QR-006

Nézd meg a mai térképen!

A térképen 380 települést jelöltünk. Természetesen a lista nem teljes, hiszen orthodox lakói jóval több településnek voltak. Csupán a jelentősebb közösségek kerültek így a térképre. Egyrészt azok a hitközségek, melyek anyakönyvi körzet központjai voltak. Felvittük azokat a településeket, melyeknek jesivája regionális, vagy országos jelentőségű volt. Szerepelnek azok a települések, melyeken egy, -a Budapesti Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség levéltárában kutatható-, korabeli felmérés szerint un. lajstromozott rabbi működött. Illetve azokat is rögzítettük, melyek az 1929-es kiadású Zsidó Lexikonban, orthodox hitközségként szerepeltek. Komoly korlátot szab az ábrázolásnak, hogy a kutatott forrásanyag egy jelentős része az 1944-es határok szerinti Magyarországgal foglalkozik, így jelentős orthodox-lakta települések maradhattak ki.

Look at today’s map!

On the map, we marked 380 settlements. Of course, the list is not exhaustive, as there were Orthodox residents in many more settlements. Only the more significant communities are included on the map. First, those congregations that were centers of registry districts. We included those settlements with yeshivas of regional or national significance. Also listed are those settlements where, according to a contemporary survey available in the archives of the Budapest Autonomous Orthodox Jewish Community, a so-called registered rabbi operated. Additionally, we recorded those listed as Orthodox congregations in the 1929 edition of the Jewish Lexicon. The depiction is remarkably limited by the fact that a significant portion of the researched source material deals with Hungary within its 1944 borders, thus significant Orthodox-populated settlements may have been excluded.

Használt forrásaink:

Bányai Viktória-Fedinec Csilla-Komoróczy Szonja Ráhel (szerk.): Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Budapest: Aposztróf. 2013.

Frojimovics Kinga-Komoróczy Géza (szerk.): Magyarországi zsidó hitközségek 1944. április.

Fuchs, Avraham: Jesivot Hungaria. Yerushalayim, 1979.

Moskovits, Cvi: Jesivák Magyarországon. Adalékok a zsidó hitközségek 1944. áprilisi összeírásának történeti értékeléséhez. MTA Judaisztikai Kutatócsoport. 1999.

Mešt’an, Pavol (szerk.): Encyklopédia židovských náboženských obcí ,1-4. kötet. Slovenské národné múzeum. Múzeum židovskej kultúry, Yad va-shem, rashut ha-zikaron la-Shoah vela-gevurah. Bratislava, 2009-2014.

Randolp L. Braham: A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. 1-3. kötet. Park Könyvkiadó. 2007.

Spitzer, Shlomo J.: Die Rabbiner Ungarns, 1944. MTA Judaisztikai Kutatócsoport. 1999.

Spitzer, Slomo (szerk.): Kehilot Hungaria. Jerusalem: Machon Yerushalayim, 2009.

1 Kassa Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Wiesenberg Lajos (Schraga) volt. Dajanként Pach Henrik (Chanoch Henich) szolgált. 1944. június 4-én (5704. szivan 13.) a holokausztban megölték.
2 Makó Részben hászidok által lakott település volt. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Vorhand Mózes (Mosche) volt. 1944. június 8-án (5704. szivan 17.) rendőri brutalitás következtében halt meg a budapesti zsidó kórházban. Dajanként szolgált a településen Lemberger Nándor és Katz József. Mindketten túlélték a holokausztot. Lemberger Nándor Izraelbe, Katz József az Egyesült Államokba emigrált.
3 Margitta A településen jelentős jesiva működött. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Weinberger Márton (Mordechai Asriel) volt. 1944. május 25-én (5704. szivan 3.) Auschwitzban megölték. Dajanként működött Weinberger Márton sógora, Hers Jakab. Őt is a holokausztban ölték meg.
4 Tiszakarácsonyfalva Jelentős részben hászidok által lakott település volt. A 19. század végén Rosenbaum Meir alapított itt hászid dinasztiát, ez volt a krecsinevi udvar. Fia, Eliezer Zeev Máramarosszigetre tette át a székhelyét. Rabbi volt itt 1941-ben Reinman Avraham Chajim. (Az 1910-es népszámlálás adatai alapján az egyik olyan magyarországi település volt, ahol abszolút többségben éltek a zsidó vallásúak.) Jelentős jesivája volt.
5 Székesfehérvár Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Citron Zoltán volt. 1944. június 17-én (5704. sivan 26.) Auschwitzban meggyilkolták.
6 Bártfa Nagyrészt szánci hászidok által lakott település. Az 1920-as, 1930-as években rabbijuk Jehiel Natan Halberstam volt. 1933-tól a szánci hászid Avigdor Halberstam volt itt rabbi.
7 Tiszaeszlár 1882-1883-ban középkori, antijudaista eredetű, de modern antiszemita indíttatású vérvádper kiindulópontja volt a település. A vádlottakat a bíróság felmentette a vádak alól. A hitközség gondnoka 1944-ben Goldstein Gábor volt.
8 Eperjes Rabbija az 1920-as években Lau M. Chajjim volt. Az 1940-es években rabbifunkciót látott el itt Neuwirth Dávid.
9 Poprád Az 1920-as években rabbija Prager Henrik volt. Majd veje, Herman Cvi Prager lett rabbi, akit 1942 októberében, megsemmisítő táborban öltek meg.
10 Nyírtass Lajstromozott rabbija 1942-ben Lőwy Lajos volt.
11 Szaniszló Lajstromozott rabbija 1942-ben Krausz Antal volt. A holokauszt áldozata lett.
12 Pestújhely Rabbiként 1944-ben Dr. Duschinszky Ármin szolgált itt.
13 Tasnád Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Briszk Miksa volt.
14 Soltvadkert Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Pollák Mózes (Mosche Mordechai) volt. Túlélte a háborút. A településen működött 1945 után (a paksi mellett) legtovább vidéki jesiva. Jakobovics Simon Jechezkél vezette, egészen 1956-ig, amikor elhagyta az országot.
15 Halmi Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Klein Jakab (Jaakov Schalom) volt. 1944. június 4-én (5704. szivan 13.) megölték Auschwitzban. Fia, Klein Benő (Dov Baer), a közösség dajanja volt. Őt is a holokausztban ölték meg
16 Verbó Itt született és 1872-1890 között itt volt rabbi Reich Koppel. A településen hosszú évtizedekig jelentős jesivák működtek. A település holokauszt előtti utolsó rabbija Reich Sámuel volt. Túlélte a holokausztot.
17 Miskolc Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Dr. Sapira Salamon (Schlomo) volt. Neufeld Simon rabbiként szolgált Miskolcon, Ehrenfeld Adolf rabbiként és dajanként szolgált. Mindannyiukat a holokausztban ölték meg. A hászid közösség rabbija Gottlieb Juda volt. Túlélte a háborút és az Egyesült Államokba emigrált.
18 Hadad Lajstromozott rabbija és dajanja 1942-ben Fisch József volt.
19 Bercel Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Jungreisz Jakab (Jaakov Schraga ha-Levi) volt. A holokausztban megölték.
20 Sopronkeresztúr A hét község (Seva Kehilot) egyike. Az 1920-as években rabbija Kohn József volt.
21 Lakompak A hét község (seva kehilot) egyike.
22 Pápa Jelentős jesiva működött a településen. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Haberfeld Jákob (Jaakov ha-Levi) volt. Rabbiként szolgált Wieder Salamon, Grünwald József és Pressburger Mihály is. Grünwald József túlélte a holokausztot, rabbi volt Szombathelyen, majd emigrált. Előbb Antwerpenben , majd Brooklynban volt rabbi, ahol megalapította Kehillat Yaakov Pupa (Pápa) néven az ottani pápai közösséget.
23 Székelyhíd Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Rosner Sámuel (Schmuel Chajjim) volt. A közösség főrabbija Rosner Júda (Jehuda Segal) volt. 1944. május 28-án (5704. szivan 6.) megölték Auschwitzban.
24 Szilágysomlyó Jelentős jesiva működött a településen, melynek anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Ehrenreich Sámuel (Schlom Salman) volt. Rabbiként és dajanként működött Ehrenreich Sámuel egyik fia, Mór (Mosche Jehuda) is, s rabbiként másik fia Henrik (Chajjim). Mindhármójukat 1944. június 2-án (5704. szivan 11.) Auschwitzban ölték meg.
25 Tiszavasvári Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Rottenberg Lázár (Schlomo Eliezer ha-Levi) volt. 1944. május 19-án (5704. ijjar 23.) Auschwitzban megölték.
26 Szendő Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Rosenfeld Ferenc (Efraim) volt. 1944. június 14-én (5704. sivan 23.) Auschwitzban meggyilkolták.
