QR 8

Hogyan épült be a nemzeti történelem az izraelita önképbe?

A liturgikus év során az izraelita felekezeti sajtó ünnepi vezércikkei a múlt eseményeit összekötötték a jelen valóságával. A vallási emlékezet és a kortárs történések itt nyertek új jelentést: a múlt eseményeinek szerkezetébe a jelen aktualitásait illesztették be. Ezek előképei a modern zsinagógai beszédek voltak. Egy-egy szentírási vers a homíliákban és a vezércikkekben a közösség életére, sőt a tágabb értelemben vett magyar társadalomra nézve is, erkölcsi üzenetet közvetített: megerősítette a közösség múlthoz fűző szálait és kijelölte azt a jövőt, ami felé a jelen helyzetből tovább kell lépni. A történetiséghez és időhöz való ezen viszonyulás a 19. század folyamán, mind az állampatrióta királytisztelet adaptálásában, mind pedig a modern magyar nemzeteszme átvételében érvényre jutott.

 How was national history incorporated into the Israelite self-image?

Throughout the Jewish liturgical year, the Israelite denominational press linked the events of the past with the events of the present in their festive editorials. Here religious memory and contemporary events took on new meaning. These were the forerunners of modern synagogue discourses. The speeches were channels of state patriotic royal veneration and the adoption of the modern Hungarian national ethos.

A győri első világháborús hősi halottak emlékművének felavatása 1923. szeptember 9-én.

Inauguration of the monument to the heroes of the First World War in Győr on 9 September 1923.

© Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Budapest