QR 38

Kerékpártúra mint kuriózum a Millennium környékén

Neubauer Emil a győri kerékpáregylet oktatója volt. Háromnapos Győr és Budapest között megtett bicikliútjáról a Hölgyek és urak 1897-es naptárában közölt útibeszámolót. Írásában a biciklizés – a polgári természetkultusz nyomain túl – inkább úri passzióként jelenik meg. Útját több vendéglő és kerékpáros alkalmi asztaltársaság tagolta, akikkel az út egy részét közösen tette meg.

„Fél 12 órakor hajtottunk be a piskei vendéglő tágas udvarára, hol Nogell bácsi, a vendéglő tulajdonosa mosolygó ábrázattal fogadott bennünket, s hogyne mosolygott volna, mikor a minket kisérő Balázsovitsban nagyreményű unokaöcscsét tisztelhette. (…) Séta közben Nogell bácsi borpinczéjéhez értünk, hol sorra kóstologattuk a jobbnál jobb borokat, melyek annyira kinyerték tetszésünket, hogy néhány korsóval belőle a hegyoldalba kivittünk s elkezdtünk iszogatni. Mir e körülnéztünk, az esthomály terjesztette hegyibénk sötét fátyolát. (…) Nogell bácsinak ugyan volt dolga, mig bennünket az ágyba nyomott, hogy édes álomban ismétlődtek előttünk a végigélt mozgalmas nap mesterséges és természetes tüneményei. Öt óra felé felébredtünk. Az udvarról oly festői látvány tárult elénk, minőben csak ritkán gyönyörködhetik az ember. (…) Négy óra után érkeztünk be Visegrádra, hol a „Magyart Király " vendéglőben tartottunk pihenőt. Itt a 4-ik tudósító kártyát irtam elnök urunknak. Egyrészt a csöpörgő eső, másrészt a jó bor és a derék Jakabffy bácsi szintársulata marasztalt a városban. (…) Reggeli 5 órakor gyalog néztük a visegrádi romokat. Az t hiszem, a várrom leirása nem szorul én rám, leírták azt már igen sokszor avatottabb kezek. Mindenesetre érdemes odakarikázni és a várrom romantikájának közelről szemlélője lenni. (…) Fél 12 órakor hajtottunk át a Margit-hidon, egyenesen a Metropole-szállodába. A hidon majd hogy be nem kisértek a rendőrök, mert ingyen próbálkoztunk rajta átkelni. A szállodában huzamosabb pihenőre szántuk a paripánkat. Megmutattam kollegámnak a főváros szépségeit. Az estét több pesti kollegával vigan töltöttük az orfeumban. Reggelre Bachmann kollega egyedül ment Szeged felé, én pedig néhány nap múlva visszafelé fordultam — vonaton, mert nagy eső esett. Kalandos utamat Verne Gyula természetesen máskép irta volna le, mint én. De elégedjék meg a nyájas olvasó ezúttal e soraimmal.” (Győrtől Budapestig kerékpáron. Irta: Neubauer Emil. In: Szögyi G. Vilmos (szerk.): Hölgyek és urak naptára. Szögyi Győri naptára az 1897-es évre. Győr, 1896. pp. 137-141.)

Cycling as a curiosity in the end of the 19th century

Emil Neubauer was an instructor at the bicycle club in Győr. He published a travelogue of his three-day bicycle trip between Győr and Budapest in the 1897 calendar of Ladies and Gentlemen. In his writings, cycling appears more as a pastime for the few. During his journey, he visited several pubs and became a member of several occasional dinner parties, with whom he shared part of the journey.

Neubauer Emil, a győri kerékpáregylet tanára a Hölgyek és urak naptárában

Emil Neubauer, teacher of the Győr bicycle club in the Ladies’ and Gentlemen’s calendar

© Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér – Helyismereti Gyűjtemény, Győr