27 Kurima Az 1920-as években rabbija volt Weiss Jakab. Korábban itt él Reb Mechele Twersky, a kurimai cáddik.
28 Kisszeben Anyakönyvi kerület központja volt. Az 1920-as években rabbija Goldstein Júda volt.
29 Szinna Az 1920-as években rabbija Klein Henrik volt.
30 Vác Jelentős jesiva működött a településen. Anyakönyvvezető rabbijai voltak 1944-ben Pollák Fülöp (Schraga Feisch) és Silberstein Dávid (David Jehuda) voltak. Pollák Fülöpöt 1944. július 16-án (5704. tammuz 25.), Silberstein Dávidot 1944. július 9-én (5704. tammuz 18.) ölték meg Auschwitzban. Rabbiként és dajanként szolgált ugyanitt Meisels Herman (Zvi Hirsch). Ő túlélte a háborút és az Egyesült Államokba emigrált.
31 Budapest Reich Koppel halála óta (1929. szeptember 22., 5689. elul 17.) nem választottak orthodox főrabbit Budapesten (egészen 1965-ig). A hitközség elnöke Freudiger Fülöp volt, aki 1944-ben Romániába menekült, túlélte a holokausztot.
32 Verpelét Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Pollák József (Josef Ascher) volt. 1944. május 20-án (5704. ijjar 27.) Auschwitzban meggyilkolták.
33 Visóoroszi Részben szigeti hászidok által lakott település. Rabbija Katz József volt 1944-ben.
34 Hunfalva Az ország egyik legjelentősebb jesivája működött a településen. Az 1920-as években rabbija Horovitz Jenő volt.
35 Debrecen Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Strasser Salamon (Schlomo Zvi ha-Kohen) volt. Túlélte a holokausztot és Izraelbe emigrált. Helyettes rabbiként működött Rosenberg Emanuel. 1944. június 9-én (5704. szivan 18.) Auschwitzban megölték. Dajanként szolgált Stern Miksa. Túlélte a háborút és az Egyesült Államokba emigrált.
36 Aknaszlatina Részben szigeti és vizsnyic-koszovi hászidok által lakott település. Jelentős jesivája volt. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Halberstam Chajjim Eizik (Chajjim Jizchak Eizik ). 1944. május 24-én (5704. szivan 2.) Auschwitzban megölték.
37 Balassagyarmat Jelentős jesivája volt. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Deutsch Dávid (Chajjim Aharon David) volt. 1944. június 13-án (5704. szivan 22.) megölték.
38 Csenger Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Jungreisz Lipót (Ascher Anschel ha-Levi) volt. 1944. június 6-án (5704. szivan 15.) Auschwitzban megölték. Rabbihelyettes volt Satin Izsák (Jizchak ha-Kohen). Eltűnt munkaszolgálatosként.
39 Eger Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schreiber Simon (Schimon). Dajanként szolgált Schreiber Mózes (Mosche Sofer). Mindkettőjüket 1944. június 12-én (5704. szivan 21.) Auschwitzban ölték meg.
40 Gyömöre Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Steiner Ignác (Jizchak) volt. 1944. június 14-én (5704. szivan 23.) Auschwitzban megölték.
41 Királyháza Részben szatmári és vizsnyic-koszovi hászidok által lakott település. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Teitelbaum Joel Mayer. Túlélte a holokausztot és az Egyesült Államokba emigrált.
42 Kraszna Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Lichtenstein Henrik (Hillel). Túlélte a holokausztot és az Egyesült Államokba emigrált.
43 Abaújszántó Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Deutsch Jenő (Jaakov Mosche). A kassai gettóból meszökött, majd a Kasztner vonattal Svájcba jutott. 1945. július 22-én (5705. av 12.) Zürichben halt meg.
44 Magyarkanizsa Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Buxbaum Nándor (Abraham Jizchak) volt. Mauthausenben halt meg 1944. november 25-én (5705. hesvan 25.).
45 Élesd Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Klein Sámuel (Schmuel Schmelke) volt. A holokausztban megölték.
46 Cigánd Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Neuman Dávid (David ha-Kohen) volt. Auschwitzban megölték.
47 Sárvár Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Fischer Ignác (Menachem ha-Kohen) volt. 1945. április 6-án (5705. niszan 23.) egy Theresienstadt felé tartó halálmenetben halt meg. Rabbiként működött itt Schuck Lajos (Zvi Arje) is. Ő túlélte a háborút és az Egyesült Államokban telepedett le.
48 Rimaszécs Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Grünfeld Efraim (Efraim Binjamin) volt. A holokausztban megölték.
49 Tiszafüred Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Strasser Sámuel (Schmuel Binjamin ha-Kohen). 1944. június 12-én (5704. szivan 21.) Auschwitzban megölték.
50 Putnok Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Teitelbaum Hermann (Chajjim Jehuda) volt. 1944. májusában, vagy júniusában (5704. sivan) Auschwitzban megölték.
51 Pásztó Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Müller Sámuel (Schmuel Binjamin) volt. 1944. júniusában, vagy júliusában (5704. tammuz) megölték Auschwitzban.
52 Olaszliszka Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Friedländer Herman (Zvi) volt. 1944. május 20-án (5704. ijjar 27.) Auschwitzban megölték.
53 Ada Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Hoffmann Dávid (Avraham David ha-Levi) volt. 1944-ben megölték.
54 Balatonfüred 1944-ben nem volt hivatalban lévő rabbija. A hitközség elnöke Zollner Ármin volt.
55 Balmazújváros Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Fried Izidor (Oser ha-Kohen) volt. 1945. április 9-én (5705. nisszan 26.) halt meg.
56 Bárdfalva Részben szigeti hászidok által lakott településAnyakönyvvezető rabbija 1944-ben Grosz Leopold (Chananja Jom Tov Lippa). Túlélte a világháborút. A háború után Izraelbe, majd az Egyesült Államokba emigrált.
57 Bátorkeszi Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schattin Hermann (Zvi ha-Kohen) volt. Auschwitzban megölték.
58 Brassó Az orthodox hitközség formálisan 1877-ben alakult meg. A hitközség első elnöke Adler Rezső volt.
59 Boldogasszony A hét község (seva kehilot) egyike. Az 1920-as években rabbija Lőwy Simon volt.
60 Belényes Anyakönyvi körzet központja volt. A hitközség elnöke az 1920-as években Dr. Politzer Alajos volt.
61 Berzevice Anyakönyvi körzet központja volt. Az 1920-as években rabbija Braun Izrael volt.
62 Békéscsaba Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Tigermann Ignác (Jizchak) volt. 1944. július 8-án (5704. tammuz 17.) Auschwitzban megölték.
63 Biharnagybajom Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Briszk Ferenc (Naftali) volt. A holokausztban megölték.
64 Borsa Részben vizsnyic-koszovi hászidok által lakott település. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Hager Mendel (Alter Menachem Mendel). 1944. május 22-én (5704. ijjar 29.) Auschwitzban megölték. Rabbiként szolgált Hager Icik (Jizchak), Hager Mendel fia is.
65 Csap Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Lebovics Hermann (Jizchak Zvi) volt. 1944. május 24-én (5704. szivan 2.) Auschwitzban megölték. Rabbiként szolgált Lebovics Áron (Menachem Aharon) is. Őt 1945. január 5-én (5705. tévét 20.) ölték meg Auschwitzban.
66 Csepreg Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Moskovits Izidor (Jecheskel Schraga Katz) volt. 1944. július 8-án (5704. tammuz 17.) Auschwitzban megölték.
67 Csorna Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Haberfeld Lipót (Arjeh ha-Levi) volt. A holokausztban megölték.
68 Csúz Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Fürst Leó (Levi Schalom) volt.
69 Derecske Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Kohn Hermann (Zvi Hirsch Katz) volt. Túlélte a háborút és az Egyesült Államokba emigrált. A község dajenje Pollák Lipót (Schlomo Jom Tov Lippe) volt. Ő is túlélte a háborút és előbb Németországban, majd Brooklynban lett rabbi.
70 Dunapataj A dunapataji anyahitközségnek 1944-ben rabbija nem volt. A hitközség elnöke Schulhof Mór volt.
71 Erdőd Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Katz Joel volt. Rabbiként szolgált fia Katz Pinkasz (Pinchas) is. 1944. május 31-én mindkettőjüket megölték Auschwitzban.
72 Érmihályfalva Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schönfeld Izidor (Jecheskel Schraga) volt. 1944-ben Auschwitzban megölték. Hászid rebbéje volt Rubin József Majer (Josef Meir). Theresienstadtban halt meg 1945. június 2-án (5705. szivan 21.)
73 Érsekújvár Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Stern Ábrahám volt. A holokausztban megölték. Rabbiként szolgált még itt ekkor Stern Rudolf is.
74 Pilisvörösvár Az 1920-as években Baum Jakab volt a rabbija, de 1944-ben a státusz nem volt betöltve. A hitközség elnöke 1944-ben Krausz Sámuel volt.
75 Pincehely Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schück Zoltán (Schmuel Schmelke) volt. A holokausztban megölték.
