QR-062

Milyen vallási irodalom újrakiadását tartotta fontosnak a hitbuzgalom?

A hitbuzgalom a közösségi vallásgyakorlás általános kereteit érinttette. Feladatának tekintette a leánynevelésre, a nőkre vonatkozó vallástörvényi irodalom népszerűsítő kiadványok formájában történő terjesztését. A zsidó házasélet szabályai különböző kiadásokban magyar nyelven a női havi tisztátalanság vallástörvényi szabályaival foglalkoztak. Emellett szorgalmazták a Ceeno-U’renó könyv újrakiadását. Orthodox rabbik lányai pedig gyakran jelentek meg példaképként, orthodox publicisták lányai pedig cikkek szerzőként a Zsidó Újságban.

Egy olvasói levélre Groszberg Jenő megerősítőleg úgy válaszolt, hogy „az orth. leánynevelésnél a hiba ott kezdődik, hogy megvetik őseink régi erényeit”. (Zsidó Újság 1929. júl. 5./ 12. Szerkesztői üzenetek. Füzesgyarmat…) A hírlapírói elit fellépése ennek ellenében történt. A lehetséges női szerepek repertoárja azonban az orthodox sajtóban is bővült. A rebbecenek példaképpé tételéről elmondható, hogy végig kísérte a magyar nyelvű orthodox sajtót történetét. Újítást a két világháború között a női cikkírók és a női kezdeményezők felbukkanása jelentett.

What kind of religious literature was seen essential for re-publication by the Orthodox?

The fervour of faith affected the general framework of community worship. It considered its task to be the dissemination of religious literature on the education of girls and women in the form of popular publications. In various editions of the Jewish Rules of Married Life, the religious law rules of female monthly uncleanness were dealt with in Hungarian. In addition, the republication of the book Tz’enah Ur’enah (Tsene-rene, Tseno Ureno) was advocated. And the daughters of Orthodox rabbis often appeared as role models, and the daughters of Orthodox publicists as authors of articles in the Zsidó Újság.

In response to a letter from a reader, Jenő Groszberg affirmatively replied that “the mistake in Orthodox girl’s education begins when the old virtues of our ancestors are despised" (Zsidó Újság 5 Jul 1929/12 Editorial messages. Füzesgyarmat…) The action of the newspaper elite was in opposition to this. However, the repertoire of possible female roles in the Orthodox press was also expanding. The role modeling of the wife of the rebbe can be said to have accompanied the history of the Hungarian-language Orthodox press throughout its history. The emergence of women columnists and women initiators between the two world wars was an innovation.