QR 5

Miért ajándékozott Kossuth-képet a hitközségi elnök?

Dr. Pfeiffer Fülöp győri orvos és izraelita hitközségi elnök 1895. február 25-én – saját kézjegyével ellátva – Kossuth-képet adományozott a Győri Ének- és Zeneegyletnek, amelynek maga is tagja, majd egy időben elnöke is volt. A függetlenségi kultuszok, köztük Kossuth Győrben is erős tisztelete – a király iránti tisztelet mellett – a magyarországi izraelita felekezeti olvasatban a nemzethez tartozás egyik kifejező eszköze volt. A dalárdák egyébként országszerte a kuruc kort és a szabadásharcot idéző repertoárjukkal a helyi izraelita polgárok nemzeti elköteleződésének szimbolikus megjelenítési keretei voltak. A hazafiságon túl, mind Kossuth Lajos, mind pedig Ferenc József és később IV. Károly is az antiszemitizmust elítélő magasrangú társadalmi személyek voltak. Általuk jelképes kritikát lehetett mondani a különböző társadalmi rétegekben megjelenő zsidóellenes attitűdre. Ez a gyakorlat a zsidótörvények és az antiszemita sajtó vádjaira adott apologetikus válaszokban is fennmaradt. A nyilas vádakra adott győri izraelita cikk 1943-ból jól tükrözi mindezt.

Why did the president of the Jewish community donate a picture of Kossuth?

In 1895, Dr. Fülöp Pfeiffer, a doctor and president of the Jewish community of Győr, donated a Kossuth portrait to the Győr Singing and Music Society, of which he was president. Through the cult of Lajos Kossuth and other national cults, it was possible to demonstrate the Jewish affiliation with Hungary and to criticise the anti-Jewish attitudes in various social strata.

A Magyar Zsidók Lapja, 1943. március 11.

A Magyar Zsidók Lapja, 11 March 1943.

© Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára, Budapest