Kutatások

1. A budapesti orthodox zsidóság hagyomány és modern kihívások között

Az isteni kinyilatkoztatást és a vallási hagyományokat egy változó, sokfélévé váló világban zsidómértékké tevő közösséget 19. század végi, 20. századi életvilágát vizsgálja a kutatás, amely egyúttal több kiállítás és projekt alapkutatásának részt képezi.

Tovább olvasom

2. Cigányságkép a két világháború közötti felekezeti és politikai országos ás lokális sajtóban

A magyarországi roma kutatás Horthy-korszakra fókuszáló szegmense nem mondható túl jelentősnek.

Tovább olvasom

3. Zsidó kivándorlás Palesztinába, majd Izraelbe a soát követően

A háború után sok zsidó csalódottságában, vagy mert nem bízott az új rendszerben, az emigráció mellett döntött.

Tovább olvasom

4. A cionista ellenállás emlékezete

A kutatás során az a kérdés kerül megvizsgálásra, hogy a magyar zsidó közösség a háborút követő időszakban miként értelmezte a holokauszt alatti cionista fegyveres ellenállást és mentéseket.

Tovább olvasom

5. A munkaszolgálatosok által a háború utáni számonkérésében játszott aktív szerepe és társadalmi reintegrálási kísérleteinek írásos nyomai 1945-1949 között.

A téma elsődleges forrásai a tisztek, keretlegények népbírósági perei.

Tovább olvasom

6. Norma kontroll, közösségi kontroll az 1945 utáni, hagyományörző, orthodox zsidóságban. Orthodox zsidók egyesült hitközségekben 1950 után

Az 1945 utáni társadalmi-, gazdasági változások az egész magyar társadalmat felforgatták.

Tovább olvasom

7. Fejér megye zsidó életvilágai

A Holokauszt társadalmi súlya a lokális hatásokon keresztül érthető meg és érezhető át.

Tovább olvasom

8. Csáky utcai templomkörzet – nagyváros zsidó polgári világa a 20. században

Az alapkutatás a Hitközség, illetve az Alapítvány kezdeményezésére közös együttműködésben várostörténeti-, szociológiai- és antropológiai megközelítésben tárja fel a 20. századi Pest társadalmi és közigazgatási határterületen fekvő templomkörzetének sajátos világát.

Tovább olvasom

9. Részvétel a Tóth Krisztina, vatikáni levéltári delegátus által vezetett a vatikáni levéltárban történő alapkutatásban.

2020 márciusától Ferenc pápa kutathatóvá tette a szentszéki levéltárakban a XII. Pius pápasága idején (1939-1958) keletkezett iratokat.

Tovább olvasom

10. Menekülés és mentés a magyar-román határon a holokauszt időszakában

A kutatás azt vizsgálja, hogy az 1944-ben, a román-magyar határon történő illegális határátlépések milyen mentési és menekülési kilátásokkal bírtak.

Tovább olvasom