QR 11

Mit tekintettek gyárnak anno?

A gyár fogalmát érdemes nem a mai ismereteinkből kiindulva használni, hanem az ipari modernitás ország leírásainak, és regionális monográfiáinak szóhasználatából megismerni. A gyárak a 19. század második felében olyan üzemeket jelentettek, ahol elemi erővel meghajtott gépeket alkalmaztak, és a foglalkoztatottak száma meghaladta a 20 főt. Az 1871. évi – első magyar – hivatalos iparstatisztikai adatfelvétel például azt az üzemet tekintette gyárnak, amelyben gépeket is igénybe vettek, és raktárra is termeltek.

Hova szállítottak termékeket?

Az 1890-es évek első felében a Monarchián túlmutató győri export Keletre és a Balkán országaiba irányult. Az európai országok közül Németország, Hollandia, Franciaország, illetve Olaszország jelent meg célpontként. A nyugat-európai országokba mezőgazdasági nyersterményeket vagy feldolgozott élelmiszereket exportáltak Győrből.

Honnan jöttek a munkások?

A győri gyárak élelmiszeripari jellege és idényekre korlátozódó termelése miatt a munkások Győr vonzáskörzetéből jártak be. A gyári napszámosok, segédmunkások kétlaki életmódot éltek, és idényjelleggel mezőgazdasággal is foglalkoztak.

Miből épültek a gyárak?

Az üzemek építésénél számos éghető anyagot, köztük sok faszerkezetet alkalmaztak, így gyakoriak voltak a gyártüzek. A városvezetés törekedett arra, hogy a gyárakat Győr két ipari övezetébe költöztesse, távolabb a belső lakóövezettől. Ebben 1888 és 1906 között Zechmeister Károly győri polgármesternek volt jelentős szerepe, aki maga is helyi kisiparosi, evangélikus családba született.

 

What was once a factory?

In the second half of the 19th century, factories were firms that used machines driven by elementary power and employed more than 20 people. In the first half of the 1890s, exports from Győr went beyond the Monarchy to the East and the Balkans. Among the European countries, Germany, the Netherlands, France and Italy were the main destinations. The factory day labourers and unskilled workers led a two-man lifestyle and also worked seasonally in agriculture in the Győr area. Many combustible materials, including many wooden structures, were used in the construction of factories, so factory fires were common.

Részlet a Kohn útról

Part of the Kohn road

© Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér – Helyismereti Gyűjtemény, Győr