QR 28

Miként látta a szentföldi földművelést a Mautner család?

A zsidóság a körében a földműveléssel való foglalkozás népszerűsítése a német zsidó felvilágosodás, a hászkálá programjáig nyúlt vissza. Az emancipációs küzdelmekben a zsidó felvilágosodás magyarországi képviselői is nagy hangsúlyt fektettek a zsidók bevonására a mezőgazdasági termelésbe. A földdel való foglalkozás így egyszerre vált a beilleszkedés jelképévé és a zsidókra megfogalmazott vádak bírálatává. A Szentföld újbóli zsidó benépesítésének vágyában pedig jelentős helyet kapott a földműveléshez történő visszatérés gondolata. A vallásos cionista Mizrachi magyarországi szervezetének elnöke Mautner Henrik nagybirtokos volt. Az 1927-es szentföldi gazdasági tanulmányútjáról beszámoló jelent meg, amelyben a mezőgazdaság lehetőségeiről és problémáiról írt.

How did the Mautners see farming in the Holy Land?

The promotion of agriculture among Jews dates back to the Jewish Enlightenment. In the struggle for emancipation, the Jewish Enlightenment placed great emphasis on the involvement of Jews in agricultural production. The president of the Hungarian organization of the religious Zionist Mizrachi was the landowner Henrik Mautner. He published a report on his 1927 economic study trip to the Holy Land, in which he wrote about the possibilities and problems of agriculture.

Mautner Henrik és felesége a Szentföldön

Henrik Mautner and his wife in the Holy Land

© Albert Mautner

Lapozz bele Mautner Henrik írásába! / Take a look at Henrik Mautner’s article!

Mautner Henrik palesztinai beszámolója a Múlt és Jövő 1927. júniusi számában

Henrik Mautner’s report from Palestine in the June 1927 issue of Múlt és Jövő

© Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára, Budapest