76 Gyimesközéplok Lajstromozott rabbija 1942-ben Briszk Sámuel volt.
77 Hajdúböszörmény Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Czitron József (Jehoschua) volt. Túlélte a háborút, előbb Hajdúböszörményben, majd Sopronban, végül Budapesten lett rabbi és az Orthodox Rabbitanács elnöke. Budapesten halt meg 1957-ben.
78 Rákospalota Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Duschinszky Jenő (Jerachmiel Jaakov) volt. Túlélte a háborút, s Dél-Afrikában lett rabbi. Izraelben halt meg.
79 Veléte Lajstromozott rabbija 1942-ben Deutsch Márton volt.
80 Nagydobrony Lajstromozott rabbija 1942-ben Eichenstein Juda Hers volt.
81 Nagykapos Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Friedmann Sándor (Mordechai David ha-Kohen) volt. A holokausztban megölték. Dajanként szolgált itt Lebovits Jakab, aki a háború után a budapesti aguna bész din elnöke volt. Később az Egyesült Államokba emigrált és Brooklynban lett rabbi.
82 Rákoshegy Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Friedmann Salamon (Schlomo Salman) volt. A holokausztban megölték.
83 Kántorjánosi Lajstromozott rabbija 1942-ben Friedmann Adolf volt.
84 Kökényes Részben vizsnyic-koszovi hászidok által lakott település. Lajstromozott rabbija 1942-ben Frankfurter Burech volt.
85 Újpest Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Goldman Lipót (Chananja Jom Tov Lippe) volt. Túlélte a háborút és az Egyesült Államokba emigrált.Rabbiként szolgált Wachsman Ábrahám (Abraham Leichtag-Wachsman) is. A holokausztban meggyilkolták.
86 Tinnye Anyakönyvvezető rabbihelyettes 1944-ben Mossner Frigyes volt. (1942-ben lajstromozott rabbija Gutenplan Ábrahám volt.)
87 Nagymegyer Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Goldberger Pinkasz volt. Túlélte a holokausztot, az Egyesült Államokba emigrált.
88 Técső Részben szigeti hászidok által lakott település. Lajstromozott rabbija 1942-ben Grünwald Mayer volt.
89 Dolha Részben szigeti hászidok által lakott település. Lajstromozott rabbija 1942-ben Grünzweig József volt.
90 Alsóbisztra Lajstromozott rabbija 1942-ben Grünzweig Mózes.
91 Gyergyótölgyes Lajstromozott rabbija 1942-ben Grün Hersch volt.
92 Irhóc Részben vizsnyic-koszovi hászidok által lakott település. Lajstromozott rabbija 1942-ben Hager Mózes Ósiás volt.
93 Pálosremete Lajstromozott rabbija 1942-ben Horovitz Naftali volt.
94 Szeged Lajstromozott rabbija 1942-ben Jungreisz Ábrahám volt.
95 Hársfalva Lajstromozott rabbija 1942-ben Jungreisz Mór volt.
96 Vásárosnamény Lajstromozott rabbija 1942-ben Kohn Éliás volt.
97 Rajka Lajstromozott rabbija 1942-ben Krausz Mózes volt.
98 Füzesabony Lajstromozott rabbija 1942-ben Klein Salamon volt.
99 Magyarnemegye Lajstromozott rabbija 1942-ben Katz Salamon volt.
100 Erdőszentgyörgy Lajstromozott rabbija 1942-ben Krausz Béla volt.
101 Kerecke Lajstromozott rabbija 1942-ben Teitelbaum Mózes volt.
102 Tarpa Lajstromozott rabbija 1942-ben Lusztig Hermann volt.
103 Polgár Lajstromozott rabbija 1942-ben Lemberger Antal volt.
104 Legenye Lajstromozott rabbija 1942-ben Landau Benjámin volt.
105 Gyalu Lajstromozott rabbija 1942-ben Langer Ignác volt.
106 Bihar Lajstromozott rabbija 1942-ben Leifer Ármin volt.
107 Csécse Lajstromozott rabbija 1942-ben Mózes Dávid volt.
108 Szurdok Lajstromozott rabbija 1942-ben Maged Hersch volt.
109 Kisvárda Lajstromozott rabbija 1942-ben Rosenbaum Samu, majd Rosenbaum Tibor volt.
110 Pestszenterzsébet Pestszenterzsébet lajstromozott rabbija 1942-ben Rézműves Vilmos volt.
111 Gyüre 1942-ben lajstromozott rabbija Róth Mór volt.
112 Mezőkovácsháza 1942-ben lajstromozott rabbija Rubinstein Dávid volt.
113 Taracköz Lakói részben vizsnyic-koszovi, belzi, szigeti és szaplona/szpinkai hászidok voltak. Lajstromozott rabbija 1942-ben Reinmann József volt.
114 Jolsva Rabbija 1944-ben Rupp Sámuel volt.
115 Gyimesbükk Lajstromozott rabbija 1942-ben Rubin Jakab Izráel volt.
116 Várpalota Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Dr. Singer Leó volt.
117 Kiskőrös Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Snyders Jakab volt.
118 Fenyvesvölgy Lajstromozott rabbija 1942-ben Schreiber Jakab volt.
119 Pestszentlőrinc Pestszentlőrinc lajstromozott rabbija 1942-ben Stein Benő volt.
120 Majdánka Lajstromozott rabbija 1942-ben Teitelbaum Izsák volt.
121 Felsőróna Lajstromozott rabbija 1942-ben Teitelbaum Salamon volt.
122 Nagytarna Lajstromozott rabbija 1942-ben Ullmann Móric volt.
123 Gáva Anyakönyvvezető rabbihelyettese 1944-ben Teitelbaum Lajos volt.
124 Pincehely-Görbő Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schuck Zoltán (Schmuel Schmelke) volt. A holokausztban megölték.
125 Tiszaroff Rabbihelyettese 1944-ben Goldberger Fülöp volt.
126 Nyitra 1931-1944 között Ungár Sámuel Dávid (Shmuel David ha-Levi) volt a település rabbija. Jelentős jesivát vezetett, mely az utolsóként működött az országban. Az üldöztetés következtében halt meg 1945. február 9-én (5705. ádár 8.)
127 Karcag 1944-ben orthodox anyahitközség. A hitközség elnöke Dr. Kertész Sándor volt.
128 Marosújvár A településen jelentős jesiva működött.
129 Alistál Az 1920-as években anyakönyvi kerület központja. Rabbija ekkoriban Goldmann Salamon volt.
130 Fegyvernek Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Feuerstein Illés volt.
131 Földes Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Löwinger Jakab (Jaakov Hillel Segal) volt.
132 Fülek Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Jungreisz Sámuel (Schmuel Binjamin ha-Levi) volt. Dajanként dolgozott a közösségben a rabbi veje, Friedrich Chanan (Chanaja Jom Tov Lippe). 1944. június 13-án (5704. szivan 22.) Auschwitzban megölték őket.
133 Galgóc Anyakönyvi kerület központja volt. Az 1920-as években rabbija Schwarc Mózes volt.
134 Gálszécs Az 1920-as években a hitközség elnöke Rottenberg József volt.
135 Gyöngyös Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Jungreisz Jenő (Josef David) volt. A holokausztban megölték. Rabbiként működött még itt Neufeld Jenő (Jaakov), Jungreisz Jenő sógora is. Őt is megölték a holokausztban.
136 Gyönk Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Meisner József (Josef Jizchak) volt. A holokausztban megölték.
137 Hahót Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schuck Jenő volt.
138 Hajdúhadház Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Rosenberg Ignác (Jizchak) volt. 1944. október 27-én (5705. hesván 11.) halt meg Ausztriában. Rabbija volt a közösségnek Lebovits Jenő is (Asriel Jehuda). Ő túlélte a háborút és 1956-ig a közösségével maradt, ezután az Egyesült Államokba emigrált.
139 Hajdúszoboszló Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Katz Ármin (Jaakov Zvi) volt. Túlélte a háborút és Amszterdamban lett rabbi.
140 Hátszeg Az 1920-as években a hitközség elnöke Deák Lajos volt.
141 Hídalmás Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Weisz Áron (Aharon Chajjim) volt. Túlélte Auschwitzot, de a teljes kimerültség miatt 1945. augusztus 6-án (5705. av 27.) meghalt.
142 Hőgyész Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Goitein Salamon (Josef Schlomo) volt. 1944. július 8-án (5704. tammuz 17.) Auschwitzban megölték.
143 Ipolyság Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Weisz Fülöp (Chiskija Jaakov Feivel) volt. 1944. június 17-én (5704. szivan 26.) Auschwitzban megölték.
144 Jánosháza Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Rubinstein József (Nathan Josef) volt. A holokausztban megölték.
145 Kaba Az 1920-as években rabbija Teitelbaum Heiman volt.
146 Kemecse Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Lenorovits Géza (Gedalja) volt. 1944. május 29-én (5704. szivan 7.) Auschwitzban megölték.
