A Holokauszt Emlékközpont logó és arculati pályázata – felhívás

A Holokauszt Emlékközpont nyílt pályázatot hirdet egyéni és szakmai alkotók illetve alkotóközösségek számára logójának és arculatának megújítására. A pályázat célja a speciális tematikához illeszkedő, korszerű arculat kidolgozása. A nyertes pályamű tulajdonosa a pályadíj mellett az arculat további megjelenési formáira is szerződéses megbízást kaphat. A pályázat beérkezési határideje:  2013. november 18.

Pályázók köre: bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdaság, egyéni cég vagy a személyes joga szerint jogképes szervezet, egyéni vállalkozó.

A beküldött pályamunkák tartalma:

Az alábbi elemek arculati terve:

 • logó,

 • névjegykártya,

 • levélpapír,

 • boríték,

 • dosszié,

 • A5-ös szórólap.

  (Az egyes arculati elemek szöveges tartalmát a felhívás 1. melléklete tartalmazza.)

Az arculat várható további megjelenítési formáiból egy-egy megtervezése előny lehet a pályázat bírálata során, de nem követelmény a Pályázat benyújtásakor:

 • nyomtatott promóciós anyagok (szórólapok, plakátok, meghívók, írótömb)

 • webes promóciós anyagok (banner, Facebook borító és profilkép),

 • honlap fejléc, hírlevél sablon, e-mail sablon, Power Point sablon, Word fej- és lábléc

 • egyéb (az intézmény tereiben található tájékoztató táblák, ajándéktárgyak stb.).

A pályázati kiíró bemutatása:

A budapesti Holokauszt Emlékközpont fiatal intézmény, 2004-ben nyitotta meg kapuit. Látogatóit unikális, jelképekben gazdag építészeti környezet fogadja, belső udvara a vészkorszak áldozatainak emlékhelye. A modern épületrészhez szervesen kapcsolódó, eredeti szépségében helyreállított Páva utcai zsinagóga egykor Budapest második legnagyobb zsinagógája volt.

Az intézmény ma emlékhely, múzeum, gyűjtemény, tudományos és oktatási központ. A magyar zsidóság, a faji alapon zsidónak nyilvánított polgárok modernkori üldöztetésének történetét, a hozzá vezető utat, a katasztrófa hatásait, a máig ki nem hevert veszteség következményeit, a magyar történelmi hagyományok erőszakos, tragikus megtörésének okait, tapasztalatait dolgozza fel és őrzi. 

Mélyföldszinti kiállítóterében mintegy 1500 m2-nyi területen a magyar holokauszt történetét bemutató Jogfosztástól népirtásig címet viselő állandó kiállítás látható. Az interaktív állandó és különleges időszaki kiállítások mellett az emlékközpont múzeumpedagógiai programokkal, könyvtárral, kulturális rendezvényekkel, könyvesbolttal és kávézóval várja a látogatókat.

A pályázat kiírásának időpontja:  2013. október 18.

Pályázat beérkezési határideje:  2013. november 18., hétfő, 16 óra

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a Kiíró a beadási határidőt követő 6 munkanap határidővel értékeli és bírálja el, a következő szempontok szerint:

 • A felhívásban szereplő követelmények teljesítése,

 • Az intézmény sajátosságainak megjelenítése a pályamunkában,

 • Az ötlet eredetisége, frissessége.

A pályázat díjazása:

A díjnyertes pályázat 130 000 Ft + ÁFA pályadíjat kap.

A Holokauszt Emlékközpont – nem kötelező módon – a nyertes pályázóval az arculat várható további, fent említett megjelenítési formáinak tervezésére szerződést köthet.

Elvárások a logo és arculat tekintetében:

 • A logónak tartalmaznia kell: vizuális jelet + tipográfiát vagy csak tipográfiát Holokauszt Emlékközpont megnevezéssel, színes, monokróm és inverz megjelenésben.

 • A logó legyen alkalmas különféle hordozókon való megjelenésre: névjegy, levélpapír, boríték, plakát, szórólap, elektronikus hírlevél, stb.

 • Az arculat legyen egyedi, harmonikus színvilágú, jól átlátható, letisztult, elegáns, egyszerű tervezésű, egyedi, markáns, megjegyezhető és könnyen felismerhető.

 • Olyan kreatív megoldásokra épüljön, melyek szakítanak a sablonos, szimbolikus ábrázolással (kavics, sírkő, menóra, Dávid-csillag, szögesdrót) mégis utalnak a helyre, annak speciális tematikájára, esetleg a sajátosan egyedi épületre.

Pályázati feltételek:

 • Nevezési díj nincs.

 • Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, de más pályázatra, versenyre benyújtott alkotások nem fogadhatók el.

 • Az elkészült pályaművek mellé jeligével ellátott, zárt borítékban minden esetben csatolni kell a pályázó nevét, és elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail), illetve a 2. számú mellékletben található nyilatkozatot, mert ezek hiányában a pályázat érvénytelen.

 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

 • Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig az alábbi formátumban és módon beérkező teljes pályaművek tekinthetők:digitális formában (logo vektoros: EPS, CDR, AI; további arculati elemek legalább 300 dpi-is jpg, pdf formátumban), CD/DVD adathordozóra írva és mellette 1 példány nyomtatott formátumban. (Amennyiben a pályázó egyedi fontokat használ, kérjük azok mellékelését is az adathordozóra.)

A benyújtás módja:

postai úton vagy személyesen, zárt borítékban leadni az alábbi címre

Holokauszt Emlékközpont, Igazgatói titkárság, 1094 Budapest, Páva utca 39.

Eredményhirdetés: 2013. november 26.

A pályázat egyfordulós. Az eredményt a Holokauszt Emlékközpont honlapján, a www.hdke.hu weboldalon, 2013. november 26-án 24 óráig teszi közzé.

A Holokauszt Emlékközpont a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja.

Amennyiben a Kiíró részéről felmerül a díjazott pályamű módosításának igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését még a kitűzött pályadíj keretein belül.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

A pályáztató a pályázatot eredményhirdetés nélkül lezárhatja.

A pályázat anyaga a www.hdke.hu oldalon elérhető.

Tájékoztatás és további információ:

Török Zsuzsanna kommunikációs vezetőtől a 06-20-9748-344 telefonon, vagy a torok.zsuzsa@hdke.hu címen kérhető.