QR 19

A Koestlin-gyár viszonya a radikalizmushoz

A győri magyar nemzetiszocialista mozgalomnak, amely később hungarista mozgalomként tevékenykedett szintén akadt kifogásolni valója a gyárban. A főispáni iratokban szereplő jelentések szerint a mozgalom 1933-as induló gyárvárosi gyűléséén, a szónok azt állította és nehezményezte, hogy a Koestlin-gyárban felvétel során nem veszik fel a horogkeresztes eszméket valló munkásokat. Ekkor már csak Diamant és Heller vezette a céget.

Koestlin’s relationship to radicalism

The Hungarian National Socialist movement in Győr, which later became the Hungarist movement, also had something to complain about in the factory. At the movement’s inaugural factory town meeting in 1933, the speaker claimed and criticised the fact that the Koestlin factory did not admit workers with Nazi ideals during the recruitment process.

Nyilaskeresztes Párt grafikai röplapja

Arrow Cross Party graphic leaflet

© Holokauszt Emlékközpont, Budapest

Hungarista röplap

Hungarist Party propaganda

© Holokauszt Emlékközpont, Budapest