147 Királyhelmec Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Glattstein Vilmos (Joel Zeew) volt. 1944. májusában, vagy júniusában (5704. szivan) megölték.
148 Kiskunfélegyháza Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Liebermann Ármin (Aharon Mordechai) volt. 1944-ben megölték.
149 Kővágóörs Az 1920-as években anyakönyvi kerület központja volt, a hitközség elnöke ekkor Brándl Béla.
150 Kunszentmiklós Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Paneth Izsák (Jizchak Zvi) volt.
151 Magyarlápos Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Grosz Áron volt. 1944. május 29-én (5704. szivan 7.) Auschwitzban megölték.
152 Medgyes Anyakönyvi körzet központja volt. Az 1920-as években rabbija Reich Mózes, a hitközség elnöke Citrom Benjámin volt.
153 Mezőkövesd Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Jungreisz Izidor (Ascher Anschel ha-Levi) volt. 1944. június 16-án (5704. szivan 25.) Auschwitzban megölték.
154 Szepsi Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Tannenbaum Mózes (Mosche) volt. A holokausztban megölték.
155 Morvaszentjános Anyakönyvi kerület központja volt. Az 1920-as években a hitközség elnöke Schmidek Zsigmond volt.
156 Nádudvar Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Jungreisz Izrael (Israel ha-Levi) volt. 1944. július 6-án (5704. tammuz 15.) Auschwitzban megölték.
157 Nagybánya Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Dr. Krausz Mór (Mosche Aharon ha-Kohen) volt. A holokausztban megölték. Rabbi volt még ugyanitt Paneth Albert (Chajjim Alter). Túlélte a holokausztot és Ramat-Avivban lett rabbi.
158 Turc Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Friedmann Adolf (Abraham Schalom Jerucham) volt. Rabbi és dajan volt ugyanitt Veisz Salamon. Mindkettőjüket megölték a holokausztban.
159 Nagyberezna Részben szigeti hászidok által lakott település. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schreiber Hermann (Zvi Hirsch). 1944. májusában, vagy júniusában (5704. szivan) Auschwitzban megölték. Dájánként szolgált itt Hermann fivére, Schreiber Samu (Jehoschua) is. Őt 1944. május 18-án (5704. ijjar 25.) ölték meg.
160 Nagybocskó Részben szigeti hászidok által lakott település. Lajstromozott rabbija 1942-ben Landau Sámuel volt.
161 Nagymagyar Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Brach Natan (Naftali Zvi) volt. 1944. június 18-án (5704. szivan 27.) Auschwitzban megölték.
162 Nagymarton Az Esterházy birtokokon fekvő, önkormányzattal bíró hét község (seva kehilot) egyike volt.
163 Nagyoroszi Anyakönyvi körzet központja volt. Az 1920-as években rabbija Lőrinc Izsák volt. 1942-ben lajstromozott rabbija Pollák Zakariás volt.
164 Nagysimonyi Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Weisz Miksa (Mordechai) volt. Auschwitzban meggyilkolták.
165 Edelény Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Landau Náthán (Naftali) volt. 1944. június 17-én (5704. sivan 26.) Auschwitzban meggyilkolták.
166 Nagyszalonta Lajstromozott rabbija 1942-ben valószínűleg Briszk Lajos volt.
167 Nagyszentmiklós Anyakönyvi körzet központja volt, rabbija az 1920-as években Friedmann Sámuel.
168 Nemesszalók Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schuck Dávid volt. A holokausztban megölték.
169 Nyíracsád Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Lichtenstein Ábrahám (Abraham Josef) volt. 1944. május 16-án (5704. ijjar 23.) Auschwitzban megölték.
170 Ónod Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Donáth Fülöp (Jizchak Jecheskia Feiwel) volt. A holokausztban megölték.
171 Pétervására Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Reinitz Sámuel (Schmuel) volt.
172 Szentgyörgy A holokauszt előtti utolsó rabbija Weiss Fülöp volt. (A napóleoni háborúk idején a Hatam Szofer rövid ideig ide költözött Pozsonyból.)
173 Pöstyén Az 1920-as években rabbija Weber Kálmán (Koloman) volt, aki jelentős szerepet játszott az első világháború utáni szlovákiai orthodox zsidóság közösségének szervezésében.
174 Rimaszombat Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Singer Rezső (Elieser). 1944. június 14-én (5704. szivan 23.) Auschwitzban megölték.
175 Sajószentpéter Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Grünfeld Henrik (Mosche Chajjim). 1944. június 13. (5704. szivan 22.) Auschwitzban megölték.
176 Sárbogárd Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Dr. Róth Sándor (Jekutiel Zeew) volt. A holokausztban megölték.
177 Sárospatak Rabbija 1944-ben Schwarcz Lázár (Elieser) volt. 1944. június 6-án (5704. szivan 15.) Auschwitzban megölték.
178 Sebeskellemes (Sebeskellemes). Rabbija az 1920-as években Feldbrand Lipót volt. Jelentős jesiva működött a településen. Azon magyarországi települések egyike volt, ahol az 1910-es népszámlálás vallási adatai szerint abszolút többségben (57,3%) éltek a zsidók.
179 Nagysomkút Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Halpert Ármin (Josef Zvi Heilperin) volt. A településen jelentős jesiva működött. Halpert Ármint 1944. június 2-án (5704. szivan 11.) Auschwotzban megölték. Rabbiként működött ugyanitt Ruttner Ezekiel (Jecheskel) is. Ő túlélte a háborút és az Egyesült Államokba emigrált.
180 Sopron Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Posen Simon (Schimon Israel) volt. Túlélte a háborút és az Egyesült Államokba emigrált. Rabbija volt még ugyanekkor Müller Lajos (Josef Elieser) és Paskusz Salamon is. Müller Lajost a holokauszt során megölték.
181 Szabadszállás Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Kalisch Ignác (Jizchak) volt.
182 Szalárd Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schwarcz Izsák (Jizchak Sekl) volt. 1944. május 31-én (5704. szivan 9.) Auschwitzban meggyilkolták.
183 Szécsény Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Fischer Herman (Zvi Hirsch) volt. A holokausztban megölték.
184 Szepesófalu Anyakönyvi körzet központja volt. Az 1920-as években rabbija Fischer Mór volt.
185 Szerednye Anyakönyvvezető rabbija Adler Emanuel (Naftali Menachem) és Adler Náthán (Chajjim Nachum) voltak. 1944-ben Auschwitzban mindkettőjüket meggyilkolák.
186 Szerencs Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Lemberger Ernő (Jehuda) volt. Túlélte a holokausztot és az Egyesült Államokba emigrált.
187 Szikszó Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Jungreis Lajos (Arje Leibusch Segal) volt.
188 Szobránc Anyakönyvi körzet központja volt. Az 1920-s években a hitközség elnöke Lebovits Lázár volt.
189 Szombathely Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Benedikt M. Márk (Meir Mordechai Beneth) volt. 1944. július 8-án (5704. tammuz 17.) Auschwitzban meggyilkolták. A hitközség dájánja Gestertner Gusztáv (Gabriel) volt. Őt 1944. szeptember 1-én (5704. elul 13.) ölték meg Auschwitzban.
190 Sztopkó Az 1920-as években rabbija Halberstam Sulem volt.
191 Tab Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Grosz Dávid volt. A háború után rövid ideig Pozsonyban volt dáján, majd Izraelbe, végül az Egyesült Államokba emigrált.
192 Tarcal Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Rosner Hermann (Jehoschua Heschl Segal) volt. 1944. május 28-án (5704. sivan 6.) Auschwitzban meggyilkolták.
193 Teke Anyakönyvvezető (lajstromozott) rabbija 1944-ben Herstik Izrael volt.
194 Tenke Anyakönyvi kerület központja volt. Az 1920-as években a hitközség elnöke Stern Béla volt.
195 Temesvár Orthodox hitközsége hivatalosan 1871-ben alakult meg. 1901-ben választott rabbija Schück Bernát volt.
196 Tét Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Szofer Jakab (Abraham Jaakov) volt. 1945-ben megölték.
197 Tiszolc Orthodox hitközsége hivatalosan 1882-ben alakult. Első rabbija ekkor Lederer Gábor volt.
198 Ürmény Anyakönyvvezető rabbija az 1920-as években Schwarch H. Leopold volt.
199 Zenta Részben hászidok által lakott település. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Teitelbaum Mózes (Mosche), a szigeti rebbe, Chajjim Zvi Teitelbaum fia volt. A holokausztban elveszítette feleségét és gyermekeit. A háború után visszatért előbb szülővárosába, Máramarosszigetre, majd az Egyesült Államokba emigrált. Itt nagybátyja, Joel Teitelbaum halála után ő lett a (második) szatmári rebbe.
200 Tolcsva Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Kornitzer Akiba (Akiva Pinchas) volt. A holokausztban megölték.
