlyné (Aranka) Schönberger Mose 1993
Vaszi István 2010
Vékes Ödönné (Korzat Erzsébet) Dános (Vilensky) Veronika pszichológus 1993
Verolino, Gennaro egyházi személy: a vatikáni követség titkára 2007
Victor Erzsébet Böszörményi Miklós, dr., Sándor Miklós
Victor János, dr., Victor Jánosné, dr. (Tildy Erzsébet) Hermann Erzsébet, Herman Ödönné (Irma) egyházi személy: református lekész 1994
Viczián Lajos Vida, Berliner
Vígh József, Vígh Józsefné (Julianna), Vígh József, ifj. Deutsch Dévai Tibor 1996
Világi János katona
Villányi Ilona
Vincze Dánielné
Vitéz Imre rendőr
Vjekoslava, Horvat, Predl Katalin Irén karmelita nővérek
Vukán Ferenc, dr. Víg Gézáné orvos: sebészorvos
Wagner Gyula Arbel, Jichak, Bonetzlauer, Cvi, Kovács Károly, Kovács Tódor, Maor, Ilan, Mautner János katona: törzsőrmester 1993
Wallenberg, Raoul a svéd követsége titkára 1963
Walleshausen Zsigmond Ráskai Margit, Klár Dezső író, grafikus, képző- és bábművész
Weiss Arthur
Wesselényi Miklós újságíró
Widmar, Antonio Wallenberg munkatársaként hamis iratokat gyártott, ezzel több tucat ember életét mentette meg diplomata, kultúrdiplomata, műfordító, 2023
Wimmer Gyuláné értelmiségi: Raoul Wallenberg tolmácsa
Winkler Lajos és Winkler Lajosné (Marika) Popper Julianna filmszínház tulajdonos
Zachár Géza Blau Vera, Blauné, Bleier György (George Bleier), Bleier Vilmosné (Róth Ibolya), Róth Ignácné, özv. (Stotter Blima), Schlesinger Lipótné (Róth Erzsébet), Steckler Gyögyné (Róth Ilona), Steckler Zsuzsa (Ambró Péterné) iparos: szobafestő és mázoló 2003
Zadravecz István egyházi személy: tábori püspök
Zakróczi Béla
Zámbó Mária Schwarcz Veronika (Szána Károlyné), anyja és nagyanyja házvezetőnő 2004
Zatlaczky Ferencné Kraszner Vilma és Gyula
Zelenák Sándor
Zíma, Emanuel, Zíma, Jozef Flamm Mária és férje, Flamm Sándor, Flamm Sándorné, Grünhut, Aharon, Keményi Gábor, Keményi Gáborné, Kornfeld, Hillel, Rosenthal család 1971
Zimándi Ervin Adams Endre, Adams Endréné (Franciska), Domokos István, Hevesi István, Komjáth István légvédelmi alakulat parancsnok helyettes 1994
Zimber Ágoston és felesége
Zircz László Markovics Jenő (Jakov Miron) 1988
Zolnay Kálmán Benkő Gyuláné, dr. (Klein Erzsébet), Benkő János, Benkő Mihály, Buday Mária, Glück Miklós, Salzer Izabella, Salzer Lily tisztviselő: Igazságügyi Minisztérium tisztviselője 1995
Zoltay Pál csendőrség: csendőr alezredes
Zsankó Antal Hamburger László
Zsankó János Karny Giora, Hamburger Irén (Zsankó Jánosné), Hamburger László
Zsedényi János
Zsigmond István 2006
Zsigó Károlyné (Nagy Klára) Popper Marianna (Kornhauser Lívia), Jurovits család kereskedő: bolti eladó 2003
Zsigray Juliana
Zsille Zsigmond, Zsille Zsigmondné (Pál Júlia), Zsille Győző Heller Judit, Heller Katalin, Heller László, gyógyszerész, Heller Lászlóné, Paul Ilona és anyja, Schwartz (Simor) Dezső, dr. orvos, Schwartz (Simor) Dezsőné és két fia, Szabó Ágnes, Szabó házaspár, Tevan Rezsőné (Domokos Mária), Tevan Zsófia és Tevan György, Domokos Józsefné (Krón Sarolta), Zelenka Béla katona: százados 2000
Zsindely Ferencné (Tüdős Klára) Popper Mária művész: jelmeztervező, Opera, az Országos Református Nőszövetség elnöke 2001
Zsoldos Andor Hauer Salamon, Herskovitz Izidor katona: 105/6. számú munkaszolgálatos század parancsnoka 1965
Zsombok Imréné (Beck Katalin)
Zsuráffy István Kiss Gyula és családja szabósegéd 2008
Zubán András és leánya, Lenke
Zürcher, Peter Kormos Mária üzletember 1998