Könyvtári gyűjtemény

A Holokauszt Emlékközpont Könyvtára az ország egyetlen olyan szakkönyvtára, amely kimondottan a holokauszt emlékének megőrzésére és kutatásának elősegítésére jött létre. A könyvtár a holokauszttal kapcsolatos szakirodalmat gyűjti és szolgáltatja. Gyűjtőkörébe tartozik a magyarországi és az európai holokauszt, az etnikai és vallási kisebbségek üldözése, a zsidóság (elsősorban a Magyarországon élő zsidóság) története, a holokauszt szépirodalmi feldolgozása, a vészkorszak idején írt naplók és az erre a korszakra vonatkozó visszaemlékezések. Ezenkívül kiegészítő gyűjtőkörként a Magyarország XX. századi történetével kapcsolatos alapvető szakirodalmat is beszerezzük. A hazai megjelenésű könyveket, tanulmányköteteket teljeskörűen, a külföldi szakirodalmat válogatva gyűjtjük, elsősorban az angol és német nyelven megjelenő műveket, de számos orosz, héber, francia, olasz vagy akár lengyel nyelvű könyv is megtalálható. Kiemelt figyelmet fordítunk a vidéki és a fővárosi zsidóság múltjával és holokausztjával foglalkozó helytörténeti munkák, levéltári és múzeumi forráskiadványok beszerzésére.

A könyvtár 8500 dokumentummal rendelkezik, amelyek között könyvek, szakdolgozatok, doktori disszertációk, gépiratos tanulmányok találhatók. A gyűjteményt folyamatosan gyarapítjuk az újonnan megjelent szakirodalommal és antikvár vásárlásokkal, valamint értékes művekhez jutunk hozzá a hazai és külföldi társintézményekkel bonyolított csere útján, illetve magánadományok, hagyatékok révén. Az elmúlt években jelentős mennyiségű könyv érkezett adományként Bokor Péter, Dénes György, Randolph L. Braham holokausztkutató professzor és Ilan Mor izraeli nagykövet jóvoltából. Ezenkívül a túlélők, vagy a túlélők hozzátartozói által írt visszaemlékezésekből is rendszeresen kapunk ajándékpéldányt. A Holokauszt Emlékközpont könyvtárában több különleges és ritka, a hazai könyvtárakban kevésbé fellelhető könyv található, a holokauszt és a zsidóság történetével foglalkozó múzeumok (pl. POLIN Museum of the History of Polish Jews, United States Holocaust Memorial Museum, Yad Vashem, Memorial Museum of Hungarian Speaking Jewry – Safed, Izrael) és az egykori koncentrációs táborok helyén kialakított emlékhelyek (pl. Bergen-Belsen, Auschwitz, Dachau, Flossenbürg) kiadványai, kiállítási katalógusai, konferencia- és tanulmánykötetei.

Folyóiratok, időszaki kiadványok

Olvasóink rendelkezésére áll több magyar és külföldi szakfolyóirat és évkönyv. Előfizetjük a nemzetközi holokausztkutatást reprezentáló legfontosabb külföldi szakfolyóiratokat: Holocaust and Genocide Studies (United States Holocaust Memorial Museum, Washington), Yad Vashem Studies (Izrael). Ezenkívül rendszeresen megkapjuk a külföldi társmúzeumok, a holokauszttal foglalkozó kutatóintézetek, szervezetek évkönyveit, hírleveleit, magazinjait.

Holocaust and Genocide Studies meglevő évfolyamai: 1996- (online előfizetés)

Yad Vashem Studies meglevő évfolyamai: 1976-
hiányzik: 1997 (vol. 26.), 2016/2. sz. (vol. 44).