201 Nyíregyháza Rabbija 1944-ben Wider Sulem volt. 1944. június 7-én (5704. sivan 16.) Auschwitzban meggyilkolták. Fia, Wider Náthán dájánként szolgált ugyanitt. Őt 1944. május 18-án (5704. ijjar 25.) ölték meg Auschwitzban.
202 Bilke Részben szaplonca/szpinkai hászidok által lakott település. Anyakönyvvezető rabbija a szaploncai rebbe, Jizchak Eizik Weisz fia, Weisz Naftali (Naftali Zvi) volt. 1944. május 17-én (5704. ijjar 24.) megölték.
203 Dragomérfalva Részben munkácsi és koszovi hászidok által lakott település. Rabbija Feldmann Mosche Israel volt. 1944. május 19-én (5704. ijjar 26.) Auschwitzban megölték.
204 Mezőkaszony Részben zsidicsovi és munkácsi hászidok által lakott település. Az anyakönyvvezető rabbi Rottenberg Hers (Israel Zvi ha-Levi) atyja, Josef Rottenberg a kaszonyi hászid udvar megalapítója volt. Fiát, Israel Zvi ha-Levit 1944. május 25-én (5704. sivan 3.)-án ölték meg. Rabbiként szolgált még ugyanitt Rottenberg Hers veje, Teitelbaum Lajos (Chananja Jom Tov Lippe) is. Ő túlélte az üldöztetést, a háború után Brooklynban volt rabbi.
205 Bagamér Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schönfeld Chezkel volt.
206 Abaújszina Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schweiger Tivadar (Tuvia) volt. 1944-ben Auschwitzban megölték.
207 Alsóapsa Részben vizsnyic-koszovi és szigeti hászidok által lakott település. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Beck Mózes Jakab (Mosche Jaakov) volt. A háború után Máramarosszigeten a besz din elnöke volt, majd az Egyesült Államokba emigrált.
208 Balkány Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Lichtenstein Kisziel (Jekutiel) volt. Jesivájában 50-60 bócher, mesterséget is tanult. A rabbit 1944. június 8-án (5704. szivan 17.) ölték meg.
209 Berettyóújfalu Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Blum B. Béla (Ben-Zion) volt. 1945. január 5-én halt meg a budapesti gettóban. Dajanként működött ugyanitt Hoffmann Márkus (Mordechai). Túlélte a holokausztot és Izraelben (Bné-Brakban) élt.
210 Bethlen Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Lichtenstein Salamon (Shlomo Salman) volt. Lichtenstein Salamon sógora, Billitzer Efraim (ha-Levi) dajanként szolgált ugyanitt. Mindkettőjüket Auschwitzban ölték meg, 1944. május 29-én (5704. szivan 7.)
211 Hodász Rabbija 1944-ben Riesel Baruch Ábrahám volt. 1944. július 8-án (5704. tammuz 17-én) Auschwitzban megölték.
212 Kőrösmező Főleg hászidok (vizsnyic-koszovi, szigeti, szaplonca/szpinkai) lakta település. 1941 nyarán tranzittábor volt. 1941-ben rabbija Bergmann Mózes volt.
213 Jóka Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben König Samu (Schlomo) volt. 1945 februárjában, vagy márciusában (5705. ádár) Auschwitzban megölték.
214 Maroshévíz Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schwarcz Ábrahám (Abraham Jehuda ha-Kohen) volt. 1944-ban, a holokausztban megölték.
215 Nagyiklód Rabbija 1944-ben Braun Henrik (Chajjim Jehuda) volt. Auschwitzban megölték.
216 Nagyilonda Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Paneth József (Josef), rabbija József fia, Paneth Mózes (Mosche) volt. Paneth József túlélte a háborút és az Egyesült Államokba emigrált. Fiát 1944. október 8-án (5705. tisri 21.) Auschwitzban megölték.
217 Péterréve Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Prager Salamon (Schlomo Baruch) volt. Rabbiként szolgált ugyanitt Prager Salamon veje, Bresnitz Jenő (Jaakov) is. 1944. június 2-án (5704. szivan 11.) Auschwitzban mindkettöjüket meggyilkolták.
218 Püspökladány Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Mendelovits Izsák (Jizchak Binjamin) volt. Túlélte a háborút és az Egyesült Államokba emigrált.
219 Rahó Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Friedmann Salamon (Schlomo Salman) volt. Túlélte a holokausztot. A háború után Svájcban (Luganoban), majd Izraelben (Bnei Brakban) élt.
220 Retteg Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Lebovits Emanuel (Jehoschua). 1944. május 28-án (5704. szivan 6.) Auschwitzban megölték.
221 Vajdácska Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Róth Fülöp. 1945. január 22-én. (5705. svat 8.) meggyilkolták.
222 Avasfelsőfalu Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Teitelbaum Sámuel (Schmuel) volt. 1944. május 25-én (5704. szivan 3.) megölték.
223 Érsekvadkert Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Pollák Zakariás (Secharja Segal) volt. A holokausztban megölték.
224 Salgótarján Rabbija 1944-ben Deutsch Jenő volt. A holokauszban meggyilkolták.
225 Szarvas Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Meiselsz Henrik (Chajjim) volt. Ugyanitt egyleti rabbi volt Jakobovics Simon. Meiselsz Henrik a háborút túlélve az Egyesült Államokban (Brooklynban) lett rabbi.
226 Győr Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Snyders Bernát (Ben-Zion) volt, illetve rabbija volt még ugyanekkor Strasser Jónás (Jehonatan ha-Kohen). Snyders Bernát az Auschwitzba vezető úton halt meg, 1944. június 17-én (5704. szivan 26.). Strasser Jónást 1944. június 14-én (5704. szivan 23.) ölték meg Auschwitzban.
227 Komárom Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Lefkovits József (Jehoschua) volt. 1944. június 18-án (5704. szivan 27.) Auschwitzban megölték.
228 Aknasugatag Részben szigeti hászidok által lakott település. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Gross Lipót (Jekutiel Jehuda) volt.
229 Alsóverecke Részben zsidicsovi hászidok által lakott település. Rabbijai 1944-ben Landau Salamon (Schalom Noach) és Landau Mózes Ber (Mosche Dov) voltak.
230 Alsóvisó Rabbijai 1944-ben Ganer Jakab és Meged Fenzs voltak.
231 Apahida Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schwarcz Zélig (Pinchas Selig ha-Kohen) volt. A holokausztban megölték.
232 Apc Rabbija 1944-ben Güncz Jenő (Jehoschua) volt. A holokausztban megölték.
233 Aranyosmeggyes Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Günszberg Sámuel (Chajjim Schmuel Schmelke) volt.
234 Ács Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Krausz Simon (Schimon) volt. A holokausztban megölték.
235 Tiszalök Rabbija 1944-ben Fried Áron (Mosche Aharon) volt. A holokausztban megölték.
236 Újfehértó Lajstromozott rabbija 1942-ben Rosenberg Ábrahám volt. Az itt élő hászidok vezetője (a rácferti rebe) Halberstam Sálom Eliézer volt. Mindkettőjüket a holokausztban ölték meg. (Az első világháború alatt Újfehértó lett “a belzi rebbe dinasztia második otthona", mert ide menekült a harmadik belzi rebe, Jiszáchár Dov-Beer Rokeah.)
237 Nagymihály 1865 novemberében konzervatív rabbik itt tartották a híres ‘Nagymihályi rabbigyűlést’, az itt hozott határozatok élesen szembeszálltak a zsinagógai újításokkal. A határozatot 71 rabbi írta alá. 1939-ben rabbi Bródy Izrael, dajanként Grünberg Simcha szolgált. Mindkettőjüket deportálták 1942-ben.
238 Benedeki Rabbija 1944-ben Hoffmann Arnold (Israel Menachem Alter Chajjim Krausz) volt. A holokausztban megölték.
239 Beregkövesd Rabbija 1944-ben Eichenstein Ignác volt.
240 Berettyószéplak Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Weinberger Pinkasz (Jehoschua Pinchas) volt. 1944. május 28-án (5704. szivan 6.) Auschwitzban megölték.
241 Diószeg (Bihardiószeg) Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Adler Salamon (Schalom Zvi) volt. A holokausztban megölték.
242 Biharkeresztes Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Fuchs Lipót (Zvi Jehuda) volt. Túlélte a holokausztot. A háború után Izraelben, Petah Tikván volt rabbi.
243 Bodzásújlak Rabbija 1944-ben Glück Sámuel (Schmuel) volt. A holokausztban megölték.
244 Borgóprund (Borgóvölgy) Rabbija 1944-ben Friedländer Mózes (Mosche) volt. 1944. május 23-án (5704. szivan 1.) Auschwitzban megölték.
245 Bököny Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Rosenfeld József (Josef Aron) volt. 1944. június 14-én (5704. szivan 23.) Auschwitzban megölték.
