Ludwig Múzeum

PowerGames | Hatalmi játszmák

A Hatalmi játszmák című kiállítás a legkülönbözőbb nézőpontokból igyekszik megközelíteni a művészet és a társadalmi-politikai erők kapcsolatának, illetve a közösségre gyakorolt hatásának kérdéseit. A dán művészek és művészcsoportok munkáit bemutató kiállítás az együttgondolkodásra és a felelős magatartásra ösztönző szemléletmódok, valamint aktuális társadalmi és gazdasági problémák megközelítésén keresztül kíván párbeszédet kezdeményezni a magyar közönséggel.

Arra szeretne rákérdezni, mit gondolunk ma nemzeti identitásról, toleranciáról, felelős társadalmi és politikai gondolkodásról, és milyen szerepe lehet ebben a kortárs művészetnek. Számos kérdést jár körbe a személyiségi jogoktól, a hatalom elosztásától és az identitás társadalmi konstrukciójától kezdve a gazdasággal és a klímaváltozással összefüggő problémákon át a nyilvános és a privát tér között húzódó határvonal meghatározásáig. Reflektálni kíván a nacionalizmus kérdésére, a történelem és az emlékezet kapcsolatára, illetve arra, miként hat egymásra e két jelenség és mennyiben konstruáltak rájuk vonatkozó fogalmaink.

A kiállított művek a körvonalazódó territóriumokat és határmezsgyéket vizsgálják, új cselekvési tereket és lehetőségeket tárnak elénk a társadalomhoz fűződő viszonyunk alternatíváiként, miközben kétségbe vonnak nem egy fennálló hatalmi struktúrát.

A Ludwig Múzeum kiállítása a Budapesti Tavaszi Fesztivál 2010 Vendégünk Dánia programjainak keretében jön létre.

Következő bejegyzés

Truffaut életmű - vetítéssorozat