„Füstbe szállt életek” nemzetközi távoktató tanári továbbképző program – felhívás

  • Főoldal
  • „Füstbe szállt életek” nemzetközi távoktató tanári továbbképző program – felhívás

A „Füstbe szállt életek” nemzetközi távoktató továbbképző program otthon, internetről is teljesíthető, akkreditált továbbképzési lehetőséget nyújt tanárok számára. A távoktató tanfolyam 60 órás. Tananyaga bemutatja a modernkori üldöztetés, az egyedi népirtás legfontosabb európai szakaszait, külön hangsúlyt helyez a magyarországi események jellegzetességeire.  A 82/209/2012 számú akkreditált programot teljesítő pedagógusok 60 kreditpontot kapnak. A 2013-14-es képzésre jelentkezés határideje: 2013. szeptember 29.

Felhívás

Az első magyar nyelvű holokauszt nemzetközi tanfolyam a világháló alkalmazásával új tanulási lehetőséget biztosít, ismereteit bővíti, felkészültségét gazdagítja. Az akkreditált, programot teljesítő kollégák 60 kreditpontot kapnak.

A távoktató program bemutatja a modernkori üldöztetés, az egyedi népirtás legfontosabb európai szakaszait, külön hangsúlyt helyez a magyarországi események jellegzetességeire.  

A távoktatás a lengyel, a német és a magyar zsidóság holokauszt előtti életének feldolgozásával indul, így a résztvevők előtt kirajzolódnak a hasonlóságok és különbségek. A háborús években halálra hajszolt zsidókat nem csak mint tehetetlen áldozatokként, hanem maguk valójában, személyükben és önálló világgal rendelkező közösségekként ismerhetjük meg.

A program számos témát ölel fel, közöttük a szövetségesek viszonyát az európai zsidóság megsemmisítéséhez és a zsidó ellenállás lehetőségeit. A történelmi folyamatot követve vizsgálja a szereplők: az áldozat, a gyilkos, a passzív szemlélő és az embermentő magatartását, megnyilvánulásait.

A jeruzsálemi Yad Vashem Intézet és a budapesti Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány a távoktató kurzus teljesítését mindazoknak ajánlja, akik munkájukban mind igényesebben, a holokauszt történetének, erkölcsi dilemmáinak és következményeinek feldolgozásával mutatják be az egyetemes emberi normák érvényesítésének lehetőségeit, elvetésük társadalom- és emberellenes, szörnyű következményeit. A programot a a jeruzsálemi Yad Vashem intézetének keretében, a Holokauszt Tanulmányok Nemzetközi Iskolájának munkatársai írták. A program a budapesti Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány legszorosabb együttműködésével folyik. A program 2007 óta kerül megrendezés alá. Az eddigi 6 csoportban, összesen 113 résztvevő fejezte be sikeresen a távoktató kurzust.

Az új tanári program új ismereteket nyújt a kirekesztés, a holokauszt önálló feldolgozására és tanítására. Elemei a közgyűjteményekben őrzött forrásokba és a szakirodalom legjelesebb képviselőinek munkáiba való kutatásra is ösztönöznek.

A közhasznú program tanulási egységei a következő linken érhetőek el: Tanulási egységek>>

Tartalomjegyzék:

A 12 tanulási egységet négy fejezetben ismerhetik meg a résztvevők.

Az első a világháború előtti zsidó közösségekkel foglalkozik:

A lengyel zsidóság története 1939-ig.

A német zsidóság 1939-ig

A magyarországi zsidók története a holokauszt előtt

Antiszemita és rasszista folyamatok Magyarországon 1920-1941 között

A második a zsidók faji elkülönítését és a gettók életét tárja fel:

A kelet-európai gettók világa

A kirekesztés Nyugat-Európában

Gettók Magyarországon

A harmadik fejezet az európai zsidóságot ért népirtás formáit és dimenzióit ismerteti:

A sortüzektől az iparszerű megsemmisítésig

Az emberi sors az SS- táborai rendszerében

A szövetségesek és a „végső megoldás”

A negyedik is két fontos témát ölel fel:

A zsidók mentésének lehetőségei és megnyilvánulásai

A zsidó ellenállás.

További tudnivalók:

Jelentkezés:

A tanfolyamra a tavoktatas(kukac)hdke.hu email címen lehet jelentkezni 2013. szeptember 29-ig (vasárnap). Az internetes távoktató tanfolyamon való részvétel díja 15 000 Ft, amelyet a következő számlaszámra kérünk a jelentkezéskor befizetni: MAK 10032000-00285513-00000017, kedvezményezettként kérjük feltüntetni: Holocaust Közalapítvány.

A jelentkezések visszaigazolása október 8-ig (kedd) e-mailben történik.

A távoktatás folyamata:

A 12 tananyag két szemeszterben teljesíthető.

Első szemeszter:

Október 16. – november 24. (az 1-3. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)

November 25. – január 12. (a 4-6 tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése.)

Második szemeszter:

Január 13. – március 9. (a 7-9. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)

Március 10 – április 27. (a 10-12. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)

 

Felkészítés, személyes konzultáció:

A résztvevők a tanfolyam során bármikor kapcsolatot létesíthetnek  a kurzus konzulenseivel, és emailben kérdéseikre választ kaphatnak(tavoktatas(kukac)hdke.hu, ill. chava.baruch(kukac)yadvashem.org.il).

Személyes konzultációk időpontjai:

A távoktatás indulásakor (2013. október 15. kedd), az első szemeszter közben (2013. december 12. csütörtök), majd a második közben (2014. április 24. csütörtök). Végül internetes záró konferencia, lehetőség szerint a jeruzsálemi kollégákkal együtt (2014. június 30. hétfő).

A személyes konzultációkról maximum két esetben és igazoltan hiányozhat a résztvevő.

Követelmények:

minden tanulási egység végén három szabadon választott önellenőrző kérdésre kell válaszolni.

Értékelésük időpontjai: December 10. (1-3.), január 28. (4-6), április 1. (7-9.), május 20. (10-12. tanulási egység).

Záródolgozat:

A távoktatási program részvevőinek a 12 tanulási egységhez kapcsolódó feladatokon felül a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges leadniuk három – az internetes távoktatás tananyagai közül – tetszőlegesen választott témához elkészített óravázlatot.

Határidő: 2014. június 8.

A program teljesítése:

A 82/209/2012 számú akkreditált programot teljesítő kollégák 60 kreditpontot kapnak.

Az internetes tanfolyamot sikeresen teljesítők előnyt élveznek a jövőbeni a jeruzsálemi Yad Vashem Intézetben tartandó szemináriumra való pályázatnál.

További információ:

Telefonon érdeklődni a kurzussal kapcsolatos kérdésekről Pécsi Tibor oktatási programvezető tanárnál lehet: 06-30-627-3613, pecsi.tibor(kukac)hdke.hu

Hasznos és sikeres munkát kíván a nemzetközi felkészítő csapat:

A Yad Vashem részéről:

Dr. Chava Baruch

Shulamit Imber

A Holokauszt Emlékközpont részéről:

Prof. Dr. Szita Szabolcs

Dr. Nuber István

Pécsi Tibor

Rochy-Blau Klára

Szécsényi András