QR-058

Mit idézett elő a rebbék ott tartózkodásának híre egy-egy üdülőhelyen?

Abbázia és környéke, ahol kelet-európai rebbék is megfordultak, a munkácsi főrabbi és chászid rebbe kedvelt üdülőhelye volt. Ilyenkor, más fürdőhelyekhez hasonlóan a rebbe híveinek zarándokhelyévé vált a gyógyfürdő. Ez az üdülőhely látogatottságára is kihatott, ahogyan azt 1931-ben megjegyzik: „Spira Lázár munkácsi főrabbi a bécsi orvos-professzorok tanácsára az Abbázia melletti kies Lovranába utazott üdülésre. A Weiss penzióban (Villa Carmen) lakik feleségével, leányával s két titkárával. Az üdülés, máris igen jó hatással van reá. A helyi hatóságok a legmesszebbmenő előzékenységet tanúsítanak vele szemben, már csak azért is, mert jövetelének hire fellendítette az idegenforgalmat. Állandóan jönnek tisztelgők Abbáziából, Fiuméből, Triesztből. A főrabbitól tanácsot kérők sorában igen sok keresztény is van.” (Zsidó Újság 1931. febr. 20./ 9. Hirek – A munkácsi főrabbi Lovranában.)

Ahogyan a rebbek fürdőhelyi látogatásának természetes kísérője volt a hívek zarándoklata, úgy az üdülés hírének továbbadása, a zarándoklatok információkkal való segítése szorosan hozzá tartozott a sajtó hírrovatához.  Ez belföldi és külföldi üdülőhelyekre egyaránt érvényes volt. Így vált hírértékűvé a „komarnoi rebbe R. Jakov Mojse Safrin a burgerlandi Tarcsafürdőn (Tatzmannsdorf)” való tartózkodása, amelynek alatt számos híve kereste fel.  A hívek zarándoklása a fürdőre utazásnak valamint a visszaútnak is kísérője volt. (Zsidó Újság 1928. júl. 27./ 9. Hírek – A komarnoi rebbe…)

What impact could have the news of a rebbe’s stay in a spa resort?

Abbazia and the surrounding area, where Eastern European rebbes also visited, was a favourite holiday resort of the Chief Rabbi of Munkachevo and the Chassidic rebbe. The spa, like other spas, became a pilgrimage destination for the rebbe’s followers. This also had an impact on the resort’s visitor numbers.

Just as the pilgrimage of the faithful was a natural accompaniment to the visit of the rebbes to the baths, the spreading of the news of the holiday and the provision of information to help the pilgrims was an integral part of the press coverage.  This applied to both domestic and foreign holiday destinations.