„Megsemmisítés munkával 1939-1945” akkreditált továbbképzés pedagógusoknak – FELHÍVÁS

 • Főoldal
 • „Megsemmisítés munkával 1939-1945” akkreditált továbbképzés pedagógusoknak – FELHÍVÁS
06 nov

A Holokauszt Emlékközpont „Megsemmisítés munkával (1939-1945)” című programja akkreditált továbbképzési lehetőséget nyújt tanárok számára. Tananyaga bemutatja a modernkori üldöztetés hazai és európai szakaszait, külön hangsúlyt helyezve a munkaszolgálatra és az emlékezéskultúra pedagógiai dimenzióira. A 2013/14-es képzésre jelentkezés határideje: 2013. november 5.

A továbbképzés célja:

Feladatunk, hogy teljesebbé és hitelesebbé tegyük a pedagógusok ismereteit a holokauszt nemzeti és nemzetközi történéseiről, a nemzetiszocializmus gaztetteiről, a kényszer- és rabszolgamunka áldozatairól, a keresztény és zsidó civilizációs, kulturális értékek veszteségeiről. A programmal hozzájárulunk a közös múlttal való hathatósabb azonosuláshoz, az áldozatok emlékének méltó megőrzéséhez, az empátia és a tolerancia szellemének erősítéséhez. A tanfolyam tematikája azt a célt szolgálja, hogy a résztvevők érvelő módon erősítsék a fiatalokban a védekezést és a szembenállást a napjainkban elemi erővel fel-felbukkanó rasszista, antiszemita, neonáci eszmékkel és megnyilvánulásokkal szemben. Tudatosítani szándékozunk, hogy a tragikus múlt nem csupán az objektív összefüggések bemutatását jelenti, hanem egyben szembenézést, élő, eleven emlékezést, amelynek mához kapcsolódó üzenete van. Célunk, hogy képesek legyenek megérteni a résztvevők: a holokauszt történetének ismerete és erkölcsi konzekvenciái az oktatási-nevelési folyamat integráns részét alkotják.

A továbbképzést ajánljuk:

intézményvezetők, szaktanárok (történelem, magyar nyelv és irodalom, filozófia, etika), kollégiumi nevelők és a téma iránt érdeklődő pedagógusok számára. A 82/208/2012 számú akkreditált programot teljesítő pedagógusok 30 kreditpontot kapnak.

A továbbképzés főbb tematikai egységei:

1. A holokauszt históriája.

    A holokauszt előzményei és történelmi állomásai Európában és Magyarországon

2. A munkaszolgálat és hadimunka a Birodalmi védőálláson

3. A holokauszt pszichikai aspektusai

4. Az emlékezés és emlékezet pedagógiai dimenziói

A továbbképzés tartalma:

Holokauszt históriája

Zsidóüldözések: antijudaizmus és antiszemitizmus

A holokauszt előzményei és történelmi stációi Európában

A holokauszt Magyarországon

A holokauszt tanulmányozásának forrásai és irodalma

A munkaszolgálat és hadimunka története

Munkaszolgálat a háborúba lépést megelőzően és a Szovjetunió elleni hadműveletek időszakában

Magyarországi, illetve nyugat-magyarországi deportálások

Hadimunka a Birodalmi védőálláson

A Sopron vidéki állásépítő zsidó munkatáborok (Kőszeg, Alsó-Ausztria)

A holokauszt pszichikai aspektusai

Az emlékezés és emlékezet  pedagógiai dimenziói

A történelmi emlékezet kollektív és egyéni jellege

Az emlékezés formái (élő, eleven emlékezés)

Az emlékhelyek jelentősége az oktatási-nevelési folyamatban

Az új nemzeti, irodalmi, történelmi emlékhely (Balf) lehetőségei az erkölcsi nevelésben

A továbbképzés időtartama: 3 napos, 2013. november 29 – december 1.

A továbbképzés helyszíne:

Holokauszt Emlékközpont, 1094 Budapest, Páva u. 39.

Balf, József Attila Művelődési Központ

Részvételi díj: 

A tanfolyamon való részvétel díja 15 000 Ft, amelyet a következő számlaszámra kérünk a jelentkezéskor befizetni: MAK 10032000-00285513-00000017, kedvezményezettként kérjük feltüntetni: Holocaust Közalapítvány.

A részvételi díj tartalmazza a Budapestről a balfi helyszínre való tanulmányút költségét és az étkezési költséget.

A 2013/14-es képzésre jelentkezés határideje: 2013. november 5., kedd

A jelentkezések visszaigazolása november 11-ig (hétfő) e-mailben történik.

A jelentkezés módja:

A jelentkezéseket a fent jelzett határidőig, a csatolt adatlap kitöltésével az oktatas@hdke.hu e-mail címre vagy levélben a Holokauszt Emlékközpont postacímére kérjük elküldeni.

Követelmények:

 • Folyamatos részvétel mindhárom napon;

 • Záródolgozat:

  a) maximum öt oldalas dolgozat leadása a Magyarországi Holokauszt Emléknap rendezésének tapasztalatairól, és b) óravázlat a tanfolyam programjából szabadon választott témáról.

  (Leadási határidő: a tanfolyam befejezése után két héttel.)

 • A tanúsítvány kiadásának feltételei:

  – min. 95%-os részvétel az órákon

  – projekt és óravázlat készítése.

Értékelés:

A 82/208/2012 számú akkreditált program fent jelzett követelményeit sikeresen teljesítő pedagógusok 30 kreditpontot kapnak.

További információ:

Telefonon érdeklődni a kurzussal kapcsolatos kérdésekről Dr. Nuber István oktatási főtanácsadó tanárnál lehet: info@hdke.hu vagy nuber.istvan@hdke.hu

Hasznos és sikeres munkát kívánunk:

Prof. Dr. Szita Szabolcs

Dr. Nuber István

Rochy-Blau Klára

 

 

Csatolmányok

Név Méret
Megsemm_munkaval_FELH.pdf 634 KB
Jelentkezesilap_MM.pdf 348 KB