Online adatbázisok

A könyvtárunkban elérhető online adatbázisok:

  • Brill Encyclopedia of Jewish History and Culture Online

A Brill Kiadó által megjelentetett és online adatbázisként is elérhetővé tett „Zsidó történelem és kultúra enciklopédiája” a zsidóság közelmúltbeli történetét öleli fel 1750-től az 1950-es évekig, földrajzi kitekintése Európától és Amerikától a Közel-Keletig, Észak-Afrikáig és más Európán kívüli területekig terjed, ahol a zsidóság megtelepült. Az enciklopédia körülbelül 800 szócikke átfogó kontextusban nyújt ismereteket (számos térképpel és illusztrációval szemléltetve), és a nemzetközi kutatás új tudományos eredményeire támaszkodva ad betekintést a zsidó történelembe és kultúrába. A mű kiemelkedően járul hozzá a judaizmus és a modernitás megértéséhez.
Az adatbázist az alábbi linken lehet elérni:  https://brill.com/view/db/ejhc      

  • USC Shoah Foundation’s Visual History Archive 

A Dél-Kaliforniai Egyetem Soá Alapítványának Vizuális Történelmi Archívuma több mint 55 000 életút-interjút tartalmaz genocídiumok túlélőitől és szemtanúitól. Az életút-interjúk túlnyomó része a holokauszt túlélőivel és szemtanúival készült, az adatbázis azonban az elmúlt években kibővült a ruandai, a guatemalai, az örmény és a rohingya népirtás, valamint a kínai, nankingi mészárlás témájában készített anyagokkal. A Vizuális Történelmi Archívum több mint 1300 magyar nyelvű interjút, ezenkívül további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő felvételt tartalmaz. Jelenleg a streaming gyűjtemény teljesen újratervezett platformon érhető el. A könnyen áttekinthető és reszponzív felület nyújtotta előnyök mellett újdonságként még leegyszerűsített, hatékony új keresési funkciókat, projektmenedzsment eszközöket és személyre szabott irányítópultot tartalmaz.

Az adatbázist az alábbi linken lehet elérni:  https://vha.usc.edu/

  • JSTOR Museum Collection
  • JSTOR Jewish Studies  

A JSTOR a tudományos tartalmak egyik legmegbízhatóbb szolgáltatója, az egyik legnagyobb előfizetéses alapon működő adatbázis több ezer folyóirattal és egymilliónál több képpel, tanulmánnyal és más forrással. A teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főként archív tartalmakat szolgáltat, így a legfrissebb 2–5 évfolyam nem érhető el benne.
Az adatbázist az alábbi linken lehet elérni: https://www.jstor.org/ 

A “Museum Collection" előfizetési csomagban az adatbázis nagy részéhez biztosítanak hozzáférést a múzeumok számára. A “Jewish Studies" elnevezésű tematikus gyűjteményrészben (kiegészítő csomagban) a zsidóság történetével, a zsidó vallással, műveltséggel, a héber nyelvvel és irodalommal kapcsolatos folyóiratcikkek találhatók. 

  • Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) 

A magyar tartalmakat nyújtó Arcanum Digitális Tudománytár adatbázisban tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények legjava áll a használók rendelkezésére, melyek teljes szövegűen kereshetők. Az ADT a 19-20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. Az elektronikus gyűjtemény nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és 21. századi anyagokat is.
Az adatbázist az alábbi linken lehet elérni: https://adtplus.arcanum.hu

  • Múlt és Jövő Kiadó könyvei (SZAKTÁRS)

A kiadó az 1988-ban indult Múlt és Jövő című negyedéves folyóiratból nőtte ki magát, az első könyve 1994-ben jelent meg. A zsidó kultúra vonatkozásában színes, s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. Fő profilja a szépirodalom, a történelem és a zsidó tudományok (Jewish Studies). Célja a Patai József által alapított és 1911-től 1944 márciusáig megjelent előd folyóirat (Múlt és Jövő) hagyományainak újjáélesztése: a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, feltárása és – különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása, s beemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. A folyamatosan bővülő adatbázisban jelenleg több mint 250 könyv érhető el teljes szövegűen, a kezdetektől egészen a legfrissebben kiadott kötetekig.
Az adatbázist az alábbi linken lehet elérni: https://www.szaktars.hu/multesjovo/    

A könyvtárunkban elérhető online folyóiratok:

  • Holocaust and Genocide Studies

Kiadó: Oxford University Press (közösen a United States Holocaust Memorial Museummal). Az egyik legelismertebb külföldi (nemzetközi) tudományos folyóirat, amely lektorált tanulmányokat, interpretatív esszéket, könyvismertetéseket tartalmaz a társadalomtudományok és a humán tudományok tárgyköréből a holokauszttal és az egyéb népirtásokkal kapcsolatban.
A folyóirat cikkeit 1996-tól kezdődően az alábbi linken lehet elérni: https://academic.oup.com/hgs

  • Eastern European Holocaust Studies (Interdisciplinary Journal of the Babyn Yar Holocaust Memorial Center)

A kijevi Babyn Yar Holocaust Memorial Center interdiszciplináris tudományos folyóirata (melyet a De Gruyter kiadó jelentet meg) a holokauszt és a második világháború kelet-európai történetével foglalkozik többféle tudományterületi megközelítésben: a történettudományi és szociológiai kutatások, a holokauszt- és népirtáskutatás, emlékezetkutatás, gender studies, irodalomtudomány, médiatudomány vonatkozásában.
A 2022. januárban indult open access folyóirat cikkeit az alábbi linken lehet elérni: https://www.degruyter.com/journal/key/eehs/html