QR-018

„…aki dicsőségéből juttat a hús-vér embernek…”

A koronás fő tisztelete a judaizmus vallási hagyományaiból eredt. A vallástörvény a király látásakor áldást ír elő: „Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki dicsőségéből juttat a hús-vér embernek.” A királylátogatások eseményeit, a királyra reprezentatív keretek között mondott áldást a közösségek és az orthodox izraelita publicisták a tradicionális zsidó vallásosság uralkodói elismeréseként értelmezték át. A vallásos katolikus uralkodó gesztusai a neológ unifikációs törekvésekre adott szimbolikus válaszok lettek, ami tetten érhető az Árpád-házi Szent Erzsébet évfordulójára esett pozsonyi királylátogatáson is. Képeslapként került kiadásra az a fotó, amelyen Akiba Schreiber (1878-1959) pozsonyi orthodox főrabbi a városi ünnepségen megáldotta a magyar királyt. Jelentőségét pedig az adta, hogy a hivatalos programon kívül történt, amelynek része volt a neológ küldöttséggel történő találkozás, a király kezdeményezésére és a vallástörvény kötelező áldásmondását respektálva. Ez az áldás azonban minden zsidó férfi számára kötelező volt, s az eseményen bárhol elmondhatta volna. A főrabbi által a közösség nevében mondott áldásnak felekezetpolitikai szimbolikus jelentősége volt. Amíg az orthodoxia a neológiától való különállásának és uralkodói elismertségének alátámasztására használta a pozsonyi királylátogatás áldásmondását, addig a neológia az orthodox hírek közlésével az összetartozás és az egységesként bemutatott izraelita felekezet társadalmi és uralkodói elismertségét reprezentálta.

“…who gives of his glory to human beings…"

The reverence for the crowned one came from the religious traditions of Judaism. Religious law prescribes a blessing upon seeing the king: “Blessed are You, Lord, our God, Ruler of the universe, who gives of His glory to man in the flesh." The events of the king’s visitation have been reinterpreted by orthodox Israelite publicists as a royal tribute to traditional Jewish religiousness. The gestures of the religious Catholic monarch became a symbolic response to the neolog’s efforts at unification. This can be seen in Elizabeth of Hungary’s royal visit to Pozsony (Bratislava). A photograph of Akiba Schreiber (1878-1959), the Orthodox Chief Rabbi of Pozsony (Bratislava), blessing the Hungarian King at a ceremony in the city was published as a postcard. Its significance was that the blessing took place outside the official programme, which included a meeting with the neolog delegation, at the King’s initiative and in respect of the obligatory blessing of the religious law. However, this blessing was obligatory for all Jewish men, and he could have said it anywhere at the event. The Chief Rabbi’s blessing on behalf of the community had a symbolic denominational significance. While Orthodoxy used the blessing of the king at the visit to Bratislava to demonstrate its separation from neology and its recognition by the rulers, Neology used the Orthodox news broadcast to represent unity and cohesiveness of the Israelite denominations representing social and royal recognition.