Tanár továbbképzés

A Holokauszt Emlékközpont arra törekszik, hogy megismertesse a diákokkal és tanáraikkal a holokausztot, mint az emberiség történetében egyedülálló tragédiát. Oktatási programjainkban nem csupán azt vizsgáljuk: mi és hogyan történt a holokauszt során, hanem arra is keressük a választ, hogy miért történt, ami megtörtént a holokausztban. Természetesen a történelmi múlt kérdései mellett a mai társadalmi kérdések mozgatórugóit is igyekszünk feltárni.

Oktatási munkánk egyik része az, hogy a diákok felé szólunk. Interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásainkon kívánjuk fogyaszthatóvá, érthetővé tenni a témát. A tanárok számára pedig segítséget kívánunk nyújtani a holokauszt témájának iskolai keretek között való bemutatásához és feldolgozásához. Interdiszciplináris megközelítésben dolgozzuk fel a témát, folyamatosan konzultálunk nem csupán történelmet, hanem egyéb társadalomtudományokat, illetve más tantárgyakat oktató kollégáinkkal is. Célunk, hogy minden diák ellátogasson az Emlékközpontba, mielőtt érettségi vizsgát tenne.

Munkánk során elsősorban a holokauszt történetének szereplőivel, az áldozatok, elkövetők, embermentők és csendes szemlélők dilemmáival, választási lehetőségeivel foglalkozunk. Hogyan döntöttek az egyes helyzetekben? Miért választottak el bizonyos dolgokat és miért nem? Milyen erkölcsi kérdésekben kellett dönteniük? Törekszünk arra, hogy a diákok és a látogatók ne személytelen tömegként, hanem egyéniségként lássák az áldozatokat, vagy éppen a túlélőket. Fontos célunk, hogy a diákokkal megértessük: nem lehetnek közömbösek.

Oktatási munkánk egyik fontos része a Holokauszt Emlékközpont állandó kiállításának bemutatása. Az interaktív foglalkozások során a diákokat is bevonjuk a látottak, hallottak értelmezésébe. Nem csupán a történetről, hanem a szereplőkről, az emberekről beszélünk velük. A tárlat feldolgozását követően a diákok részt vehetnek tematikus órákon is, amelyek a holokauszt egy-egy aspektusát mutatják be mélyebben, illetve szólnak a mai, aktuális kérdésekről is. Igény szerint szervezünk találkozót túlélőkkel, vagy akár a holokauszt mögötti szociálpszichológiai kérdéseket feszegető foglalkozást is kínálunk.

A holokauszt magyarországi emléknapjához (április 16.) kapcsolódóan speciális programokat kínálunk. Munkatársaink készséggel látogatnak el az iskolákba, ahol a kihelyezett órákon ismertetik meg a témát. Utazó kiállításainkhoz kapcsolódóan a helyi sajátosságait is megismertetjük a történteknek. Azoknak a diákoknak és tanároknak, akik mélyebben kívánják megismerni a holokauszt történetét, kínáljuk helytörténeti szakköreinket, illetve nyári táborainkat.

Tanár kollégáink számára segítséget kívánunk nyújtani akkreditált továbbképzéseinkkel. A jeruzsálemi Yad Vashem Intézettel és az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve szervezzük a „Füstbe szállt életek” címet viselő programot, amely egyik eleme annak a három lépcsős képzésnek, amelynek során a pedagógusok nem csupán elméleti, hanem gyakorlati, didaktikai ismeretekre is szert tehetnek a holokauszt tanításának témájában.

Természetesen nem csupán a történeti megközelítést forszírozzuk. Rendszeresen szervezünk olyan programokat, amelyeken a holokauszt, a rasszizmus témájához kapcsolható irodalmi alkotásokat, memoárokat vagy éppen filmeket mutatjuk be. A különböző művészeti ágak: képzőművészet vagy a zene területéről is mutatunk be olyan műveket, amelyek segíthetnek értelmezni számunkra a holokauszt tragédiáját.

Oktatási munkánk célja, hogy bemutassuk és megértessük a diákokkal és a tanárokkal is, hogy a kirekesztés, a rasszizmus hová vezethet. Feltárjuk és bemutassuk azt a hiányt, amelyet félmillió honfitársunk állami támogatással és irányítással végrehajtott megsemmisítése okozott a magyar nemzetnek.

Képzéseink tanárok számára:

“Füstbe szállt életek": A nemzetközi távoktató továbbképző program otthon, internetről is teljesíthető, akkreditált továbbképzési lehetőséget nyújt tanárok számára. A távoktató tanfolyam 60 órás. Tananyaga bemutatja a modernkori üldöztetés, az egyedi népirtás legfontosabb európai szakaszait, külön hangsúlyt helyez a magyarországi események jellegzetességeire. A 82/209/2012 számú akkreditált programot teljesítő pedagógusok 60 kreditpontot kapnak.

Jelentkezés és információ:

Árvai Noémi múzeumpedagógus
Tel: +36 1 455 3324 e-mail: narvai@hdke.hu