QR-056

Csak fürdőhelyekre jártak a rabbik és rebbék?

A rebbék és orthodox rabbik a magashegyi és a tengerparti gyógyhelyeket is látogatták.

Az orthodox intézményrendszer jelképévé a pozsonyi Haszám Szofer és utódai a Schreiber-rabbicsalád valamint a pozsonyi jesiva és az általa kibocsátott tanítványok sora vált.

A rabbi tekintélyének megerősítése szintén a modernitás tendenciáival szembeni védekezés része volt. A fürdőhöz kapcsolódó személyi hírek középpontjába ekképp kerülhettek a pozsonyi és más jesivát vezető rabbik, orthodox vallási tekintélyek. „A pozsonyi jesibán, hol egész télen át szorgalmasan folytak az előadások most három hetes szünetet, az ugynevezett ismétlési vakácziót tartják. (…) A pozsonyi főrabbi, kit a nagy munka megviselt, a három heti műve[le]t tartalmára Abbáziába utazott, hogy a vizsgákra újra megérkezzék és felfrissült erővel láthasson magasztos feladata teljesitéséhez.” (Zsidó Híradó 1898. febr. 3./ 5. Hírek – A pozsonyi jesibán…)

Abbázia és környéke, ahol kelet-európai rebbék is megfordultak, a munkácsi főrabbi és chászid rebbe kedvelt üdülőhelye volt.

A ’20-as évek végétől pedig az orthodox kóser penziók hirdetésrovata a „Hol nyaraljunk?” címet kapta. A magashegyi turizmus legalább olyan kedvelt lett, minta a fürdőre járás. 1928-ban Scheiber Akiba pozsonyi főrabbi Tátralomnicon nyaralt, s „látogatást tett a szomszédos Hunfalván az ottani főrabbinál, mert amint mondta, illőnek tartja, hogy a körzet rabbiját, amelyben tartózkodik, meglátogassa. A látogatás igen szivélyes és lélekemelő külsőségek között ment végbe. A hunfalvi jesiva két oldalt sorfalat álló 150 növendékének lelkes jechi-üdvözlése [éljen!] közepette vonult be a főrabbi a paplakba, ahol a két nagy jesiva-vezér között élénk halachikus eszmecsere fejlődött ki.” (Zsidó Újság 1928. aug. 24./ 10. Hírek – A pozsonyi főrabbi נ״י Hunfalván.) Tátralomnic mint nyaralóhely, esküvő színhelyévé is vált. Scheiber Mór orthodox kóser penziójában rendezték meg ugyanis 1933-ban az elhunyt krakkói rabbi fiának, Kornitzer Simonnak és Kosicky Ábrahám trieszti déligyümölcs-exportőr lányának esküvőjét, amelyet négy napos sz’udat micva [rituális étkezés.] követett. (Zsidó Újság 1933. jún. 23./ 2. Szlovákiából – Nász Tátralomnicon.)

Did rabbis and rebbes only go to spas?

The rebbes and orthodox rabbis also visited the health resorts in high mountain and on the coast.

The symbol of the Orthodox institutional system was Hasam Sofer of Bratislava and his successors, the Schreiber family of rabbis, and the yeshiva of Bratislava and the line of disciples it produced.

Strengthening the authority of the rabbi was also part of the defence against the tendencies of modernity. The focus of the personal news associated with the baths was thus on the rabbis and orthodox religious authorities leading the yeshiva in Pressburg/Bratislava and elsewhere.

Abbazia and the surrounding area, where Eastern European rebbes also visited, was a favourite holiday resort of the Chief Rabbi of Munkachevo and the Chassidic rebbe. Since the late 1920s, the Orthodox kosher pews’ advertising column has been entitled “Where to go on holiday?". High-mountain tourism became as popular as going to the spas.