246 Budfalva Rabbija 1944-ben Grosz Salamon volt.
247 Csaroda Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Kohn Éliás volt.
248 Csákigorbó Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Lővinger Lipót volt.
249 Demecser Rabbija 1944-ben Lőwy Márton (Mordechai Segal) volt. Auschwitzban megölték.
250 Dombrád Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Leichtig Efraim. Auschwitzban megölték.
251 Dunaföldvár Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Pollák Izsák Zoltán (Jizchak Sekl Segal). 1944. július 8-án (5704. tammuz 17.) Auschwitzban megölték.
252 Encs Rabbija 1944-ben Czitron Ezekiel (Jecheskel Schraga). A holokausztban megölték.
253 Felsőbánya Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Strohli Mózes (Mosche). A holokausztban megölték.
254 Visk Részben szaploncai/szpinkai hászidok által lakott település. 1944-ben anyakönyvvezető rabbija Weisz Simon volt. 1944-ben megölték.
255 Felsősebes A korábbi nevén Felsőbisztra, rabbija 1944-ben Teitelbaum Ignác (Jizchak) volt. Az ebensee-i koncentrációs táborban halt meg 1945. április 28-án (5705. niszan 28.).
256 Felsőveresmart Rabbija 1944-ben Mózes Mózes (Mosche) volt.
257 Forró Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Kohn Izsák (Jizchak Eisik Kahana) volt. 1944-ben Auschwitzban megölték.
258 Gánya Részben vizsnyic-koszovi hászidok által lakott település. Rabbija 1944-ben Deutsch Mózes (Mosche) volt. 1944. május végén (5704. szivan) Auschwitzban ölték meg.
259 Görgényszentimre Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Freund Joachim volt.
260 Gúta Rabbija 1944-ben Schönberger Fülöp (Chiskija) volt. A holokausztban megölték.
261 Gyergyószentmiklós Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Freund Mór Jenő (Mosche Zvi) volt. A szabadulás előtt nem sokkal halt meg egy koncentrációs táborban.
262 Pannonhalma A korábbi Győrszentmárton anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Jungreis Ignác (Jizchak ha-Levi) volt. A holokausztban megölték.
263 Hajdúdorog 1944-ben anyakönyvvezető rabbija Czitron Ábrahám (Abraham Elieser), rabbiként fia, Czitron Hermann (Chajjim Zvi) is szolgált. Czitron Ábrahám túlélve a háborút, előbb visszatért Hajdúdorogra, majd előbb Budapesten dáján, majd Bécsben rabbi volt. Végül Brazíliába emigrált és ott is halt meg. Fia, Hermann is Brazíliába emigrált a háború után.
264 Hajdúnánás Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Halpert Salamon (Jekutiel Jehuda) volt. Túlélte a háborút és az Egyesült Államokba emigrált.
265 Hajdúsámson Rabbija 1944-ben Illovics Gábor (Gabriel Jehuda) volt. Túlélte a háborút és az Egyesült Államokba emigrált.
266 Hajdúszovát Rabbija 1944-ben Moskovits Márkus (Mordechai) volt. Túlélte a háborút, Kanadába emigrált.
267 Havasmező Rabbijai 1944-ben Isaksohn Ábrahám (Abraham Jissachar) és Isaksohn Júda (Jechiel Jehuda) voltak. Isakson Ábrahámot a holokausztban meggyilkolták.
268 Hejőcsaba Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schuck Miklós (Jekutiel Mordechai). A háború után Miskolcon volt rabbi, majd az Egyesült Államokba emigrált.
269 Hernádzsadány Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Jungreisz Náthán (Mosche Natan ha-Levi). 1944. május 26-án (5704. szivan 4.) Auschwitzban megölték.
270 Ilosva Részben szigeti hászidok által lakott település. Rabbija 1944-ben Werzberger Mózes (Mosche) volt.
271 Kapuvár Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Snyders Dávid volt. A holokausztban megölték. Rabbija Unger Ábrahám (Abraham Zvi) volt. 1944. július 8-án (5704. tammuz 17.) megölték.
272 Kiskunhalas Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Dr. Dohány József (Chajjim Joel). Túlélte a holokausztot. A háború után Jeruzsálembe emigrált.
273 Kiskunmajsa Rabbija 1944-ben Szofer Fülöp (Efraim Fischel). 1944. július 1-én (5704. tammuz 10.) ölték meg.
274 Kolta Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Reichard Arnold (Arje) volt. Auschwitzban megölték.
275 Középvisó Rabbija Weisz Jakob volt 1944-ben.
276 Kunszentmárton Rabbija 1944-ben Römer Mór volt. Auschwitzban megölték.
277 Levelek Anyakönyvvezető rabbija Grünwald Ábrahám (Abraham Bezalel) volt. 1944. június 1-én (5704. szivan 10.) Auschwitzban megölték.
278 Lipcse Részben szaplonca/szpinkai és szigeti hászidok által lakott település. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Grünwald József volt.
279 Losonc Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Unszdorfer Henrik (Hillel) volt. 1944. december 23-án (5705. tevet 7.) fogolytáborban halt meg.
280 Mándok Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Mayer Ernő (Abraham) volt. Auschwitzban megölték.
281 Mátészalka Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Grünbaum Frigyes (Schalom) volt. A holokausztban megölték.
282 Mezőcsát Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Altman Fábián (Schraga Zvi) volt. 1944. június 15-én (5704. szivan 24.) az Auschwitz felé vezető úton halt meg.
283 Mezőkeresztes Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Friedmann Andor (Menachem Zvi). A holokausztban megölték.
284 Mezőtárkány Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Hirsch Hermann volt.
285 Mezőtelegd Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Müller Jenő (Amram Jischai) volt. 1944. július 22-én (5704. av 2.) halt meg Varsó közelében.
286 Nagyecsed Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Teitelbaum Dávid. Auschwitzban megölték.
287 Nagygejőc Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Felberman Áron (Aharon). 1944. május 19-én (5704. ijjar 26.) Auschwitzban megölték.
288 Nagyida Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Felbermann Ernő (Chajjim Elia). 1944-ben Auschwitzban megölték.
289 Nagykövesd Rabbija 1944-ben Hoffmann Bernát (Baruch) volt. A holokausztban megölték.
290 Nagypalád Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Moskovits Sámuel (Schmuel Jechiel) volt. A holokausztban megölték.
291 Nagyléta Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Golloszmann Miksa (Mosche Zvi Gottesmann). 1944. június 11-én (5704. szivan 20.) Auschwitzban megölték.
292 Nagymuzsaly Rabbija 1944-ben Feldmann Emanuel (Gerschon Menachem). A holokausztban megölték.
293 Nagysalló Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Abelesz József (Josef) volt. A holokausztban megölték.
294 Nagytárkány Rabbija 1944-ben Veiszberger Mózes (Mosche Dov) volt.
295 Naszód Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Freund Mózes (Mosche Arje), az entrádámi rabbi fia volt. A holokausztban megölték.
296 Negyed Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Frey Mózes (Mosche) volt. Auschwitzban megölték.
297 Nyárádszereda Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Frenkel Arnold (Abraham) volt. 1944. május 28-án (5704. szivan 6.) Auschwitzban megölték.
298 Nyíradony Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Fisch Viktor (Zvi Avigdor) volt. A holokausztban megölték.
299 Szászrégen Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Freund József (Israel) volt. Rabbijai voltak még ugyanekkor Freund Gyula és Fixel Daniel. Freund Józsefet 1944. június 6-án (5704. szivan 15.) Auschwitzban megölték.
300 Szászlekence Rabbija 1944-ben Lichtenstein Ábrahám (Abraham Dov) volt. 1944. június 4-én (5704. szivan 13.) Auschwitzban megölték.
301 Ököritófülpös Anyakönyvvezető rabbija Jungreisz Fülöp (Jecheskel Schraga ha-Levi) volt 1944-ben. 1944. június 6-án (5704. szivan 15.) Auschwitzban megölték.
302 Szamosújvár Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Elias Jakab (Jaakov Schmuel) volt. 1945. május 17-én (5705. szivan 5.) halt meg.
303 Szabadka Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Kalisch Simon (Jehoschua) volt. 1945. január 21-én (5705. svat 13.) megölték.
304 Somorja Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Singer Jakab (Abraham Jaakov Koppel) volt. 1944. június 18-án (5704. szivan 27.) Auschwitzban megölték.
305 Salánk Anyakönyvvezető rabbija Landau Chajim volt 1944-ben.
306 Zilah Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Jungreisz Arthur volt. A holokausztban megölték.
307 Zsibó 1944-ben rabbija Fränkl Mózes volt. 1944. június 17-én (5704. szivan 26.) Auschwitzban megölték.
308 Zselíz 1944-ben anyakönyvvezető rabbija Jungreisz Áron volt. A holokausztban megölték.
309 Nyírbátor Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Teitelbaum Áron (Aharon) volt. Dajanként Aharon Uri Glücklich szolgált. Teitelbaum Áront 1944. május 25-én (5704. szivan 3.) Auschwitzban megölték.
310 Nyírbogár Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Katina Ábrahám (Chajjim Jaakov) volt. A holokausztban megölték.
