QR-087

Mire emlékeznek sziván hónap 20-án?

„Mártír hittestvéreink dicső emlékének megszentelését és megörökítését szolgálja az ortodox rabbikar által böjtnek nyilvánított Szivan 20-i gyásznap. (…) Két ténybeli indok igazolja a fasizmus áldozatainak emlékét megörökítő gyásznapnak Sziván 20-ra való kitűzését. A hatszázezernyi magyar zsidó mártír elpusztulásának közvetlen okozója a deportálás volt. A magyarországi deportálások Ijjár közepe táján kezdődtek és nagyjából Tammusz vége felé fejeződtek be. Ekét időpont tengelyébe esik Szivan 20-a. Ez a nap Keleteurópában, a chaszidizmus felé hajlók széles táborában évszázadok óta böjtös gyásznap. A magyarországi ortodox rabbikar , tudatában lévén annak, hogy egyrészt kötelessége a fasizmus áldozataiként elpusztított mártír hittestvéreink feletti fájdalmunkat böjtös gyásznappal dokumentálni, másrészt kerülni akarva újabb gyásznap beiktatását (…), úgy döntött, hogy az 1944-es deportációs időszak közepére eső s amúgy is már régtől gyásznapnak deklarált, Sziván 20 legyen a hatszázezer magyar zsidó vértanú böjtös, gyászos emléknapja. (Természetes, hogy azok a hittestvérek, akik családtagjaik elpusztulásának napját pontosan ismerik, az elhalálozásának napját tartják egyéni „Jahrzeit”-ként.)” (Schück Jenő: Az ortodoxia a felszabadulás után. In: Új Élet naptár 1959. 5719/5720.)

Korábban szivan 20-ai gyásznappal emlékeztek a keresztes háborúk alatt meggyilkolt zsidó áldozatokra, a lengyelországi területeken élő zsidók számára pedig a Hmelnyickij Bogdán-féle felkelés egyik pogromja (Nemirov város lakossága elleni támadás, mely szivan 20-án történt) miatt lett ez a nap böjtnap.

What event is commemorated on the 20th of Sivan?

“The day of mourning on Sivan 20, declared by the Orthodox rabbinate as a day of fasting, serves to sanctify and commemorate the glorious memory of our martyred brothers in faith (…) Two factual reasons justify the setting of the day of mourning on Sivan 20 to commemorate the victims of fascism. The direct cause of the murder of the 600,000 Hungarian Jewish martyrs was deportation. The deportations in Hungary began around mid Ijjar and were largely completed towards the end of the month of Tammuz. The 20th of Sivan falls on the axis of these two dates. This day has been a day of fasting and mourning in Eastern Europe for centuries, among those who leaned towards Hasidism. The Orthodox rabbis in Hungary, aware of their duty to document our grief for our martyred brothers and sisters in faith who were the victims of fascism with a mourning day, and also wishing to avoid the establishment of another day of mourning (… ), decided to make Sivan 20, which fell in the middle of the 1944 deportation period and had already long been declared a day of mourning, the fasting day of mourning for the 600,000 Hungarian Jewish martyrs. (It is natural that those who know the exact day of the death of their family members should keep the day of their death as their individual “Jahrzeit".)"  (Jenő Schück: The Orthodoxy after Liberation Új Élet naptár 1959. 5719/5720.

Previously, Sivan 20 was a day of mourning for the Jewish victims of the Crusades, and for Jews living in Polish territories it was a day of fasting because of a pogrom of the Hmelnyickij Bogdan uprising (an attack on the population of the town of Nemirov occuring also on Sivan 20).

Tájékoztató sziván (május-június) hónap 20-i böjtnap szabályairól és az elhunyt hozzátartozók halálozási évfordulóiról

Information on the rules for the fasting day of 20 May and the anniversary of the death of deceased relatives

© MAOIH Levéltára