QR-061

Milyen időhöz kötött tevőleges parancsolatok vonatkoztak a nőkre?

Az időhöz kötött tevőleges parancsolatok zöme a férfiakra vonatkozik. Ez abból is adódik, hogy nagyrészük a gyermeket nevelő anyák számára megtarthatatlan lenne. Mégis vannak olyan tevőleges parancsolatok, amelyek a nőkre vonatkoznak és idővonzatuk is van. A péntek esti kiddus, a purimi megillaolvasá, a hanuka gyertyagyújtás a nőkre nézve is kötelező. A három további, kifejezetten nőkre vonatkozó parancsolat: a hállá (az egykor a Szentélyben szolgáló papoknak adott kenyér emlékeként, a meggyúrt tésztákból származó kisebb darab) levétele és elégetése, a nidá, a házasság tisztasági törvényeinek betartása, beleértve a mikve látogatását, és a hádlokász nerot, az ünnepi gyertyagyújtás kötelessége. E három micve kezdőbetűi (חנה), Sámuel próféta anyjára, Cháná (Hanna) prófétanőre utalnak, aki a zsidó nő eszményképe.

What time-fixed active commandments applied to women?

Most of the time-bound active commandments apply to men. This is also due to the fact that most of them would be impossible for mothers raising children to keep. Yet there are active commandments that apply to women and are time-bound. Friday night kiddush, Purim megillah reading, Hanukkah candle lighting are also obligatory for women.

The three commandments specifically directed towards women include: the removal of challah (a small piece of dough taken from the Shabbat sweet bread, symbolizing the offering of bread to the priests at the Temple), adherence  to the laws of nidah (laws of ritual purity), and the lighting of the Sabbath candles (haddlokas nerot). The initial letters of these three mitzvot, (חנה),  spell the name “Hannah," referring to the mother of the prophet Samuel, who serves as an exemplary figure for Jewish women.