311 Nyírlugos Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Friedmann Kálmán volt. A holokausztban megölték.
312 Nyírmada Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Jungreisz Jakab (Jaakov Josef) volt. A holokausztban megölték.
313 Nyírmeggyes Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Jungreisz Sámuel (Schmuel David) volt. 1944. június 6-án (5704. szivan 15.) megölték.
314 Óradna Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Freund Márkus (Mordechai Jehuda) volt. A holokausztban megölték.
315 Rozália Részben szaplonca/szpinkai hászidok által lakott település. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Kiszelnik Mózes (Mosche) volt.
316 Bolyok Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Katzburg Miksa (Jerachmiel Katz) volt. 1944. május 20-án (5704. ijjar 27.) Auschwitzban megölték.
317 Ökörmező Többnyire a szigeti Teitelbaum család hászid hívei által lakott település. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Teitelbaum Izsák (Jizchak) volt. 1945. április 11-én (5705. niszan 28.) halt meg az ebensee-i koncentrációs táborban.
318 Sarkad Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Grosz Manó (Meir) volt. 1945. január 21-én (5705. svát 7.) ölték meg Auschwitzban.
319 Petrovabisztra Rabbija 1944-ben Kahan Áron (Aharon Kahana) volt. 1944. december 18-án (5705. tevet 2.) Auschwitzban megölték.
320 Páncélcseh Anyakönyvvezető rabbija Lővinger Lipót (Jehuda Leib) volt. 1944. június 9-én (5704. szivan 18.) megölték.
321 Petrova Rabbija 1944-ben Epstein Izsák (Jizchak Eisik) és Maged Leb voltak. A holokausztban megölték őket.
322 Polena Rabbija 1944-ben Goldberg József Mózes (Josef Mosche) volt. A holokausztban megölték.
323 Pomáz Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Grosz Nándor (Aharon Zvi) volt. 1945 januárjában (5705 tevet-svát) Auschwitzban meggyilkolták.
324 Sajókazinc Anyakönyvvezető rabbija Jungreisz Albert (Ascher Anschel ha-Levi) volt 1944-ben. A holokausztban megölték.
325 Sárrétudvari Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Krausz Salamon (Schalom) volt.
326 Köpcsény A hét község (seva kehillot) egyike volt, hitközsége a 17. század óta fennállt.
327 Kabold A hét község (seva kehillot) egyike volt.
328 Tornalja Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Balajti Efraim (Chajjim Efraim) volt.
329 Szeklence Részben szaploncai/szpinkai hászidok által lakott település. Rabbija 1944-ben Weisz Salamon Ber (Schlomo Dov) volt.
330 Szenc Anyakönyvvezető rabbija Breznitz Manó (Menachem Mendel) 1944-ben.
331 Székelykeresztúr Anyakönyvvezető rabbija Löw Samu (Schemaja) 1944-ben.
332 Székelyudvarhely Anyakönyvvezető rabbija Wieder Ábrahám (Baruch Abraham) volt 1944-ben.
333 Szilágycseh Anyakönyvvezető rabbija Lichtenstein József (Josef Schmuel) volt 1944-ben.
334 Szilágynagyfalu Anyakönyvvezető rabbija Weisz Oszkár (Ascher Anschel), rabbija Weisz Emanuel voltak 1944-ben. Jelentős jesivája volt.
335 Szinérváralja Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schwarcz Ábrahám volt.
336 Szirák Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Knöpfler Sándor volt.
337 Szolyva Anyakönyvvezető rabbija Goldenberg Lipót (Chajjim Jehuda/ Goldenberg Chaim Léb), rabbija Goldenberg József volt.
338 Szováta Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Pollák Dávid (David Jehuda) volt.
339 Szügy Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Fischer H. Ervin (Gerschon) volt.
340 Takcsány 1944-ben anyakönyvvezető rabbija Teitelbaum Arthur volt.
341 Tállya Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Rosenbaum Miklós (Mordechai Segal Litsch) volt.
342 Tiszabercel Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Fried Ede (Esra ha-Kohen) volt.
343 Tiszadada Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Briszk Jakab (David Jaakov) volt.
344 Tiszaújlak Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schönfeld Salamon (Schlomo Jizchak ha-Kohen), rabbija Kestenbaum Áron Hers (Aharon Zvi) voltak.
345 Tokaj Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Jungreisz Nándor (Mosche Natan Natel) volt.
346 Torna Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Tannenbaum Sándor volt.
347 Vajnág Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Teitelbaum Pinkasz József volt.
348 Vágsellye Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Strasser Márk (Mordechai ha-Kohen) volt.
349 Vármező 1944-ben anyakönyvvezető rabbija Lichtenstein Ch. Ferenc (Chajjim Zvi) volt.
350 Vámosmikola 1944-ben anyakönyvvezető rabbija Deutsch Manó (Menachem Zvi) volt.
351 Ungvár Részben hászidok által lakott település volt, melyben jelentős jesiva működött. Utolsó rabbija Joszef Elimelech Kahane volt, akit megöltek a holokausztban.
352 Szatmárnémeti Részben hászidok (vizsnyici, szigeti, munkácsi és egyéb) által lakott település. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Teitelbaum Joel volt, a szigeti rebbe legfiatalabb fia. Ő volt a szatmár hászid mozgalom megalapítója. Túlélte a holokausztot és az Egyesült Államokban telepedett le. Teitelbaum B. Mayer (Chananja Jom Tov Lippe Mayer-Teitelbaum) a helyi bész din feje volt. Túlélte a holokausztot és Izraelben telepedett le. Winternitz Mór (Mosche David) dajanja volt a közösségnek. Szintén dajan volt Friedmann Adolf (Abraham Chanoch). Mindkettőjüket 1944. június 3-án (5704. szivan 12.) Auschwitzban ölték meg. Leichtag Éliás (Elija) szintén dajanként szolgált. Megölték a holokausztban. Szintén dajan volt Halberstam Jakab (Alter Meir David), ő túlélte az üldöztetést. Rabbiként szolgált Weisz Albert (Abraham Zvi) is. Túlélte a holokausztot, s előbb visszatért Szatmárnémetibe, majd Izraelbe emigrált.
353 Szaplonca Weisz Joszef Meir a 19. század második felében itt alapította meg a szpinkai (szaploncai) hászid udvart. Jelentős jesiva is működött a településen. A település utolsó rabbija Kahan Hermann (Zvi Hersch Kahana) volt. 1944. május 31-én (5704. szivan 9.) megölték Auschwitzban.
354 Sátoraljaújhely Teitelbaum Mózes révén a magyarországi hászidizmus egyik bölcsője a település. Jelentős jesivája volt. Anyakönyvvezető rabbija Klein Bernát (Dov Baer) és Meisels Lázár (Elasar) voltak. Klein Bernátot ,egölték a holokausztban. Meisels Lázár a hászid közösség dajanja volt. A háború után az Egyesült Államokban volt rabbi. A hászid közösség rabbija volt Meisels Dávid (David Dov). 1944. június 6-án (5704. szivan 15.) Auschwitzban megölték. A jesivát Dick Hermann (Zvi Hirsch ha-Kohen) vezette. Megölték a holokausztban. Dajanként szolgált Löbl Wolf (Israel Zeew). Őt is 1944. június 6-án (5704. szivan 15.) ölték meg Auschwitzban.
355 Pozsony A magyarországi orthodoxia egyik központja volt, rabbijai és jesivája irányadói voltak a hagyományhű zsidóságnak. 1806-1839-ig itt volt rabbi Hászám Szofer. 1943-ban a dédunokája volt a pozsonyi főrabbi, ekkor az üldözések hatására előbb Nyitrára költözött, majd Magyarországra menekült. Magyarországról végül sikerült Palesztinába jutnia.
356 Paks Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Altmann Simon (Schimschon) volt. 1944. július 8-án (5704. tammuz 17.) megölték Auschwitzban. Rabbihelyettes Altmann Zoltán volt. A település jeles jesivája 1945 után újra működött, Moskovits Bernát vezetésével, 1956-ig.
357 Ópályi Jelentős jesiva működött a községben. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Weinberger Izrael (Jecheskel Schraga) volt. 1944. május 21-én (5704. ijjár 28.) Auschwitzban megölték.
358 Nagyvárad Rabbija 1944-ben Zeinetbaum Pinkasz volt. 1944. május 30-án (5704. szivan 8.) megölték Auschwitzban. Dajanként szolgált Blum Mór. Őt 1944. május 31-én (5704. szivan 9.) ölték meg Auschwitzban. Fontos jesiva működött a városban. Hászidok is éltek Nagyváradon, sőt 1915-ben ide költöztette udvarát, a háború elől menekülvén, Israel Hager, a vizsnyici rebbe.
359 Nagyszőlős Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Klein Izidor (Schlomo Israel) volt. 1945. február 19-én (5705. ádár 6.) halt meg Bergen-Belsenben. Dajanként szolgált a szilágysomlyói Ehrenreich Sámuel veje, Grünwald Sámuel. 1944. június 4-én (5704. szivan 13.) Auschwitzban megölték.
