A tudás felelőssége – pályázat tanároknak

  • Főoldal
  • A tudás felelőssége – pályázat tanároknak

Deadline: 2014-03-16

Benyújtási határidő: 2014. március 16. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és a Holokauszt Emlékközpont (továbbiakban: HDKE) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – a zsidó-magyar együttélés pozitív hagyományaira építve közös nyílt pályázatot hirdet a magyarországi általános és középiskolákban tanító pedagógusok részére a holokauszt emléknap megszervezésének módszertani bemutatására.

A pályázat szakmai indoklása

A holokauszt magyarországi emléknapja (április 16.) az Országgyűlés ajánlása alapján 2001 óta része a köznevelésnek. A magyarországi zsidó lakosság gettóba kényszerítésének évfordulóján minden oktatási intézményben lehetőség nyílik arra, hogy a pedagógusok és a diákok közösen emlékezzenek az áldozatokra. Az emléknap során olyan programokra van szükség, amelyek segítik az áldozatokkal való együttérzést, az elkövetők tetteinek elítélését, a közömbösség elutasítását és az embermentőkkel való azonosulást.

Jelen pályázat keretében olyan programterveket (lehetőleg már megvalósítottakat) kívánunk összegyűjteni, amelyek mintát adnak az iskolák számára a holokauszt magyarországi emléknapjának méltó megrendezéséhez.

 

1. A pályázat célja

Célunk az OFI és a HDKE által felkért szakmai zsűri által kiválasztott azon jó példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek hozzájárulnak a holokauszt 70. évfordulója kapcsán a magyarországi áldozatokról való méltó és pedagógiailag hatékony megemlékezéshez..

A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a magyarországi holokauszt tragédiáját. A programtervekben ajánlott aktivitás, foglalkozások, rendezvények segítsenek kiépíteni – a holokauszt eseményeinek megismerése alapján – a diákokban a társadalmi felelősségvállalást az üldözöttek, a kisebbségek, a hátrányos helyzetben lévők iránt. Ezt nevezzük a tudás felelősségének.

A pályázat további céljai:

– minél nagyobb számban legyenek jelen az OFI és a HDKE portálon olyan módszertani és pedagógiai anyagok, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a holokauszt magyarországi emléknapjának megszervezésében;

– minél több ötlet, tevékenység és elképzelés bemutatási lehetőségének megteremtése;

– elősegíteni az érintettek között az egymástól való tanulást, a hálózatépítést;

– minél nagyobb nyilvánosságot kapjon a magyar múlt ezen tragédiájának megismerése.

2. A pályázat kategóriái:

A pályázat egy kategóriában kerül kiírásra: az oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok maximum 4–5 oldalas programleírása az általuk szervezett holokauszt emléknapról. A szöveg tartalmazza a program előkészítő szakaszának bemutatását, a konkrét megvalósítást (módszertani leírással), mutassa be a résztvevők körét és a program zárását követő reakciókat, eredményeket.

Képes, illetve filmes illusztrációk is csatolhatóak a pályamunkához, amelyet/amelyeket (10 MB méret felett) FTP-re kell feltölteni. A hozzáféréshez szükséges információ (felhasználónév, jelszó és kiszolgálónév) a lent megjelölt e-mail címen igényelhető.

3. A pályázat szakmai követelményei

A bemutatott pályaművekben szerepeljenek a következők:

a) Részletes, átlátható programterv.

b) Az emléknapot előkészítő foglalkozás(ok) vázlatszerű bemutatása.

c) Hogyan vonta be a szerző kollégáit és diákjait a programba?

d) Milyen visszajelzéseket kapott a program résztvevőitől (tanárok, diákok, szülők)?

e) Hogyan kívánja beépíteni az emléknap tapasztalatait a holokauszttal kapcsolatos további oktatási tevékenységébe?

4. A pályamunkák díjazása

A legsikeresebb pályamunkák készítői pénzjutalomban részesülnek:

1. helyezett: 150 ezer Ft

2. helyezett: 100 ezer Ft

3. helyezett: 50 ezer Ft

5. A pályázók köre

Valamennyi magyarországi székhelyű iskola pedagógusa.

6. Egyéb tudnivalók:

A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott holokauszt emléknapi programjukat, valamint annak részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat az OFI és a HDKE felhasználhassa, azokat jó példaként bármely adathordozón közzétegye, terjessze, a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül.

Nem részesülhet díjazásban az a pályázó, aki a pályázati kiírásnak nem megfelelő dokumentációt küld be.

7. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályamunkákat elektronikus formában kell benyújtani, „A tudás felelőssége” jelige feltüntetésével az e-mail tárgyaként. Beküldési cím: holokausztpalyazat@ofi.hu

8. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 16. 24.00 óra

– A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben, csatolt pdf dokumentumban.

A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

9. Hiánypótlás

A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere

A pályázatok értékelését az OFI és a HDKE által kijelölt szakmai zsűri végzi aszerint, hogy a pályázatra benyújtott alkotás mennyiben felel meg:

· a holokauszt emléknap módszertani kihívásainak,

· az oktatási intézményben valóadaptálhatóságának,

· a pályázat céljában meghatározott nevelési céloknak (például a társadalmi felelősségvállalás, szolidaritás erősítése)

Továbbá:

· mennyiben használja a szerző a magyarországi holokauszt oktatás eredményeit, tapasztalatait,

· mennyiben innovatív a szerző programja,

· milyen eredményeket ért el a programban résztvevő diákok körében..

11. A pályázók döntést követő értesítése

A szakmai zsűri döntését követően a díjazott pályázók listáját az OFI és a HDKE közzéteszi a honlapján (www.ofi.hu és www.hdke.hu), továbbá e-mailben értesíti a díjazott pályázókat.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2014. március 31.

12. A pályázati felhívás jogi háttere

„Jelen pályázati felhívás, illetve pályázatok tekintetében elsősorban a 2011. évi CXC tv. (Nemzeti köznevelésről szóló törvény), a 20/2012. EMMI rend. (nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról), az 1999. évi LXXVI tv. (szerzői jogról szóló törvény), az 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a 2011. évi CXII. tv. (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései az irányadóak.”

13. A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak

E-mail: holokausztpalyazat@ofi.hu

Telefon: 06-1-235-7278; 06-30-789-1804

Kapcsolattartó: Nagy-Király Vivien

Budapest, 2014. február 5.

Csatolmányok

Név Méret
Tanarok_palyazati_felhivas_adatlap_0204.pdf 116 KB