A dualizmus mint magyar zsidó aranykor? – előadás

  • Főoldal
  • A dualizmus mint magyar zsidó aranykor? – előadás
06 ápr
Gyakran hallani, hogy a dualizmus (1867–1918) volt a magyar zsidóság aranykora. De mit is jelent ez az állítás, és mennyiben tekinthető helytállónak? Ha a zsidók gazdasági és társadalmi felemelkedését nézzük, részvételüket az ország modernizációjában és kulturális életében, a minősítés mindenképpen indokolt. Abban az esetben is vitathatatlanul jogos, ha a kritérium az állam és a keresztény magyar társadalom magatartása a zsidó lakosság iránt. A korszakot megelőző – a 18. század végétől enyhülő mértékű – jogfosztottság századaihoz, illetve a numerus clausus-szal induló és a zsidótörvényekbe, majd a deportációba torkolló Horthy-érához képest a dobogó első helye nyilvánvalóan a dualizmus félévszázadát illeti. Azonban miként értékelték helyzetüket azok a zsidók, akik erről a dualizmus idején a nyilvánosság előtt mondták el véleményüket? Ha a neológ zsidó felekezeti kiadványokban megszólaló hírlapírók, publicisták, rabbik nézeteit vizsgáljuk, úgy kiderül: a magyar zsidók tényleges jog- és esélyegyenlőségről e neológ értelmiség az 1880-as évek elejétől a dualizmus végéig alapvetően csalódottan nyilatkozott. A dualizmust minden megszorítás nélkül aranykorként minősíteni identitástörténeti szemszögből szintén problémás, hiszen az 1860-as évektől tömegesen magyarosodó és szekularizálódó zsidóság számára az önmegkérdőjelezéstől alapvetően mentes premodern zsidó azonosságtudat éppen ebben a korszakban adta át helyét a többes kötődések révén feszültségekkel terhes modern zsidó identitásnak.
Vendégünk:
Dr. Konrád Miklós, történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, valamint a Goldziher Ignác Zsidó Történeti és Kulturális Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
Konrád Miklós 1967-ben született Budapesten. Tízéves korától Párizsban élt. Történelmi tanulmányait a Sorbonne Egyetemen végezte. Az 1990-es évek első felétől Magyarországon folytatta szakmai pályafutását. 2000 óta a Történettudományi Intézet munkatársa. Szakterülete a magyarországi zsidóság története a reformkortól a dualizmus végéig. E témakörben szerezte doktori fokozatát is a Debreceni Egyetemen 2011-ben. Közel hetven magyar, angol és francia nyelvű folyóiratokban és kötetekben megjelent szaktanulmány szerzője. Zsidóságon innen és túl. Zsidók vallásváltása Magyarországon a reformkortól az első világháborúig című monográfiája 2014 végén jelent meg az MTA BTK TTI gondozásában. A könyv angol nyelvű változata előkészület alatt áll.

Helyszín: Budapest, Páva utca 39.
Időpont: 2022. április 13. 17:00
Részvételi szándékát kérjük, az alábbi linken jelezze: https://bit.ly/3InXxZo
Az előadás utólag online megtekinthető lesz a YouTube csatornánkon: https://bit.ly/3wfWNTH
Fotók az előadásról: