PÁLYÁZATI PROGRAM LEÍRÁSA

Emlékeink a jövő záloga

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatására kiírt TÁMOP pályázatra beadott program bemutatása

Kódszám: TÁMOP – 3.2.11/10/1/KMR/2010-0059

Megvalósítási időszak: 2011. augusztus 1 – 2012. július 31.

A program keretei között a pályázatot benyújtó intézmény (Holokauszt Emlékközpont) meghatározott számú partneriskolával (jelenleg 13 iskola és egy óvoda) együttműködve, közös, egymást kiegészítő, mindkét helyszínen zajló informális, tanórán kívüli foglalkozási és múzeumpedagógiai programsorozatot alakított ki.

A program oktatási-nevelési célja: a tanulók történeti, helytörténeti tudásának bővítése, más népek és kultúrájuk megismerése, egymás elfogadásának, a toleráns gondolkodás alapjainak, a civil és felelős állampolgár attitűdjének kialakítása, az ismeretszerzés szabadidős tevékenységi formáiban való jártasság megszerzése.      

A program egy éves megvalósítási időtartama alatt az iskolák saját nevelési céljaiknak megfelelő, általuk tervezett foglalkozásokat indítanak az érdeklődő tanulók számára (tehetséggondozó foglalkozás, szakkör, tanulmányi verseny, tábor, témanap, óvodai foglalkozás), melyekbe az Emlékközpont muzeológiai, oktatási programjai fogaskerék-szerűen illeszkednek be (tárlatvezetések, speciális foglalkozások, rendhagyó órák, vándorkiállítások, diák-tárlatvezetők képzése, vetélkedők). A finanszírozott egy évet követően, további öt éven keresztül a két intézmény között az együttműködés nem szűnik meg, de évente megerősítésre kerül. Ezen időszak alatt az Emlékközpont múzeumpedagógiai programjait – mindkét helyszínen – továbbra is térítésmentesen biztosítja az együttműködő iskolák számára.

Mindez új típusú partneri viszonyt alakíthat ki az iskolák és a múzeum/emlékközpont között, hiszen biztosítja a tanulókkal és tanárokkal való hosszan tartó együttműködést. Lehetőséget ad arra, hogy az adott tanulócsoportot több korosztályi szinten, több tematikában, gazdag foglalkozási kínálattal érjük el és ismereteit, készségeit több forrásból, több szinten fejleszthesse. A tanároknak alkalmat ad arra, hogy szakmai munkájukat magasabb színvonalon, változatosabb körülmények között, múzeumpedagógusokkal együttműködve, a megvalósítási periódusban finanszírozott keretek között végezhesse.

NFÜ Logó

 

Holocaust Közalapítvány a jövő záloga projekt H-1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: +36-1-455-3320 Fax: +36-1-455-3399 www.hdke.hu