Eliot Aronson: TÁRSAS LÉNY

Published: (AKADÉMIA, 2008)

Ezt a könyvet többnyire még mindig „csak” speciális tankönyvként forgatják, miközben valószínűleg társadalomismeret órákon is lehetne tanítani minden gimnáziumban. Szemlélete alapján pedig általa lehetne érzékenyíteni – szándékosan nem a tanítani kifejezést használom – a kisiskolásokat, hogyan élhetnénk mi emberek együtt. Mert ebből a könyvből megérthető miért élünk együtt úgy, ahogy. A kísérleti szociálpszichológia alapműve olyan társadalmi jelenséget világíthat meg, amely mindannyiunkat foglalkoztat: a konformizmus, az önámítás és önigazolás, az előítélet, a kirekesztés, az agresszió és az erőszak, az emberek közötti vonzalom és ellenségesség, a reklám, a tömegkommunikáció és az internet hatása. Az új kiadás részletesen foglalkozik olyan problémákkal, mint az iskolai erőszak fokozódása, a diszkrimináció rejtett  olyamatai, illetve a szeptember 11-i terrortámadás, és annak politikai, társadalmi és lélektani következményei. Nem csak gondolkodni, de pragmatikus és pozitív  letszemlélet is lehet tanulni a Társas lényből. Olyasmit, hogy nem elég sopánkodni az emberi képességek és lehetőségek végességén, vagy, hogy nem föltétlenül elég a szabadsághoz való komplex viszonyunk filozófiai kérdésein rágódni. Érdemes kísérletezni, és a kísérleteket nem érdemes feladni a kudarcok után sem, hanem új megoldásokon kell törni a fejünket, azért, hogy békességben, és a közösségünkre nézve hasznosan legyünk képesek együtt élni.

Következő bejegyzés

Lakatos Menyhért: FÜSTÖS KÉPEK