360 Nagysurány A településen jelentős jesiva működött. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Frey Mayer (Meir Jehuda) volt. Fia, Frey Sándor (Jeschaja), dajanként szolgált. Mindkettőjüket 1944. június 17-én (5704. szivan 26.) ölték meg Auschwitzban.
361 Nagykároly Részben hászidok által lakott település. Jelentős jesiva működött a városban. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Horovitz Ábrahám (Abraham Avisch) volt, a szfinkai rebbe veje. Rabbiként szolgált Friedmann Bernát (Jissachar Dov). Mindkettőjüket 1944. június 1-én (5704. szivan 10.) Auschwitzban ölték meg. (Mielőtt szatmári rabbi lett volna, itt szolgált rabbiként 1934-ig Joel Teitelbaum.)
362 Nagykálló Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Lőwy Adolf (Ascher Segal ha-Levi) volt. A holokausztban megölték. (Itt volt rabbi a hászidizmus magyarországi meghonosítója Taub Eizik Izsák, a kaliver rebbe, 1821-ben bekövetkezett haláláig.)
363 Munkács Részben hászidok által lakott város volt (a munkácsi hászid udvart a Spira / Shapira dinasztia vezette, de éltek itt többek között belzi és szpinkai hászidok is). Jelentős jesiva működött a városban. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Rabinovits Baruch (Baruch Jehoschua), Spira Lázár (Chájim Eliézer Shapira) veje volt. Túlélte a holokausztot és Brazíliába, majd Izraelbe emigrált. Dajanként működött Schlüssel Natan Salamon (Nate Schlomo) és Salzer Mayer Wolf (Meir Zeev) is. Mindkettőjüket 1944. május 25-én (5704. szivan 3.) ölték meg. Rabbiként szolgált még Schreiber (Sofer) Chaim. Őt 1944. május 21-én (5704. ijjár 28.) ölték meg Auschwitzban. Illetve rabbi volt még itt Weisz Emanuel is. (1868-1879 között itt volt rabbi Szofer Hajim, aki 1879-től a pesti orthodox hitközség rabbija lett.)
364 Marosvásárhely Jelentős jesiva működött a városban. Hászidok is éltek a településen. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Szofer Manó (Menachem) volt. 1944. május 31-én (5704. szivan 9.) megölték.
365 Máramarossziget A magyarországi hászidizmus egyik központja, a szigeti, Teitelbaum dinasztia székhelye. Jelentős jesiva működött a városban. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Teitelbaum Salamon Leb (Jekutiel Jehuda) volt. 1944. május 18-án (5704. ijjár 25.) megölték. Ugyancsak anyakönyvvezető rabbi volt Heller Salamon (Schlom Dov ha-Levi) is. Őt 1944. május 20-án (5704. ijjár 27.) ölték meg Auschwitzban. A jesivát Grosz Z. Leib (Jekutiel Jehuda) vezette. Őt szintén Auschwiztban ölték meg, 1944. május 18-án (5704. ijjár 25.) Dajanként működött Bikk József. 1945. január 22-én (5705. svát 8.) ölték meg.
366 Mád A településen jelentős jesiva működött. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Ehrenreich Mór (Mosche Leib) volt. 1944. június 17-én (5704. szivan 26.) megölték.
367 Kolozsvár Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Glasner Akiba volt. Túlélte a holokausztot. Rabbiként működött még Glasner Júda (Jehuda Zvi). Ő szintén túlélte a holokausztot és az Egyesült Államokba emigrált. Dajanként működött Bloxenheim Simon, akit meggyilkoltak a holokauszt során. (A városban szefárd (hászid) zsinagóga is működött.)
368 Kismarton Az Esterházy birtokokon lévő,-saját önkormányzattal rendelkező,- hét község (seva kehilot) egyike. Az 1920-as években rabbija Klein Károly volt.
369 Huszt Részben krulai (Nagykároly), részben nadvornai hászidok által is lakott település. Jelentős jesiva működött a községben. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Heller Benjamin volt. Dajanként működött Friedman Jakab (Jaakov ha-Kohen). 1944. október 14-én (5705. tisri 27.) megölték Auschwitzban.
370 Galánta Egyedülálló módon két orthodox hitközség is működött a településen, jelentős jesivája is volt a településnek. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Buxbaum Joshua volt. 1944. június 17-én ölték meg Auschwitzban. Fia, Jenő (Josef) dájánként dolgozott. A másik orthodox hitközség anyakönyvvezető rabbija Seidl Bernát (Shalom Dov Ascer) volt. Auschwitzban ölték meg, valószínűleg 1944. június 14-én (5704. sziván 23-án).
371 Felsővisó Jelentős jesiva működött a településen. A településen éltek vizsnyici, szigeti és szpinkai hászidok is. Anyakönyvvezető rabbija Grünwald Imre volt. Túlélte a holokausztot és az Egyesült Államokba emigrált. A vizsnyici hászid közösség feje ekkor Háger Baruch volt. 1944. december 13-án (5705. kiszlév 27.) Varsó mellett megölték. Helyettesei testvérei Háger Júda Majer (Chajjim Meir Jehuda) és Háger Dávid voltak. Júda Majer a jesiva vezetője is volt. Ő túlélte a holokausztot és az Egyesült Államokba, majd Izraelbe emigrált.
372 Fehérgyarmat A településen jelentős jesiva működött. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Güncler Vilmos (Zeew Wolf) volt. 1944. június 6-án (5704. szivan 15.) megölték Auschwitzban. Dajanként működött Jungreis Jakab (Jaakov Zvi ha-Levi). Túlélte a holokausztotés az Egyesült Államokba emigrált.
373 Dunaszerdahely A településen jelentős jesiva működött. Anyakönyvvezető rabbija Weinberger Hilel volt 1944-ben. 1944. június 18-án (5704. szivan 27.) megölték Auschwitzban. Az Adas Israel egylet rabbija Katz Antal (Ascher Anschel) volt (apósa Ehrenreich Sámuel, szilágysomlyói rabbi volt). Fia, Katz Mór (Mosche Jehuda) is rabbiként működött a városban. Őket is 1944. június 18-án (5704. szivan 27.) ölték meg Auschwitzban.Salzer Dávid (Jechiel David ha-Kohen), aki Katz Dávid veje volt, a jesivában dolgozott. Ő is a holokauszt áldozata lett. Weinberger Jenő (Jechiel) és Weinberger Pál (Pinchas), akik szintén rabbiként működtek a településen, túlélték a holokausztot és az Egyesült Államokba emigráltak.
374 Dés Jelentős jesiva működött a városban. A dési hászid udvar alapítója Paneth Menachem Mendel volt. A város anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Paneth M. Jakab (Jaakov Elimelech) volt. Paneth Bernát (Chajjim Baruch) és Izrael Paneth M. Jakab fiai voltak. Paneth Bernát a bész din feje volt, öccse, Izrael rabbiként szolgált ugyanitt. Mellettük Paneth Mendel (Chajjim Menachem) is rabbiként szolgált. Mindannyiukat Auschwitzban ölték meg 1944. június 9-én (5704. szivan 18.). Dajanként szolgált Schancer Berisch (Menachem Jissachar Dov). Ő is a holokauszt áldozata lett.
375 Bonyhád Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Pressburger Áron (Aharon) volt. 1944. májusában, vagy júniusában (5704. szivan) ölték meg Auschwitzban. Dajjanként szolgált Pollák Ábrahám. 1944. július 9-én (5704. tammuz 18.) megölték Auschwitzban. A településen jelentős jesiva működött.
376 Bodrogkeresztúr Részben hászidok által lakott település volt. 1925. április 27-ei haláláig (5685. ijjar 3.) itt volt rabbi Steiner Jesájá. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Schlesinger Hermann (Chajjim Alter Güns-Schlesinger) volt. A holokausztban ölték meg. Dajanként Friedmann Henrik (Chajjim Uri) működött. Őt is a holokausztban ölték meg.
377 Beszterce Jelentős jesiva működött a településen. Az orthodox lakosság egy része hászid volt. Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Spitz Mayer (Meir) volt. 1944. június 8-án (5704. szivan 17.) meggyilkolták. Dajanként dolgozott Waldmann N. Mendel (Naftali Menachem). Őt 1944. június 4-én (5704. szivan 13.) ölték meg Auschwitzban.
378 Beregszász Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben Hirsch Salamon (Abraham Shlomo) volt. Meggyilkolták a holokausztban. Rabbiként működött Zucker Henrik (Chajim). 1944. május 18-án (5704. ijjar 25-én) ölték meg Auschwitzban.
379 Beled Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben nem volt. A hitközség elnöke ekkor Friebert József volt.
380 Bánffyhunyad Anyakönyvvezető rabbija 1944-ben nem volt. Rabbiként Freund Naftali szolgált. 1944. június 4-én (5704. szivan 13.) megölték.