A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja – 2022

14 ápr

A Holokauszt Emlékközpont a pészahra és a húsvéti ünnepekre való tekintettel az idén kivételesen néhány nappal korábban, április 13-án emlékezett meg a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapjáról.
A megemlékezőkkel megtelt Páva utcai zsinagógában Takács Bence narrátor felkérésére Kardos Péter főrabbi és az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium diákjai meggyújtották az emlékezés gyertyáit, miközben a Concerto vonósnégyese a Schindler listája film legismertebb betétdalát játszotta.
Üdvözlő beszédében Dr. Grósz Andor, a Holokauszt Közalapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, hogy amikor az áldozatokra emlékezünk, elsősorban az életükre és nem a kegyetlen halálukra kell gondolnunk. Az életükre, melynek során alkottak és teremtettek, és hasznos tagjai voltak közösségünknek.
Dr. Mezei Mónika történelemtanár a holokauszt történet oktatásának fontosságáról beszélt. Kihangsúlyozta, többek között, hogy nem a mostani generációkat terheli a felelősség azért, ami évtizedekkel korábban történt; de azért felelősek vagyunk, hogy levonjuk a tanulságokat és tanuljunk a múlt hibáiból. A diákokat érdekli a történelem és a múltról való emlékezés – különösen akkor, ha felismerik, hogy mindez hozzásegítheti őket egy boldogabb és biztonságosabb jövő felépítéséhez – amihez szükség van az ő aktív részvételükre.

Magyarország kormánya nevében Dr. Nagy István agrárminiszter tartotta meg emlékbeszédét. Elmondta, ma még inkább arra kell törekednünk, hogy gyermekeink ne eshessenek áldozatul az antiszemitizmus és egyéb társadalomromboló eszméknek. Az új nemzedékeknek úgy kell felnőnie, hogy a múlttal való szembenézést a nemzeti emlékezet egyértelmű elemeként, ne csak az ünnepi alkalmak megnyilvánulásaiként éljék meg.
Az emlékbeszédek után Barber Adagio műve nyújtott lehetőséget az egybegyűltek számára az elhangzottak befogadására. A zenemű a Concerto Budapest művészei, Jekkel Zília, Winkler Orsolya, Aranyos János és Somogyi Péter előadásában csendült fel.
A programot, a hagyományokhoz hűen a kádis és az emlékmécsesek elhelyezése az Áldozatok Emlékfalánál zárta. A gyászimát Kardos Péter főrabbi és Fekete László főkántor szolgáltatták.