Könyvtár

A Holokauszt Emlékközpont Könyvtára a holokauszttal kapcsolatos szakirodalmat gyűjti és szolgáltatja. A könyvtár gyűjtőkörébe tartozik a magyarországi és az európai holokauszt, Magyarország 20. századi története, az etnikai és vallási kisebbségek üldözése, a zsidóság (elsősorban a Magyarországon élő zsidóság) története, a holokauszt szépirodalmi feldolgozása, a vészkorszak idején írt naplók és az erre a korszakra vonatkozó visszaemlékezések.
A Magyarországon megjelenő szakirodalmat teljeskörűen, a külföldi szakirodalmat válogatva gyűjtjük, elsősorban az angol és német nyelven megjelenő műveket, de számos orosz, héber, francia, olasz vagy akár lengyel nyelvű kiadvány is megtalálható. Kiemelt figyelmet fordítunk a budapesti és a vidéki zsidóság történetével és  holokausztjával foglalkozó helytörténeti munkák, levéltári és múzeumi forráskiadványok beszerzésére.

A könyvtár 8000 dokumentummal rendelkezik (könyvek, doktori disszertációk, szakdolgozatok, gépiratos tanulmányok stb.). A gyűjteményt folyamatosan gyarapítjuk az újonnan megjelent szakirodalommal és antikvár vásárlásokkal, valamint értékes művekhez jutunk a hazai és külföldi társintézményekkel bonyolított csere útján, illetve magánadományok, hagyatékok révén. Az elmúlt években jelentős mennyiségű könyv érkezett adományként Bokor Péter, Dénes György, Randolph L. Braham  holokausztkutató professzor és Ilan Mor izraeli nagykövet jóvoltából. Ezenkívül a túlélők, vagy a túlélők hozzátartozói által írt visszaemlékezésekből is rendszeresen kapunk ajándékpéldányt.  Könyvtárunkban több különleges és ritka, a hazai könyvtárakban kevésbé fellelhető könyv található, a holokauszt és a zsidóság történetével foglalkozó múzeumok (pl. POLIN Museum of the History of Polish Jews,  United States Holocaust Memorial Museum, Yad Vashem) és az egykori  koncentrációs táborok helyén kialakított emlékhelyek (pl. Bergen-Belsen, Auschwitz, Dachau, Flossenbürg) kiadványai, kiállítási katalógusai, konferencia- és tanulmánykötetei.

Olvasóink rendelkezésére áll több magyar és külföldi szakfolyóirat és évkönyv. Előfizetjük a nemzetközi holokauszt-kutatást reprezentáló legfontosabb külföldi folyóiratokat és egyéb időszaki kiadványokat: Holocaust and Genocide Studies (United States Holocaust Memorial Museum, Washington), Yad Vashem Studies (Izrael), Freilegungen – Jahrbuch des International Tracing Service (Németország), The Holocaust in History and Memory (University of Essex, Egyesült Királyság) stb. Rendszeresen megkapjuk a külföldi társmúzeumok, a holokauszttal foglalkozó kutatóintézetek, szervezetek évkönyveit, hírleveleit, magazinjait.